Cegléd ( + 15km-es vonzáskörzete) - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Pingvines Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2740
VÁROS: Abony
CÍM: Bethlen G. u. 3-5

Telefon: 06 (53) 360-132
Webcím: www.pinvinesovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Az óvoda feladata és alaptevékenysége: A gyermekek nevelése három éves kortól tankötelezettség kezdetéig, az óvodai élet keretén belül játékos foglalkozásokon. Alaptevékenysége, a gyermekek személyiségének és képességeik fejlesztése, közösségi életre történőfelkészítése, fejlődésének elősegítése, a felkínált tevékenységeken keresztül.


Almafa Családi Napközi

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2700
VÁROS: Cegléd
CÍM: Kosárhegyi út 22

Mobil: 06 70 942 2179
E-mail:
Webcím: www.almafa-csana.hu
BEMUTATKOZÁS: Az Almafa Családi Napközi 20 hetes kortól, 14 éves korig várja a gyermekeket.  Célunk a ránk bízott gyermekek testi, lelki, szellemi, érzelmi fejlődésének segítése családias környezetben. Otthonos, derűs légkörben, inger gazdag környezetben végezzük az elfogadó és szeretetteljes nevelést-gondozást. A kis létszám lehetővé teszi a magas színvonalon nyújtott gondoskodást, fejlesztést, a kiegészítő szolgáltatások pedig segítik a családi nevelést. Heti egy-egy alkalommal játékos fejlesztő torna, angol, kis kézműves, Bibliai történetek, tánc színesítik a gyermekek hétköznapjait. Jó idő esetén - kora ősszel, és tavasszal - vízhez szoktatás a Téglagyár utca 30 szám alatt lévő fűtött kerti medencében, lovaglási lehetőség alkalomszerűen. A nagyteremben lévő fejlesztő játékok sokasága, az ugrálóvár, nagy hinta és a hét minden napján rendelkezésre álló, a kor igényeinek megfelelő felszerelt tornaterem biztosítja az önfeledt szórakozást.


Fabatka Gyermekház és Képességfejlesztő Játéktár

IRÁNYÍTÓSZÁM:
VÁROS: Albertirsa
CÍM: Köztársaság. u 16.

Telefon: 06 20 2424 294
Mobil: 06 20 4332 079
E-mail:
Webcím: www.fabatkasagok.blogspot.hu/
BEMUTATKOZÁS: Angol-Magyar Kétnyelvű Családi Napközi, játszóház, gyerekprogramok, felnőtt tornák, korrepetálások, logopédia, fejlesztő pedagógia, szülinapi partik


Hétszínvirág Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2750
VÁROS: Nagykőrös
CÍM: Ifjúság u 22

Telefon: 06 53 351 685
E-mail:
Webcím: w.hetszinviragovodank.hu
BEMUTATKOZÁS: A gyermek fejlődő személyiség, ezért sajátos, életkoronként, életkori szakaszonként és egyénenként változó testi – lelki szükségletei vannak. A gyermeki személyiség középpontba helyezésével - biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, elősegítve a nemek társadalmi egyenlő égének elismerését - olyan gyermekek nevelését tartjuk elsődleges feladatunknak, akik a tevékenységek által és tevékenységeken keresztül szerzett tapasztalatok útján élményekben gazdagok, eligazodnak az őket körülvevő világban, óvják, védik a környezetüket, érdeklődőek minden új iránt, segíteni, tolerálni tudják egymás különbözőségét, személyiségükben a nyitottság, őszinteség és a szeretet érzése dominál. Olyan gyermekek nevelését vállaljuk fel, akik óvodáskor végére alkalmassá válnak az iskolakezdésre, ugyanakkor lehetőségeinkhez képest olyan élmény gazdag gyermekkor
biztosítására törekszünk, melynek emlékei, szépségei megalapozzák egy kiegyensúlyozott, harmonikus felnőttkori személyiség kialakulását.