Budapest XI. kerület - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Sashegy Óvoda - Sashegy Óvoda - magánóvoda – angol - úszás – „ ÍGY TEDD RÁ” program - Sulipercek iskolaelőkészítés – matematikai képességfejlesztés – mozgásfejlesztés konduktorral - mozgásszűrés - zongora – gitár - ovitorna - Újbuda – Madárhegy – Sasad

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1118
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Előpatak u. 5.

Telefon: 06 (1) 319 11 49
Mobil: 06(30) 248 32 69; 06 (20) 851 26 63
E-mail:
Webcím: www.sashegyovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Budán a Sashegy lábánál fekvő magánóvodánk egy elfogadó és szerető fészek. Kis létszámú homogén csoportjainkban egész nap folyamán szakképzett óvodapedagógusokkal biztosítjuk a gyermekeink számára a személyre szóló, részletes részképességi vizsgálatokra épített fejlesztést. Óvodánkban egyedülálló védett környezet várja a gyermekeket, új építésű villaépületünket gyümölcsfákkal tarkított nagy játszókert öleli körül. A hetirendünk kialakításánál nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek legsokoldalúbb fejlesztésére, óvodai életünk része az úszás, az Így tedd rá! foglalkozások, konduktor által tartott mozgásfejlesztő torna, angol nyelv, Sulipercek – iskolaelőkészítő kiscsoportos foglalkozások, zenei foglalkozások hangszerekkel, mozgásos tevékenységbe ágyazott ismerkedéssel a hangokkal, ritmussal, zeneművekkel. Fejlesztőpedagógus kolléganőnkkel együttműködve biztosítjuk a gyermekeink matematikai-logikai készségének az egyéni ill. csoportos fejlesztését.  Munkánkat további szakembereink (logopédus, óvodapszichológus, konduktor, hitéleti nevelő, angoltanár) segítik. Külső szakemberekkel is rendszeresen konzultálunk, gyermekeink számára mozgásszűrést, valamint külön orvosi vizsgálatokat is szervezünk.  Világos csoportszobáink elrendezése tetszőlegesen alakítható, mindig az adott korosztálynak megfelelő játékparkkal és fejlesztő eszközökkel, igény szerint kuckókkal vagy mozgást igénylő tevékenységekhez tágas terekkel. A mozgásfejlesztést, sportot egy külön erre a célra kialakított és eszközökkel felszerelt tornateremben tartjuk. Folyamatosan konzultálunk a szülőkkel a gyermek fejlődéséről, hiszen meggyőződésünk, hogy egymás munkáját, igyekezetét támogatva tudunk a leghatékonyabban célokat kitűzni és elérni a gyermekeknél. A gyermekek fejlődését folyamatosan monitorozzuk, nagycsoportban iskolaérettségi vizsgálatot végzünk, mindez egy több szakterületet lefedő csapatmunka intézményünkben. Rendszeresen szervezünk ismeretterjesztő és kulturális kirándulásokat múzeumokba (Nemzeti Galéria, Hadtörténeti múzeum, Pénzmúzeum, Csokimúzeum, Mesemúzeum), bábszínházba, vadasparkba, állatkertbe, látogatunk piacot, kirándulunk erdőben, hegyen. A kisebb gyerekek végett rendszeresen szervezünk hangszerbemutatókat, hívunk gitárművészt, bűvészt, bábelőadókat, a Budakeszi Vadaspark állatbemutatóit. Minden évben nagyon érdekes és sikeres program a Szülők hete, ahol arra vállalkozó szülők bemutathatják a gyerekeknek a saját munkájukat, hobbijukat, vagy tarthatna, egyéb, szívükhöz közel álló foglalkozást a saját kisgyermekük csoportja részére. A nyári hónapok során mindig nagy érdeklődés övezi a kreatív tartalmú tematikus heteket – pl. Exatlon sporthét, kincskereső hét, indián hét, vizes hét, mesemondó hét, ősember hét, sütés-főzés hete. Intézményünk értékrendje a Katolikus Egyház tanítására épül. A Sashegy Óvoda egy közösség, ahol a gyermekek érzelmi biztonságát folyamatosan szem előtt tartva fejlesztjük a bennük rejlő képességeket, intézményünkben az egész család fontos számunkra, hiszen egy összetartó, barátságos, egymásra odafigyelő környezetben tudjuk a gyermekeket legjobban felkészíteni az iskolai életre.Facebook: Sashegy Óvoda  Youtube bemutatkozó : Sashegy Magánóvoda 


PUZZLE Óvoda, Bölcsőde és Általános Iskola – magánóvoda – magán általános iskola –magánbölcsőde- angol nyelvoktatás – úszás – judo – jóga – lovaglás - síelés - robotika – robotprogramozás

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1112
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Kamaraerdei út 12-14.

Telefon: +36 (20) 935 15 37
Mobil: +36 (20) 212 74 90
E-mail:
Webcím: www.suliovi.hu
BEMUTATKOZÁS: A PUZZLE Óvoda és Általános Iskola a XI. kerületben, Kamaraerdőben, zöld környezetben, felújított gyermekbarát épületben található. 2023 szeptemberétől bölcsődénkben is várjuk a gyermekeket.  Óvodánk a Kamaraerdei Ifjúsági Park hat hektáros területén működik. Ezt az egyedi környezetet és az így kapott lehetőségeket szinte minden nap kihasználjuk. A jó és egészséges levegőnek köszönhetően úgy alakítottuk ki a napirendünket, hogy naponta kétszer visszük a gyermekeket az udvarra. Foglalkozásaink, programjaink: angol nyelvoktatás, úszás, robotprogramozás, gyermekjóga, judo, lovaglás, iskola-előkészítő foglalkozás, síelés ,  kézműves- és bábos foglalkozás, verselés, mondókázás, hangszeres zenei foglalkozás, "zöld környezet"-nevelés, kerékpározás, úszás, labdajátékok, színházi gyermekelőadás, állatsimogató és póni farm látogatás, kirándulások, hagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódó programok. A gyermekek fejlődésének és életkori sajátosságának megfelelő napirenddel a már említett mozgással, kiegészítő zöldség- és gyümölcsfogyasztással segítjük elő az egészséges életmód kialakítását A hatalmas park, különböző mozgáslehetőséget biztosít számunkra. Minden évszakban megcsodálhatjuk a természet változását. Télen csúszkálhatunk, szánkózhatunk, jégvárat építhetünk és hógolyózhatunk. A többi évszak lehetőséget biztosít számunkra a különböző sportok gyakorlására: kerékpározásra, atlétikára, különböző labdajátékokra, úszásra és napfürdőzésre. Ez a többcélú külső környezet fogja össze az épületben folyó nevelőmunkát. Célunk a családokkal együttműködve vidám óvodáskort nyújtani gyermekeinknek, ahol az a fontos az egész testület számára, hogy az óvodánkba járó gyermekeknek a személyiségét harmonikusan kibontakoztassuk és érdeklődésüket tágítsuk és kielégítsük. Az óvoda - iskola átmenet megsegítésére nagy hangsúlyt fektetünk.. Az óvodát körülölelő zöld környezet nevelésünkben nagy hangsúlyt kap, mely átöleli minden tevékenységünket. Udvarunk elősegíti az állatok, növények életének megismerését, módot ad a környezet és az élővilág összefüggésének megfigyelésére. A játéknak fontos szerepe van a mindennapos tevékenységeinknél. Óvodánkban fontosak a hagyományok, ünnepek, évszakonkénti kirándulások, kulturális programok. Többször tartunk beszélgető köröket, ahol a gyermekek megtanulják szóban kifejezni érzelmeiket, elmesélni, hogy mi történt velük és ugyanakkor azt is megtapasztalják, hogy milyen az, amikor másokat hallgatnak meg és velük együtt örülhetnek valaminek. Óvodánk személyi és tárgyi feltétele a feladatokhoz igazodik és korszerű fejlesztő eszközökkel, játékokkal felszerelt. A nevelőmunkát szakmailag képzett gyógypedagógus, tanítónő, logopédus, óvodapedagógusok, gyógypedagógiai asszisztens és szakképzett védőnő végzi, akik mindenben együttműködnek a családokkal. Általános iskolánkról: Célunk, hogy tanulóink boldog, kiegyensúlyozott, testileg és szellemileg fejlett gyermekekké váljanak. Szeressenek iskolába járni, a sok közös élmény során egymást elfogadó, támogató közösséggé váljanak, s az együttlét örömforrás legyen számukra. Ugyanakkor megfelelő alapossággal sajátítsák el a tanulási technikákat, ismereteket, hogy későbbi céljaikat megvalósíthassák. Facebook:  Puzzle Óvoda és Általános Iskola   Youtube: Puzzle Suliovi bemutatkozó videóhttps://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=ea8b6c9c6b&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1758350708883847572&th=1866eaa75193f994&view=att&disp=safe&realattid=f_le5kovxf0

 


Reflextorna Mozgás- és Képességfejlesztő Magánóvoda - mozgásfejlesztés - TSMT szenzomotoros - grafomotoros fejlesztés - képességfejlesztés - komplex mozgásterápia - ajánlott koraszülöttség - hipotónia - megkésett idegrendszer és beszéd -angol

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1111
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Budafoki út 56.

Telefon: +36 (30) 409-4266
E-mail:
Webcím: reflextorna.hu
BEMUTATKOZÁS: Magánóvodánk 2,5 éves kortól 7 éves korig várja a gyermeket.Az óvodai nevelés alapprogramját figyelembe véve, annak pedagógiai értékeit, útmutatásait követve dolgoztuk ki a pedagógiai programunkat, kiegészítve a REFLEXTORNA FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁVAL.  Reflextorna programunk segíti a tanulási képességek idegrendszeri megalapozását.
Kiemelten ajánljuk azoknak a gyerekeknek, akik koraszülöttek voltak, megkésett beszédfejlődésűek, gond van a figyelmükkel, túl lassúak, vagy éppen ellenkezőleg gyors mozgásúak. 
Foglalkozásaink: angol,vizuális foglalkozás, matematikai képességfejlesztés, mozgásfejlesztés, grafomotoros, TSMT szenzomotos fejlesztés, megkésett beszéd- megkésett idegrendszer fejlesztés, mesék,dolok, mondókák, zenei foglalkozás, úszás, kirándulás. Óvodánk sajátos nevelési igényű gyermeket nem tud fogadni. 
Nálunk a tanulás a játékba integráltan jelenik meg, a játékos megtapasztalások során találkozik a gyermek azokkal az ismeretekkel, amelyektől gazdagodik az értelmi képessége, fejlődik a gondolkodása, érik beszédészlelési és beszédértési funkciója. Segítjük önállóságuk kialakulását, személyiségük nyiladozását, testi-lelki fejlődésüket.A mozgásfejlesztést kiemelten kezeljük. Nem csak a reflextorna alapprogramja segíti a gyerekek testi fejlődését, hanem a tartásjavító, lábstatika erősítő gyakorlatok is beépülnek a gyerekek mindennapjaiba. A Reflextorna Képességfejlesztő Magánóvoda 2 helyszínen várja a gyermekeket. 
Budapest 11. kerületében: Budapest XI ker. Budafoki u 56.
Dunaharasztiban: 2330, Dunaharaszti, Határ út 118.Reflextorna TV2 bemutatkozó videó      Videó  Reflextorna: Több mint Testőr 


Törpegomba Művészeti Óvoda - családi napközi - magánóvoda - tánc - zene - festés - mese - angol - Újbuda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1113
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Badacsonyi utca 24.

Telefon: (1) 950 99 81
Mobil: (20) 973 05 13
E-mail:
Webcím: www.torpegomba.hu
BEMUTATKOZÁS: Magánóvodánk Újbuda frekventált helyén, mégis csendes, nyugodt környezetben, szépen felújított, gyönyörű villaépületben várja kis lakóit 2013. szeptember 1-je óta, ahol két vegyes életkorú csoportban fogadjuk a gyermekeket. A hozzánk járó gyerekek számára munkatársaimmal szeretetet, érzelmi biztonságot, gondoskodást, a fejlődésükhöz optimális feltételeket szeretnénk biztosítani, hogy boldog, kiegyensúlyozott gyermekként élhessék óvodás éveiket. Már három éve működő másik óvodánk, pozitív tapasztalatai, jól bevált gyakorlata alapján, az új lehetőségeket és adottságokat figyelembe véve alkottuk meg nevelési programunkat. A gyermekek kényelmét hatalmas terek, napfényes, ízlésesen berendezett csoportszobák, praktikusan kialakított kiszolgáló helyiségek szolgálják. A csoportokban igényes, gondosan válogatott, sokféle játék, mesesarok, babaszoba, kézműves kuckó és még sok érdekesség várja a gyermekeket.  Óvodánk gondozott, parkosított kerttel és nagy tornateremmel, zeneszobával rendelkezik, így differenciált, mikro csoportos foglalkozásoknak ad teret, egyéni fejlesztési lehetőséget kínál. Speciális iskola-előkészítő foglalkozásainkat is itt tartjuk. A csoportokban főiskolát végzett, nagy gyakorlattal rendelkező óvónők foglalkoznak a gyerekekkel. Kiemelt szerepe van a néptáncnak, amely nagyon sokoldalúan fejleszti a gyermekek képességeit mindamellett, hogy óriási öröm forrása is. Rendszeresen (hetente egy alkalommal) járunk úszni, amit nagyon szeretnek a gyerekek. Az angol nyelvvel való ismerkedésre játéktevékenységeken keresztül adunk lehetőséget. Az ének, a zene, a tánc, a versek, mondókák mind-mind olyan módon segítik hozzá a gyereket a nyelv alapjainak elsajátításához, ami korának megfelelő és örömteli.  Munkánk során arra törekszünk, hogy a hozzánk járó óvodások és szüleik is igazi közösségben érezhessék magukat. Szeretettel várjuk óvodai csoportunkba leendő óvodásainkat. A beiratkozás a szabad férőhelyek függvényében folyamatosan történik. Nyitva tartás: egész évben folyamatosan naponta 7 órától 17 óráig.


Topolino Családi Bölcsőde és Fejlesztőház – Magánbölcsőde - angol - német foglalkozás - TSMT torna – mozgásfejlesztés - magyar nyelv - irodalom – népmesék - mondókák - sókuckó - paleo ételek - 12 hónapos kortól 4 éves korig

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1111
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Kende utca 14. II. em. 7.

Telefon: +36703656675
E-mail:
Webcím: topolinobolcsi.hu
BEMUTATKOZÁS: Magánbölcsődénkben a  gyerekek megértő, szerető és elfogadó közegben lehetnek. Ebben az életkorban még nagyon fontos az Édesanya ölelése és figyelme, melyet igyekszünk minden gyermeknek megadni amelyet, hogy a világ iránti kíváncsiságukat sok új ingerrel, játékkal és élménnyel is gazdagítjuk. A gyerekeknek, a bizalmuk elnyerésével megadjuk a kellő biztonságot, és ebben a közegben türelemmel, sok játékkal lehetőséget biztosítunk arra, hogy saját egyéniségüket is megmutathassák. Elsődleges szempont, hogy a gyerekek az életkoruknak megfelelő "nagymozgásos" játékokhoz elegendő teret és időt kapjanak. Ezek a mozgásformák adjak meg az alapot ahhoz, hogy a későbbiekben -óvodába és iskolába kerülés előtt- a finommotorikájuk is kellő ütemben fejlődhessen. A nagymozgásos és szabad játékokhoz a tornaszobánkban, szakember által összeállított és összeválogatott fejlesztő játékok segítségével van lehetőség. Minden napunk része, hogy a gyerekekkel sétálni, illetve játszótérre menjünk, amennyiben ezt az időjárás engedi 1-1,5 órát a szabadban töltünk. Bölcsődénkben lehetőség van konzultálni TSMT terapeutával, TSMT és Komplex Mozgásterápiás terápián részt venni. A magyar és más nyelvek, kultúrák megismerése is a napjaink része. Mivel a bölcsőde megálmodója és vezetője magyar szakos pedagógus, így elkötelezett hívei vagyunk a magyar nyelvnek és irodalomnak. Ez a hétköznapokban azt jelenti, hogy egész nap jelen vannak a mondókák, dalok, költemények és mesék a tevékenységeink között. A népmesék mellett a kortárs írók alkotásait olvassuk a legszívesebben. Bölcsődénkben lehetőség van angol és német nyelvű foglalkozásokon is részt venni. Munkánkat konduktor, gyógytornász, védőnő és gyermekorvos segíti. Ki járhat hozzánk és meddig? A 12 hónapos kort betöltött kisgyerek jöhet hozzánk, egészen a 3. életévének betöltéséig, illetve az óvodakezdésig (4 éves korig). Milyenek a csoportszobák és a csoportok? A  2 nagy szobával (35-35 m2) és egy tornaszobával  (45 m2) várjuk a gyerekeket. A családiasabb légkör érdekében csoportjaink kis létszámúak és vegyes korösszetételűek. A gyerekekkel a csoportban 2-2 gondozó foglalkozik. A gyerekek egészségét sókuckóval, egészséges, változatos ételekkel óvjuk.  ​​ Fejlesztőközpontunk:  Programjaink 3 hónapos kortól 99 éves korig jelenthetnek segítséget egy esetleges fejlődési megtorpanás, egészséges fejlődésmenet támogatására. Vagy betegség, sérülés utáni rehabilitációra, a senior korosztály számára pedig egy egészséges erőnlét, állóképesség megőrzésére. LongiKid mozgásvizsgálat, TSMT , KMT . Fejlesztőkozpont weboldala: www.mozgas-fejlesztes.com Facebook : Topolino Családi Bölcsi és Fejlesztőközpont   Topolino Családi Bölcsi és Fejlesztőközpont


Egérkirály Művészeti Óvoda - angol foglalkozás - néptánc - úszás - mozgásterápia - logopédia - tehetséggondozás - XI. kerület - Újbuda - Albertfalva

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1116
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Albertfalva utca 7.

Telefon: (1) 204 30 83
Mobil: (20) 973 05 13
E-mail:
Webcím: www.egerkiraly.hu
BEMUTATKOZÁS: Magánóvodánk a XI. kerületben, Albertfalván családias, barátságos környezetben várja kis lakóit.  Rengeteg játék, mesesarok, babaszoba, alkotó asztal és még sok minden más teszi önfeledté mindennapjainkat.  A különböző művészeti ágak eszközeinek személyiségformáló erejét felhasználva valósítjuk meg céljainkat: képességfejlesztés, tehetséggondozás, iskolára való felkészítés. Óvodásaink játékos foglalkozásokon, mesével, dallal, tánccal ismerkednek az angol nyelvvel. Hetente egy alkalommal járunk úszni és a közeli tornaterembe sportolni.  A gyerekek elsajátíthatják a néptánc alapjait is, amely komplex fejlesztő hatásán túl nagyon sok öröm forrása. Az iskolába készülők számára speciális iskola előkészítő foglalkozásokat szervezünk. Szükség esetén logopédus segíti munkánkat.  Az óvodában létező hagyományos kapcsolattartási formákon /szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap/ túl közös programok szervezésével, illetve szülők számára szervezett fórumokon keresztül szeretnénk minél jobban bevonni a családokat az óvoda életébe.


Delfino Kreatív Gyermekközpont

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1116
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Kővirág sor 135.

Mobil: (30) 922 39 85
E-mail:
Webcím: www.delfino.hu
BEMUTATKOZÁS: Magyar-Angol nyelvű bölcsőde, napközi, családi napközi. Nyelvkuckó és játszóház klubrendszerben.
Egycsoportos óvodánk egy gyermekkomplexum részeként működik Kelenvölgy zöldövezetében, egy kétszintes villa emeletén. Óvodánk tömegközlekedési eszközzel, személyautóval egyaránt jól megközelíthető. Játékaink, virágos és veteményeskertünk, homokozónk változatos tapasztalatszerzésre és megfigyelésre ad lehetőséget. A modern, meleg hangulatú csoportszobának bútorai, felszerelési, berendezési tárgyai és eszközei biztosítják a gyermekek kényelmét, fejlesztik ízlésvilágukat. A jól felszerelt tornaterem a testi nevelésnek, mozgásos tevékenységeknek, valamint az óvoda programjainak is helyet biztosít. A gyermekek egészségének megóvása érdekében só szobát alakítottunk ki. Így a téli időszakot kevesebb légúti megbetegedéssel vészelhetik át a hozzánk járó gyermekek. A logopédiai fejlesztés külön erre a célra kialakított foglalkoztatóban, szakember vezetésével, zajlik.


Little Bird Magyar-Angol Családi Napközi és Játszóház

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1112
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Hosszúréti út 41-43. C épület fsz.

Telefon: 06 30 623 1013
Mobil: 06 30 750 3383
E-mail:
Webcím: www.littlebird.hu
BEMUTATKOZÁS: Little Bird családi napközinkben szeretetteljes, meleg környezetben gondoskodunk a kisgyerekről a szüleitől távol töltött időben. Együtt fedezzük fel a világot sok játékkal, mesével, énekléssel, zenével és színes foglalkozásokkal. 1-4 éves korú gyermekek gondozását vállaljuk, igénytől függően egész, illetve fél napra, vagy csak alkalmanként. Legfeljebb 12 kisgyermek gondozását vállaljuk, ami lehetővé teszi a személyreszabott törődést, elősegíti a személyes kötődések kialakulását, és a meghitt hangulatot. A családias légkör lehetővé teszi, hogy a kicsik közösségbe való beilleszkedése és biztonságérzetének kialakulása könnyebben, gördülékenyebben történjen. Célunk a gyerekek kiegyensúlyozott személyiségfejlődésének támogatása, az egyéni szükségleteik és igényeik figyelembevétele mellett. Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, az önállóság támogatását és az egymás tiszteletére való tanítást


Ficánkoló Delfinek angol-magyar Alapítványi Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1112
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Kánai út 2.

Mobil: (30) 952 75 53
E-mail:
Webcím: www.frisky.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk zöldövezeti környezetben, a Sportmax épületében található. Az 1989-ban alapított Busy Bee angol-magyar óvoda tagóvodájaként 3 csoporttal, 40 férőhellyel működik. Intézményünk valamennyi dolgozója arra törekszik, hogy minden gyermek otthonosan érezze magát az óvodában, személyiségének és jogainak teljes tiszteletben tartása mellett megkapjon minden segítséget testi, pszichés és mentális fejlődéséhez.


Süni Családi Napközi

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1115
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Tétényi köz 8

Mobil: 06 20 338 0363
Webcím: www.sunicsana.com
BEMUTATKOZÁS: A családias légkör, a biztonság érzete, a jókedv mind fontosak az egészséges személyiség kialakulásának folyamatában. Fő szempontjaink, hogy ezeket a feltételeket megteremtsük. A kicsik nevelésének legfontosabb eszköze a játék és annak minden formája. A játszva tanulás a leghatékonyabb módszer, hogy fejlődve okosodjanak és közben jól is érezzék magukat. Ezért nálunk a fő nevelési eszköz a játék.
A hangsúlyt a következőkre fektetjük: a mindennapi gondozás bensőséges-természetes kialakítására; a játékra, mozgásra; sok mese-vers-, ének-, mondóka-és zenehallgatásra-tanulásra a gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően. A tevékenységeket élményszerű kreatív formába öntjük, hogy a gyermekek számára az örömteli cselekvés a fejlődés formájává váljon. A nálunk lévő gyermekeket a természet és a friss levegő szeretetére szoktatjuk. Mindennapjainkban a játékos beszédkészség (anyanyelvi fejlesztés), kreatív tevékenységek, mint például rajzolás, festés, gyurmázás is szerepelnek.


Meseforrás Családi Napközi és Képességfejlesztő Játszóház

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1112
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Neszmélyi út 18/a

Mobil: 06(70) 567 09 89
E-mail:
Webcím: www.meseforras.eu
BEMUTATKOZÁS: Őrmezőn esztétikus környezetben található szervezetünk 2007. óta gondoskodik különleges gyermekprogramokról, napközbeni felügyeletről és kisgyermekek fejlesztő korrepetálásáról. Fő célunk, hogy gyermekek készség- és képességfejlesztését a művészetek által segítsük elő. Programunkban különösen nagy hangsúlyt fektetünk a szövegértés-beszédészlelés fejlesztésre, amelyet szakemberek segítségével, játékos formában végzünk. Kulturált időtöltést kínálunk a környékbeli családoknak, illetve tanácsadó szolgáltatásainkkal igyekszünk hasznos segítségére lenni a szülőknek a gyerekekkel kapcsolatos kérdésekben. Szolgáltatásaink: angol ovi; játszóház; gyermekfelügyelet; néptánc; iskola-előkészítő; kézműves foglalkozás; művészi torna; lélekcirógató komplex foglalkozás; vers-mese-báb foglalkozás; tábor; logopédia.


Napsugár Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1112
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Menyecske utca 2.

Telefon: (1) 310 01 32
Fax: (1) 248 18 07
Webcím: napsugarovi.fw.hu
BEMUTATKOZÁS: Az óvoda az őrmezői lakótelepen, 6 csoporttal működő intézmény, amely jól megközelíthető helyen található. Korosztályos, illetve vegyes csoportjaink is vannak. Óvodapedagógusaink általában felmenő rendszerben vezetik a csoportokat, ezzel is erősítjük a gyermek-szülő kötődését az óvodapedagógushoz. Az óvoda hatalmas zöld területű udvarral, természetes anyagokból készült udvari játékokkal és fedhető teraszokkal rendelkezik. Térítéses szolgáltatásaink: néptánc; angol nyelvtanulás; teakwando.


Keveháza utcai Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1119
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Keveháza u. 4.

Telefon: (1) 204 08 51
Fax: (1) 204 08 51
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: 1967. őszétől áll a szülők és gyermekeik szolgálatában. Az eddig eltelt több mint negyvenöt évben igen sok változáson mentünk keresztül Önökkel együtt. Sokan már régi óvodásaink közül felnőtté váltak, sőt már az ő gyermekeik is óvodánk öltözőit, asztalait, ágyait „koptatják”. Legtöbb változást az új évszázad hozta számunkra, óvodánk épülete, foglalkoztatói fokozatosan szépültek, korszerűsödtek. 2000. óta, saját Nevelési Programunkkal próbáljuk a „Kevés” családokat átsegíteni a gyermeknevelés akadályain.


Cseperedő Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1119
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Albert utca 28-30

Telefon: (1) 204 94 98
Fax: (1) 204 94 98
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk mottója, "a nevelés nem más, mint szeretet és példa adás". Pestalozzi Nevelési programunk céljának fogalmaztuk meg az egészséges életmód megalapozását, a mozgás megszerettetését, emellett a környezet megismerését, óvását, védelmét.
Csoportjaink között vegyes életkorú és osztott is megtalálható. Ezzel esélyt adunk, hogy a testvérek egy csoportba kerülhessenek. Szolgáltatásaink: rendszeres orvosi ellenőrzés, tanácsadás (gyermekorvos, védőnő); logopédiai szűrés és fejlesztés. Fakultatív választható programok: úszás; zeneoktatás; kirándulás.


Sisere Családi Napközi és Dió Játszóház

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1118
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Dió utca 11.

Mobil: (30) 402 97 24
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Magánóvoda, családi napközi, játszóház, Újbuda, Gazdagrét. A SISERE Családi Napközibe azokat az érdeklődőket várjuk, akik egész napos, félnapos vagy csak 1-2 órás elhelyezést keresnek 1-6 éves gyermeküknek. A Dió Játszóházba a 6-12 éveseket várjuk. A mozgást, a viselkedéskultúrát és a kézműves képességeket elsősorban játékos és fejlesztő foglalkozásokon fejlesztjük. Szakemberek segítségével kiemelten kezeljük a figyelemzavarral, beilleszkedési problémákkal küzdő, egyéni bánásmódot igénylő gyerekeket is. Egyedi igényeket is kielégítünk a gyermekek gondozásával, elhelyezésével kapcsolatban. Szolgáltatásaink: tehetséggondozás; magán bölcsőde; babysitter szolgáltatás; gyermekfelügyelet. Szívesen állunk rendelkezésére, keressen minket bizalommal!


Budai Miniovi és Játszoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1111
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Budafoki út 41/A fsz. 3.

Mobil: (20) 405 88 50
E-mail:
Webcím: www.miniovi.blog.hu
BEMUTATKOZÁS: A főként óvodás korúakkal foglalkozó gyermekfelügyelet, illetve később családi napközi mellett majdani főprofilként álmunk, hogy magánóvodát indítunk. Családi napközi keretében végezzük az óvodáskorúak részére a megfelelő színvonalú ellátást óvónői végzettségű munkatársakkal. Óvodánkban a kis létszámú csoportok működnek, mivel ennek előnyeit érdemes kiaknázni a magas színvonalú szolgáltatás nyújtása érdekében. Munkánkat gyermekorvos is segíti. . Igény szerint az alábbi foglalkozások vehetők igénybe: tartásjavító torna; gyógytorna; relaxáció (jóga alapok); szerepjáték (drámajáték és báb); zeneovi; kézműves foglalkozás; német és angol nyelvi foglalkozás; néptánc; úszás; korcsolyaoktatás. Eddig megvalósult programjaink: látogatás a tűzoltóságnál; bábszínház a minioviban; hagyományteremtő nosztalgiatábor; garázsvásár; közös akváriumkészítés; hajókázás. Közös ünnepeink: húsvét, mikulás; karácsony; farsang.


Gazdagréti Szivárvány Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1118
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Gazdagréti tér 2/a

Telefon: (1) 246 60 13
Fax: (1) 248 17 93
E-mail:
Webcím: www.gazdagretiovi.hu
BEMUTATKOZÁS: Kerületünk legnagyobb óvodája, 15 csoporttal működik. Két épületünk van, az egyik a Gazdagréti lakótelep tetején van („A”), a másik épületünk pedig a lakótelep közepén található (,,B”). Főleg vegyes életkorú csoportokban neveljük a gyermekeket, azonban a tavalyi évtől indítottunk egy azonos életkorú csoportot is. A gyerekeket elsősorban a művészetek eszközeivel neveljük, figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait és a legfontosabb mindennapi tevékenységét, a szabad játékot. Óvodánkban fogadjuk a táplálékallergiás gyerekeket is. Az intézményben logopédia, gyógytestnevelés, zene-ovi és alapozó mozgásterápia fejlesztés folyik külső és belső szakemberekkel. A ,,B” épületben  kétnyelvű kisebbségi német csoportokban a német nyelvet és a kultúra alapjait közvetítjük a gyermek fejlettségének megfelelően.