Balmazújváros ( + 15km-es vonzáskörzete) - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Balmazovi

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4060
VÁROS: Balmazújváros
CÍM: Kossuth u. 19.

Telefon: 06 52 370 316
Webcím: www.balmazovi.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk, mint nevelési intézmény a 3-7 éves korú gyerekek sokoldalú, harmonikus nevelésére vállalkozik.Olyan alapvető értékeket közvetítünk, mint az egészséges életmódra nevelés, a természeti környezet szeretete, a művészetek iránti érdeklődés felkeltése, a másság elfogadása. Célunk, hogy a ránk bízott gyerekek az óvodáskor végére befogadóvá legyenek a természeti és társadalmi környezetből feléjük áramló információra, tudják azokat feldolgozni és napi életükbe beépíteni. Váljanak képessé az aktív önálló gondolkodásra, problémamegoldásra. Tudjanak dönteni, vállalják fel tetteiket, cselekedeteiket akár pozitív, vagy negatív annak eredménye. Minden gyermeket képességei alapján fejlesztünk, törekedve arra, hogy érezze magát valamiben sikeresnek, fontosnak, igyekszünk a gyermekekben a pozitív énképet kialakítani. Új törekvésünk alapján esélyt biztosítunk a sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkedésére, fejlesztésére. Kiemelt feladatunk a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztése. Az óvodai tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, melyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben végzünk. Arra törekszünk, hogy minden szülővel személyes kapcsolatot alakítsunk ki, rendszeres tájékoztatást adjunk a gyermek fejlődéséről, a családdal együttműködve közösen keressük a gyerekek fejlesztéséhez legmegfelelőbb módszereket és eszközöket.


Csillagvár Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4220
VÁROS: Hajdúböszörmény
CÍM: Kölcsey Ferenc utca 1.

Telefon: 06 52 228 249
E-mail:
Webcím: www.csillagvarovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Rendkívül fontosnak tartjuk a szülőkkel való hatékony kommunikációt, együttműködést és szorgalmazzuk aktív részvételüket az óvodai életben. A 3-6 éves gyermek alapvető tevékenysége a játék. Mindennapi tevékenységeinket is ezen keresztül bontakoztatjuk ki, áthatja egész óvodai életüket. A játékba integrált tanulással biztosítjuk a folyamatos fejlődést a gyermekek számára. Kiemelt célunk: a gyermekek széleskörű érdeklődésének felkeltése, és az érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása. Nagy hangsúlyt fektetünk azoknak a szociális és értelmi, érzelmi területek tudatos és tervszerű fejlesztésére, melyek biztosítják a gyermekek sikeres iskolai kezdését és beilleszkedésüket. Nevelési elvünk alapja: hogy minden gyermek egyedi és különálló személyiség, amiből adódóan egyéni bánásmódot és saját fejlődési ütemének megfelelő differenciált fejlesztést igényel. Telephelyeink: Hét vezér úti telephely, 4220 Hajdúböszörmény, Hétvezér u. 58. Telefon: 06 52 371 207. E-mail: [removed] Dobó István úti telephely, 4220 Hajdúböszörmény, Dobó István u. 70. Telefon: 06 52 371 424. E-mail: [removed] Tagóvodánk: Hajdúvidi Óvoda, 4086 Hajdúvid, Óvoda u. 15. Telefon: 06 52 217 142. E-mail: [removed]