Derecske ( + 15km-es vonzáskörzete) - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4130
VÁROS: Derecske
CÍM: Városház u. 3.

Telefon: 06 54 410 010
Fax: 06 54 410 010
E-mail:
Webcím: www.derovi.hu
BEMUTATKOZÁS: Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kultúrált környezetre, gyermekeinkre. Köszönjük a sok segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk.


Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde - Székhely Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4100
VÁROS: Berettyóújfalu
CÍM: Radnóti u. 2.

Telefon: 06 54 402 194
Fax: 06 54 500 332
Webcím: www.oviberettyo.hu
BEMUTATKOZÁS: Az épületbe belépő szülőt, gyermeket tisztaság, harmónia, a természet közelsége fogadja az ott élők által gondozott madarak, halak a sok-sok növény láttán. Esztétikai élményekben, az OVIGALÉRIÁBAN kiállított alkotások részesítik az óvodában élőket. Ebben a miliőben a 3 homogén csoport gyermekei vidámak, kiegyensúlyozottak, egészségesek. Szellemi, testi fejlődésük biztosítéka a 7 szakképzett óvodapedagógus, 3 szakképzett dajka néni és az udvaros bácsi. Óvodánk saját nevelési program alapján dolgozik, amelyben a harmonikus gyermeki személyiség kibontakoztatását: az egészséges életmódra nevelés; a környezeti nevelés; és a művészeti nevelés kiemelt szerepében látjuk. Tagóvodáink: Eszterlánc Tagóvoda, 4100 Berettyóújfalu, Vass Jenő u. 8. Tel/fax: 06 54 402 259.Rákóczi Tagóvoda, 4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 25. Tel:06 54 402 173   Fax: 06 54 500 236.Gyermekkert Tagóvoda, 4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 106. Tel/fax: 05 54 402 379. Széchenyi Tagóvoda, 4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 4-6. Tel/fax: 06 54 402 160. Mezősasi Tagóvoda, 4134 Mezősas, Nagy S. u. 53. Tel: 06 30 828 1848. Mesevilág Tagóvoda, 4119 Váncsod, Kossuth u. 52. Tel: 06 54 200 220. Bölcsőde, 4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 25-27. Tel/fax: 06 54 500-226.


Egyesített Óvodai Intézmény

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4200
VÁROS: Hajdúszoboszló
CÍM: Rákóczi utca 14.

Telefon: 06 52 273 180
Mobil: 06 52 273 181
E-mail:
Webcím: www.egyovig.hu
BEMUTATKOZÁS: Alapelvek a nevelés gyakorlatában: a gyermek személyiségét tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi intézményünkben. Segítjük a gyermeki személyiség fejlődését, a gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. Az óvodai nevelésben alkalmazott valamennyi pedagógiai intézkedésünk a gyermekek személyiségéhez igazodik. Tiszteletben tartjuk a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására. Óvodáink: Aprónép Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 21. Telefon: 06 52 362-624. Aranykapu Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, Arany János utca 8. Telefon: 06 52 362-227. Bambínó Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 84. Telefon: 06 52 273 078. Liget Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 145. Telefon: 06 52 361 756. Lurkó Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, Törökdomb u. 11. Telefon: 06 52 273 082. Manókert Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, Ady E. u. 54. Telefon: 06 52 362 197. Mesevár Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, Kovács Gyula u. 24. Telefon: 06 52 361 052. Szivárvány Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, Attila u. 51/b. Telefon: 06 52 359 807.


Benedek Elek Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4211
VÁROS: Ebes
CÍM: Ady Endre u. 9-11.

Telefon: 06 52 565 053
E-mail:
Webcím: www.ebesiovi.hu
BEMUTATKOZÁS: Nevelésünk fő törekvése, hogy a tanulási képességek célzott fejlesztésével minden gyermeket lehetőségeihez mérten felkészítsünk a zökkenőmentes iskolakezdésre, az iskolai beilleszkedésre. A nevelési területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai feladatainkat a mozgásra és játékra alapozva szervezzük. A mozgásigény kielégítésére a csoportszobában és az udvaron van lehetőségünk. Nagy, füves udvarunk kellemes színtere a szabadtéri mozgásnak és játéknak. Fontos számunkra, hogy a gyermekek ismereteiket természetes környezetben szerezzék, ezért rendszeresek az élményszerző séták, kirándulások. Saját főzőkonyhával rendelkezünk, így változatos ételeket tudunk biztosítani a gyermekeknek. Szeretetteljes, biztonságos, az egyéni különbözőségeket toleráló légkörben, ésszerű korlátokkal, minden gyermeknek esélyt adunk saját erősségeik felismerésére, és a sikerélményre. Különös gondot fordítunk óvodánkban a testi és lelki egészség védelmére, a pszichés klíma pozitív alakítására mert meggyőződésünk, hogy ez a tárgyi feltételeknél is nagyobb mértékben határozza meg gyermekeink közérzetét, s ez által egészségét. Számos alkalmat és lehetőséget teremtünk arra, hogy a szülők a nap folyamán részesei lehessenek gyermekeik óvodai nevelésének és fejlesztésének. Bízunk abban, hogy a hozzánk járó gyermekeknek életre szóló élményeket és ismereteket nyújtunk felvértezve őket azokkal a képességekkel, melyekre szükségük lesz e gyorsan változó világunkban.


Alsójózsai Kerekerdő Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4225
VÁROS: Debrecen
CÍM: Alsójózsai u. 13

Telefon: 06 (52) 386 129
E-mail:
Webcím: www.ovijozsa.hu
BEMUTATKOZÁS: Az Alsójózsai Utcai Óvodát 1948-ban alapították. A 5 gyermekcsoport az alábbi csoportszervezési formákban működik, úgymint tiszta csoport és vegyes életkorú csoportok. A szülők igényeiknek megfelelően választhatnak gyermekeiknek a csoportformák közül. Csoportszobáink esztétikusak, jól felszereltek, mindegyikben galéria található, legtöbbje csúszdával, mely a rossz időben, hidegben is jól szolgálja a gyermekek mozgásigényének kielégítését.