Érd ( + 15km-es vonzáskörzete) - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Csimota Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2030
VÁROS: Érd
CÍM: Felső utca 50.

Telefon: 0630 175 5273
Mobil: 0630 172 4340
E-mail:
Webcím: csimotaovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Célunk a gyermeki személyiség kibontakoztatása, pozitív irányú fejlesztése a szülőkkel, családokkal közös felelősséget vállalva, a gyermekek egyéni képességeit felfedezve és megismerve, az eltérő fejlődés ütemét figyelembe véve - meleg, elfogadó légkörben, változatos tevékenységek biztosításával, korszerű szemlélettel.Az óvodánkban a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.  Munkánk legfőbb értéke a gyermek, a gyermek személyiségének központba állítása. Minden gyermek ember, s nem kicsinyített mása a felnőtteknek.  A biztonságot nyújtó felnőttek nélkül még nem képes boldogulni, szüksége van a gondoskodásra, az óvónő szakszerű nevelésére, segítő, támogató, példamutató személyére és szeretetére. Fontos, hogy a gyermek az óvodapedagógusainkban, az óvodában dolgozókban, ha kell társra, természetes támaszra találjon. Az óvodánk minden dolgozója munkája során a gyermekek mindenek feletti érdekeit helyezi előtérbe. Gyermekközpontú óvodai nevelésünk befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön. Az óvoda szolgáltatásai: Óvodánk az alábbi több éve működő fakultatív szolgáltatást biztosítja a gyermekeknek: fejlesztőtorna, angol, néptánc,  Szeretet Vitamin:gyermekek érzelmi nevelése, érzelmi intelligencia fejlesztése (kapcsolatteremtés, szorongásoldás, empátiás készség stb.) zenén, mozgáson, didaktikai játékokon és meséken keresztül.  Óvodánk biztosítja a  logopédiai szűréseket, majd igény és szükség szerint helyben biztosítja a gyermekek logopédiai ellátását. Óvodánk  kirándulásokat, egyéb zenei,- mesei előadásokat is szervez, amelyek szorosan kapcsolódnak az óvoda programjához, tématerveihez.  Ezekről a programokról előre tájékoztatjuk a szülőket és kikérjük hozzájárulásukat a program megszervezéséhez.  Szeretettel várunk a Csimota Óvodában Érden! Facebook: Csimota Ovi 


Kincses Kuckó Családi Bölcsőde - magánbölcsőde - mozgásfejlesztés - TSMT torna - magyar irodalom - mesék - versek - angol -német foglalkozások

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2030
VÁROS: Érd
CÍM: Börzsöny utca 27.

Telefon: +36 20 562 9997
Mobil: +36703656675
E-mail:
Webcím: /kincseskuckocsb.webnode.hu/
BEMUTATKOZÁS: A Kincses Kuckó egy csodálatos hely a kezdetekhez. Magánbölcsődénkben a  gyerekek megértő, szerető és elfogadó közegben lehetnek. Ebben az életkorban még nagyon fontos az Édesanya ölelése és figyelme, melyet igyekszünk minden gyermeknek megadni amellet, hogy a világ iránti kíváncsiságukat sok új ingerrel, játékkal és élménnyel is gazdagítjuk. A gyerekeknek, a bizalmuk elnyerésével megadjuk a kellő biztonságot, és ebben a közegben türelemmel, sok játékkal lehetőséget biztosítunk arra, hogy saját egyéniségüket is megmutathassák. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a gyerekek hozzászokjanak a közösségi léthez, és így egymástól tanulhatják meg a beilleszkedés és a közös lét szabályait. Mindezek az élmények hozzájárulnak ahhoz, hogy az óvodába kerülés zökkenőmentes legyen. Elsődleges szempont, hogy a gyerekek az életkoruknak megfelelő "nagymozgásos" játékokhoz elegendő teret és időt kapjanak. Ezek a mozgásformák adjak meg az alapot ahhoz, hogy a későbbiekben -óvodába és iskolába kerülés előtt- a finommotorikájuk is kellő ütemben fejlődhessen. A nagymozgásos és szabad játékokhoz a tornaszobánkban, szakember által összeállított és összeválogatott fejlesztő játékok segítségével van lehetőség. Minden napunk része, hogy a gyerekekkel sétálni, illetve játszótérre menjünk, amennyiben ezt az időjárás engedi 1-1,5 órát a szabadban töltünk. Bölcsődénkben lehetőség van konzultálni TSMT terapeutával, TSMT és Komplex Mozgásterápiás terápián részt venni. A magyar és más nyelvek, kultúrák megismerése is a napjaink része. Mivel a bölcsőde megálmodója és vezetője magyar szakos pedagógus, így elkötelezett hívei vagyunk a magyar nyelvnek és irodalomnak. Ez a hétköznapokban azt jelenti, hogy egész nap jelen vannak a mondókák, dalok, költemények és mesék a tevékenységeink között. A népmesék mellett a kortárs írók alkotásait olvassuk a legszívesebben. Bölcsődénkben lehetőség van angol és német nyelvű foglalkozásokon is részt venni. Munkánkat konduktor, gyógytornász, védőnő és gyermekorvos segíti. Ki járhat hozzánk és meddig?  A beszoktatás terén a szülővel együtt történő, legalább kéthetes beszoktatásra törekszünk. Ideális, ha a gondozó a gyermek saját környezetében találkozik először a kisgyermekkel, és utána kezdődik meg a bölcsődei ismerkedés. A beszoktatás ideje alatt a szülőknek és a gyermekeknek lehetőségük van arra, hogy megismerhessék a családi bölcsődénkben dolgozókat, a szokásokat, kialakuljon az együttműködő, kölcsönös bizalmi viszony a család és a bölcsőde között. Várjuk szeretettel a bölcsiseket 12 hónapos kortól egészen 3. életévének betöltéséig, illetve az óvodakezdésik (4 éves korig) . Facebook: Kincses Kuckó Családi Bölcsőde 
 


Csanád Ovi

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2030
VÁROS: Érd
CÍM: Csanád utca 7.

Telefon: (23) 36 10 91
Mobil: (20) 343 91 62
E-mail:
Webcím: www.csanadovi.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk kertesházi övezetben épült. Munkánkat gyermekmegőrzőként kezdtük, majd 1992-ben magánóvoda lettünk. 2005-ben létrehoztunk egy közhasznú alapítványt, aminek átadtuk a fenntartói jogokat, ezzel egy kicsit megkönnyítve a szülőknek az óvodadíj terhét. Óvodánkban 2 csoport működik 16-16 fős létszámmal, így biztosítva a nyugodt, családias légkört. A gyerekeket kor szerint osztjuk be a csoportokba. Helyi nevelési programunk célja az egészséges életmódra nevelés. Minden napunk e köré épül úgy, hogy a gyerekek mindent játékként éljenek meg. Igyekszünk minél több időt tölteni a szabadban és változatos mozgásformákat biztosítani a gyerekeknek. Minden nap fogyasztunk gyümölcsöt vagy zöldséget. Az ételallergiás gyerekeknek biztosítani tudjuk a megfelelő táplálkozást. Foglalkozásaink játékosak, ahol érdeklődő, sokoldalú személyiséggé neveljük gyermekeinket. A tehetséges gyerekeket tovább fejlesztjük, az elmaradókat felzárkóztatjuk.


Sashegy Óvoda - magánóvoda - személyre szóló figyelem - úszás - iskolaelőkészítő - angol játékos foglakozás - Újbuda - Madárhegy - Sasad

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1118
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Előpatak u. 5.

Telefon: (1) 319 11 49
Mobil: (30) 248 32 69; (20) 851 26 63
E-mail:
Webcím: www.sashegyovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: "Szeretve nevelünk". Óvodánk a Sashegy déli lábánál, egy 2000-ben épült óvodaépületnek átalakított villában fogadja a gyermekeket. Nevelési módszertanunk lényege a példamutatás. Hangsúlyos foglalkozások, programok: angol játékos foglalkozás; úszásoktatás;   anyanyelvi fejlesztő játékok, néptánc, zeneovi foglalkozások, kirándulások, kertészkedés, képességfejlesztő torna; iskolaelőkészítő foglalkozások; logopédiai foglalkozás.Az iskolába készülő gyermekek részére Sulipercek foglalkozást tartunk. A nagyobb gyermekekkel rendszeresen kirándulunk, közlekedünk, sétálunk, ismerkedünk tágabb környezetünkkel. Nagyon nagy élmény a gyermekeknek az óvoda konyhakertjének a gondozása. Az év jeles napjait, az egyházi év ünnepeit és az állami ünnepeket is méltó módon megünnepeljük. Magánóvodánk programjának fontos eleme a szülőkkel való szoros együttműködés. Mindezt a tutor rendszer segítségével valósítjuk meg, amely az óvoda és a szülők közötti élő és szoros kapcsolatot szolgálja, a személyre szóló figyelem egy fóruma, amely támogatja a gyermek egyéni fejlődésének nyomon követését, a fejlődési lépcsőfokoknak a családdal való folyamatos egyeztetését, összehangolását. Óvodánk szellemisége a katolikus egyház tanításán alapszik.  Facebook: Sashegy Óvoda


Happy House Magánóvoda és Magánbölcsőde - angol - úszás - iskolaelőkészítő - lovaglás - foci – sí – nyári tanya tábor - Rózsadomb

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1026
VÁROS: Budapest II. kerület
CÍM: Gyergyó utca 6.

Telefon: 06 30 848 5001
E-mail:
Webcím: maganovoda-bolcsode.hu
BEMUTATKOZÁS: A Happy House angol-magyar nyelvű magánóvoda és magánbölcsőde Budán, a II. kerületben, zöldövezeti környezetben várja a gyermekeket. Intézményünk 26 éve nyitotta meg kapuit, mostanra két intézményben szeretjük, gondozzuk, tanítjuk legjobb tudásunk szerint a gyerekeket angol és magyar nyelvű pedagógusokkal. Valljuk, hogy derűs, kreatív és szakmailag képzett pedagógusok mellett, vidám légkörben növekedő gyermek, boldog, segítőkész és kiegyensúlyozott iskolás majd felnőtt lesz! Foglalkozásaink: játékos angol foglalkozás angol nyelvű pedagógusokkal, úszás, lovaglás, ovi foci, torna, síelés, iskolaelőkészítő foglalkozás, szakképzett óvópedagógusok által játékba ágyazott foglalkozások, élményszerű és változatos tevékenységek, mindennapos meseolvasás, mondókázás, dalolás, kézügyesség fejlesztés, játékos mozgásformák. Kiemelt figyelmet fordítunk nagy csoportosaink számára Iskolaelőkészítő foglalkozásainkra, amelyek kis létszámú, családias légkörű csoportban zajlanak, tapasztalt, szakképzett óvodapedagógusok irányításával, nagy szakértelemmel, szeretettel, vidámsággal és sok interaktív játékkal. A Preschool csoport sajátos napirendje lehetővé teszi a délelőtti és délutáni irányított komplex foglalkozások megtartását. Célunk a kudarcmentes iskolakezdés és örömteli tanulás élmény szerzés. Nyári Tanya Táborunkban szeretettel várjuk azokat a gyermekeket, akik szeretik a kalandokat, a természetet, az állatokat és a tábortüzet. Instagram oldalunk: Happy House Bölcsi és Ovi 


PUZZLE Óvoda, Bölcsőde és Általános Iskola – magánóvoda – magán általános iskola –magánbölcsőde- angol nyelvoktatás – úszás – judo – jóga – lovaglás - robotika – robotprogramozás

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1112
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Kamaraerdei út 12-14.

Telefon: +36 (20) 935 15 37
Mobil: +36 (20) 212 74 90
E-mail:
Webcím: www.suliovi.hu
BEMUTATKOZÁS: A PUZZLE Óvoda és Általános Iskola a XI. kerületben, Kamaraerdőben, zöld környezetben, felújított gyermekbarát épületben található. 2023 szeptemberétől bölcsődénkben is várjuk a gyermekeket.  Óvodánk a Kamaraerdei Ifjúsági Park hat hektáros területén működik. Ezt az egyedi környezetet és az így kapott lehetőségeket szinte minden nap kihasználjuk. A jó és egészséges levegőnek köszönhetően úgy alakítottuk ki a napirendünket, hogy naponta kétszer visszük a gyermekeket az udvarra. Foglalkozásaink, programjaink: angol nyelvoktatás, úszás, robotprogramozás, gyermekjóga, judo, lovaglás, iskola-előkészítő foglalkozás, kézműves- és bábos foglalkozás, verselés, mondókázás, hangszeres zenei foglalkozás, "zöld környezet"-nevelés, kerékpározás, úszás, labdajátékok, színházi gyermekelőadás, állatsimogató és póni farm látogatás, kirándulások, hagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódó programok. A gyermekek fejlődésének és életkori sajátosságának megfelelő napirenddel a már említett mozgással, kiegészítő zöldség- és gyümölcsfogyasztással segítjük elő az egészséges életmód kialakítását A hatalmas park, különböző mozgáslehetőséget biztosít számunkra. Minden évszakban megcsodálhatjuk a természet változását. Télen csúszkálhatunk, szánkózhatunk, jégvárat építhetünk és hógolyózhatunk. A többi évszak lehetőséget biztosít számunkra a különböző sportok gyakorlására: kerékpározásra, atlétikára, különböző labdajátékokra, úszásra és napfürdőzésre. Ez a többcélú külső környezet fogja össze az épületben folyó nevelőmunkát. Célunk a családokkal együttműködve vidám óvodáskort nyújtani gyermekeinknek, ahol az a fontos az egész testület számára, hogy az óvodánkba járó gyermekeknek a személyiségét harmonikusan kibontakoztassuk és érdeklődésüket tágítsuk és kielégítsük. Az óvoda - iskola átmenet megsegítésére nagy hangsúlyt fektetünk.. Az óvodát körülölelő zöld környezet nevelésünkben nagy hangsúlyt kap, mely átöleli minden tevékenységünket. Udvarunk elősegíti az állatok, növények életének megismerését, módot ad a környezet és az élővilág összefüggésének megfigyelésére. A játéknak fontos szerepe van a mindennapos tevékenységeinknél. 
Óvodánkban fontosak a hagyományok, ünnepek, évszakonkénti kirándulások, kulturális programok. Többször tartunk beszélgető köröket, ahol a gyermekek megtanulják szóban kifejezni érzelmeiket, elmesélni, hogy mi történt velük és ugyanakkor azt is megtapasztalják, hogy milyen az, amikor másokat hallgatnak meg és velük együtt örülhetnek valaminek. Óvodánk személyi és tárgyi feltétele a feladatokhoz igazodik és korszerű fejlesztő eszközökkel, játékokkal felszerelt. A nevelőmunkát szakmailag képzett gyógypedagógus, tanítónő, logopédus, óvodapedagógusok, gyógypedagógiai asszisztens és szakképzett védőnő végzi, akik mindenben együttműködnek a családokkal. Általános iskolánkról: Célunk, hogy tanulóink boldog, kiegyensúlyozott, testileg és szellemileg fejlett gyermekekké váljanak. Szeressenek iskolába járni, a sok közös élmény során egymást elfogadó, támogató közösséggé váljanak, s az együttlét örömforrás legyen számukra. Ugyanakkor megfelelő alapossággal sajátítsák el a tanulási technikákat, ismereteket, hogy későbbi céljaikat megvalósíthassák. Facebook:  Puzzle Óvoda és Általános Iskola   Youtube: Puzzle Suliovi bemutatkozó videóhttps://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=ea8b6c9c6b&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1758350708883847572&th=1866eaa75193f994&view=att&disp=safe&realattid=f_le5kovxf0

 


Törpegomba Művészeti Óvoda - családi napközi - magánóvoda - tánc - zene - festés - mese - angol - Újbuda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1113
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Badacsonyi utca 24.

Telefon: (1) 950 99 81
Mobil: (20) 973 05 13
E-mail:
Webcím: www.torpegomba.hu
BEMUTATKOZÁS: Magánóvodánk Újbuda frekventált helyén, mégis csendes, nyugodt környezetben, szépen felújított, gyönyörű villaépületben várja kis lakóit 2013. szeptember 1-je óta, ahol két vegyes életkorú csoportban fogadjuk a gyermekeket. A hozzánk járó gyerekek számára munkatársaimmal szeretetet, érzelmi biztonságot, gondoskodást, a fejlődésükhöz optimális feltételeket szeretnénk biztosítani, hogy boldog, kiegyensúlyozott gyermekként élhessék óvodás éveiket. Már három éve működő másik óvodánk, pozitív tapasztalatai, jól bevált gyakorlata alapján, az új lehetőségeket és adottságokat figyelembe véve alkottuk meg nevelési programunkat. A gyermekek kényelmét hatalmas terek, napfényes, ízlésesen berendezett csoportszobák, praktikusan kialakított kiszolgáló helyiségek szolgálják. A csoportokban igényes, gondosan válogatott, sokféle játék, mesesarok, babaszoba, kézműves kuckó és még sok érdekesség várja a gyermekeket.  Óvodánk gondozott, parkosított kerttel és nagy tornateremmel, zeneszobával rendelkezik, így differenciált, mikro csoportos foglalkozásoknak ad teret, egyéni fejlesztési lehetőséget kínál. Speciális iskola-előkészítő foglalkozásainkat is itt tartjuk. A csoportokban főiskolát végzett, nagy gyakorlattal rendelkező óvónők foglalkoznak a gyerekekkel. Kiemelt szerepe van a néptáncnak, amely nagyon sokoldalúan fejleszti a gyermekek képességeit mindamellett, hogy óriási öröm forrása is. Rendszeresen (hetente egy alkalommal) járunk úszni, amit nagyon szeretnek a gyerekek. Az angol nyelvvel való ismerkedésre játéktevékenységeken keresztül adunk lehetőséget. Az ének, a zene, a tánc, a versek, mondókák mind-mind olyan módon segítik hozzá a gyereket a nyelv alapjainak elsajátításához, ami korának megfelelő és örömteli.  Munkánk során arra törekszünk, hogy a hozzánk járó óvodások és szüleik is igazi közösségben érezhessék magukat. Szeretettel várjuk óvodai csoportunkba leendő óvodásainkat. A beiratkozás a szabad férőhelyek függvényében folyamatosan történik. Nyitva tartás: egész évben folyamatosan naponta 7 órától 17 óráig.


Tigris Kölyök Magánóvoda – mozgásfejlesztés – saját mozgásfejlesztő szoba - TSMT torna – angol foglalkozás – egyéni bánásmód - Rózsadomb – II. kerület

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1023
VÁROS: Budapest II. kerület
CÍM: Levél utca 6.

Telefon: (1) 316 82 96
Mobil: (30) 617 11 19
E-mail:
Webcím: www.tigriskolyok.hu
BEMUTATKOZÁS: A Tigris Kölyök Óvoda 1995. óta működik Rózsadombon egy Levél utcai polgári villában, így az ország egyik legrégebben működő magánóvodája. A csoportlétszámot már az óvoda alapításakor a mini- és kiscsoportban 8-10, míg a középső és nagycsoportban 12-15 főben maximalizáltuk, mert meglátásunk szerint ez az az ideális létszám, ahol a nevelés még hatékonyan működhet.
A foglalkozások a csoportokban sokoldalú, szakképzett óvónők közreműködésével differenciáltan valósulnak meg. A Tigris Kölyök Óvodára jellemző a harmonikus, derűs, családias légkör, amelyben a gyerekek felszabadultan, jól érzik magukat. Foglalkozásaink: mozgásfejlesztő foglalkozások saját mozgásfejlesztő szobánkban, angol játékos foglalkozás angol anyanyelvű munkatársunkkal, néptánc, TSMT torna (tervezett szenzomotoros tréning), sakk, foci, gyermekjóga, balett, pittura (vizuális művészet), logopédiai és gyógypedagógia fejlesztés, aikidó, úszás.
Gyermeknevelési módszerünk „titka”, az őszinte gyermekszeretetben, a gyermek tiszteletében, egyéni fejleszthetőségében keresendő. Mindent megteszünk, hogy a gyermek érdeklődő, a világra nyitott, befogadó legyen, tisztelje társait, a felnőtteket, ismerje meg a valódi értékeket, tudjon örülni, lelkesedni. Óvodánkban kiemelt szerepet kap az egyéni bánásmód. Hiszünk abban, hogy minden gyermekhez sajátos út vezet – ezt az utat igyekszünk úgy megtalálni és az úton támogatni a kicsiket, hogy közben a közösségi értékek és szabályok is megjelenjenek, majd idővel beépüljenek óvodásaink mindennapjaiba.
Nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásfejlesztésre, hiszen a központi idegrendszer érési folyamata és a mozgásfejlődés szoros egységben áll egymással. Ezeknek helyszíne a csoportszobákon és az udvaron kívül a mozgásfejlesztő szoba, ahol helyet kapott számos olyan terápiás eszköz, amely segítségével még magasabb színvonalon végezhetjük munkánkat. Kiemelt szerepet kap a gyermekek élményekre és tapasztalatra építő környezeti nevelése, környezettudatos és egészségtudatos magatartásminták, az értékek és életviteli szokások átadása, átvétele.
Facebook: Tigris Kölyök Magánóvoda


VACKOR ÓVODA

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2040
VÁROS: Budaörs
CÍM: Szabadság út 136

Telefon: 06 23 420 163
Webcím: www.vackorovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kultúrált környezetre, gyermekeinkre. Köszönjük azt a sok segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy óvodánkban továbbra is magas színvonalon családias, derűs környezetben neveljük a hozzánk járó kisgyermekeket.


Meseerdő Óvoda - magánóvoda - úszás - angol - gyerekjóga

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1223
VÁROS: Budapest XXII. kerület
CÍM: Elza utca 22.

Mobil: (20) 224 55 40
E-mail:
Webcím: www.meseerdoovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Három éves kortól várjuk gyermekét 18 éves múlttal rendelkező óvodánkba.  Budatétény zöld részén, erdei programokkal, úszással, angol nyelvi foglalkozásokkal. zöldövezeti családi környezetben, kis létszámú csoportokkal. Óvodai nevelőmunkánkat, ha annak esszenciális erejét keressük, a szeretet pedagógiájának is nevezhetjük.  Foglalkozások: angol foglalkozás, úszás, zenei foglalkozások, gyerekjóga, kirándulás, túrázás, erdei programok .  Az épületünk 120 m2 területű családi ház nagy terasszal, játszókerttel, 20 férőhellyel. Az óvoda egy vegyes életkorú csoporttal működik. A gyerekekkel 3 óvodapedagógus és egy gyermekgondozó foglalkozik. Két óvodapedagógus fejlesztő pedagógusi végzettséggel is rendelkezik, így nyitottak vagyunk eltérő ütemben fejlődő kisgyermekek fogadására is. Az egészséges életmódra nevelés mindennapos, az összes napi tevékenységet átölelő feladat. A napi ötszöri étkezés, gyümölcs és zöldségfogyasztás a kiegyensúlyozott étrendet erősíti, segíti. Az udvaron sok gyümölcsfa található, a gyerekek még nagyobb örömmel fogyasztják el azt az almát, barackot, szőlőt, meggyet, ami az óvoda udvarán terem, és amik növekedésének ők is szemtanúi. A mindennapos mozgás prioritást élvez a gyermekek napirendjében. Időjárástól függetlenül célunk, hogy minél több időt töltsenek a szabad levegőn, természetes nagymozgásokkal, fogójátékokkal, fára-mászással. Ha jó idő van, erdei délelőttökön elégítik ki mozgásigényüket, vagy az udvaron töltik az időt. Esős, nedves időjárás esetén nagy sétát teszünk az óvoda és a környező utcák körül, ezzel is ismerkedve közvetlen környezetükkel. Heti egyszer gyermekjóga, heti kétszer pedig úszás szolgál eszközként az egészséges testmozgásra. A gyermekek természetes és legfejlesztőbb közege a játék. Fontosnak tartjuk, hogy teret adjunk a szabad játék idő keretein belül a gyermekek nagy kreativitásának kibontakozására. Teret, eszközöket és időt biztosítunk az elmélyült játékra, melyet akár egyénileg, akár csoportosan végeznek, mindig maximális örömforrás és tapasztalatszerzés. 


Delfino Kreatív Gyermekközpont

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1116
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Kővirág sor 135.

Mobil: (30) 922 39 85
E-mail:
Webcím: www.delfino.hu
BEMUTATKOZÁS: Magyar-Angol nyelvű bölcsőde, napközi, családi napközi. Nyelvkuckó és játszóház klubrendszerben.
Egycsoportos óvodánk egy gyermekkomplexum részeként működik Kelenvölgy zöldövezetében, egy kétszintes villa emeletén. Óvodánk tömegközlekedési eszközzel, személyautóval egyaránt jól megközelíthető. Játékaink, virágos és veteményeskertünk, homokozónk változatos tapasztalatszerzésre és megfigyelésre ad lehetőséget. A modern, meleg hangulatú csoportszobának bútorai, felszerelési, berendezési tárgyai és eszközei biztosítják a gyermekek kényelmét, fejlesztik ízlésvilágukat. A jól felszerelt tornaterem a testi nevelésnek, mozgásos tevékenységeknek, valamint az óvoda programjainak is helyet biztosít. A gyermekek egészségének megóvása érdekében só szobát alakítottunk ki. Így a téli időszakot kevesebb légúti megbetegedéssel vészelhetik át a hozzánk járó gyermekek. A logopédiai fejlesztés külön erre a célra kialakított foglalkoztatóban, szakember vezetésével, zajlik.


Mesefalva Családi Napközi és Játszóház

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2030
VÁROS: Érd
CÍM: Sóskúti út 63.

Telefon: (23) 37 68 80
Mobil: (30) 244 70 81
E-mail:
Webcím: www.mesefalvaovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: 2012-ben nyitott intézményünk minta családi napközi, a Testi-Lelki Jólétért Alapítvány által. A Mesefalva Családi Napközi szeretetben gazdag családias légkörben, vidám, színes csoportszobával, mindennapos készségfejlesztő foglalkozásokkal, sok-sok játékkal, játszóteres saját kerttel várja egész évben a hozzá érkező gyermekeket 22 hónapos kortól 5 éves korig, hétköznaponként 08.00-17.00 óra között. Büszkék vagyunk rá, hogy a gyermekekkel foglalkozó nevelőink hivatásukat értő, gyakorlattal rendelkező, az újra fogékony, önmagukra és környezetükre igényes gyermekszerető gyermekgondozók, pedagógusok és segítők. Célunk egy olyan hely biztosítása, amelyben az ideérkező gyermekek igazi „második” otthonra, barátokra találjanak, személyiségük és képességeik még inkább kiteljesedjenek. Szolgáltatásaink: fakultatív angol órák szaktanárral; korosztály szerinti játékok; gyermek torna; gyermekek napközbeni ellátása családias, szeretetteljes légkörben; személyes kapcsolat a szülőkkel; időszakos gyermekfelügyelet; négyszeri étkezés (minden nap gyümölcs); évszakokhoz, jeles napokhoz kapcsolódó program; egyéni képesség és készségfejlesztés; motiválás; gyermek zsúrok, születésnapi partik rendezése igény szerint. Szülők kérésére logopédus foglalkozik a gyermekekkel.


Katica Világ Családi Napközi

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2461
VÁROS: Tárnok
CÍM: Fűzfa u. 4.

Mobil: 06 20 255 9270
E-mail:
Webcím: www.katicavilag.freewb.hu
BEMUTATKOZÁS: A Katica Világ családi napközi 1,5-5 éves korú gyermekek részére nyújt napközbeni ellátást. Célunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető emberi és szabadságjogok tiszteletben tartásával, családias hangulatban. A családi napköziben koruknak és személyiségüknek megfelelően gondoskodunk a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez. Családi Napközink 5 gyermek, bölcsődés és óvodás korú gyermekek gondozását, fejlesztését fogja ellátni, mindennapos jelleggel. Alkalmi pár órás gyermekfelügyeletre -gyerekzsúr igénybevételére is lesz lehetőség. Működési célunk, hogy a szolgáltatást igénybe vevő szülők számára, lehetővé tegyük, hogy gyermekük felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak, vagy olyan képzésen vegyenek részt, amely elősegíti elhelyezkedésüket.


Egérkirály Művészeti Óvoda - angol foglalkozás - néptánc - úszás - mozgásterápia - logopédia - tehetséggondozás - XI. kerület - Újbuda - Albertfalva

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1116
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Albertfalva utca 7.

Telefon: (1) 204 30 83
Mobil: (20) 973 05 13
E-mail:
Webcím: www.egerkiraly.hu
BEMUTATKOZÁS: Magánóvodánk a XI. kerületben, Albertfalván családias, barátságos környezetben várja kis lakóit.  Rengeteg játék, mesesarok, babaszoba, alkotó asztal és még sok minden más teszi önfeledté mindennapjainkat.  A különböző művészeti ágak eszközeinek személyiségformáló erejét felhasználva valósítjuk meg céljainkat: képességfejlesztés, tehetséggondozás, iskolára való felkészítés. Óvodásaink játékos foglalkozásokon, mesével, dallal, tánccal ismerkednek az angol nyelvvel. Hetente egy alkalommal járunk úszni és a közeli tornaterembe sportolni.  A gyerekek elsajátíthatják a néptánc alapjait is, amely komplex fejlesztő hatásán túl nagyon sok öröm forrása. Az iskolába készülők számára speciális iskola előkészítő foglalkozásokat szervezünk. Szükség esetén logopédus segíti munkánkat.  Az óvodában létező hagyományos kapcsolattartási formákon /szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap/ túl közös programok szervezésével, illetve szülők számára szervezett fórumokon keresztül szeretnénk minél jobban bevonni a családokat az óvoda életébe.


Rainbow Hills

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2045
VÁROS: Törökbálint
CÍM: 3.

Telefon: 06 23 332 496
Fax: 06 23 332 497
E-mail:
Webcím: www.angolovi.hu/hu
BEMUTATKOZÁS: "Rainbow Hills"-ben - a mi angolovinkban - mindannyiunk eltökélt célja,   hogy a lehető legjobb angol nyelvű képzést, oktatást biztosítsuk a hozzánk járó 2 1/2 - 7 éves gyermekek számára. Kivételes helyzetet élvezünk egy olyan környezetben, amely a fenti korosztály részére lett tervezve és kialakítva, hogy megfeleljen a mindennapi fizikai, lelki, érzelmi, illetve oktatási szükségleteknek, biztosítva, hogy ők mindannyian képességeik szerinti ütemben fejlődhessenek, és léphessenek előre.


Dió Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2049
VÁROS: Diósd
CÍM: Ifjúság u. 4

Telefon: 06 (23) 381 632
Fax: 06 (23) 381 632
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program (TONP) alapján végzi a nevelőmunkáját a családdal közösen 3 éves kortól az iskolába lépésig. Nevelésünk célja a gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, életkorilag a legmegfelelőbb tevékenységi forma segítségével. Feladatunk a gyermekek sokoldalú fejlesztése, képzése, amely elősegíti a megfelelő testi, erkölcsi tulajdonságok fejlődését, értelmi képességeinek és érzelmi életének fejlesztését és a képességek olyan szintre történő fejlesztése, mely az iskolai tanuláshoz, a későbbi fejlődéshez megfelelő alap lehet. A kialakított heti és napirend keretei között szervezett tevékenységek szabadon választott formában történnek:


Ficánkoló Delfinek angol-magyar Alapítványi Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1112
VÁROS: Budapest XI. kerület
CÍM: Kánai út 2.

Mobil: (30) 952 75 53
E-mail:
Webcím: www.frisky.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk zöldövezeti környezetben, a Sportmax épületében található. Az 1989-ban alapított Busy Bee angol-magyar óvoda tagóvodájaként 3 csoporttal, 40 férőhellyel működik. Intézményünk valamennyi dolgozója arra törekszik, hogy minden gyermek otthonosan érezze magát az óvodában, személyiségének és jogainak teljes tiszteletben tartása mellett megkapjon minden segítséget testi, pszichés és mentális fejlődéséhez.


Green Pony Családi Napközi és Magánóvoda Kiemelten Közhasznú Alapítvány

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2030
VÁROS: Érd
CÍM: Felső u. 8.

Telefon: (23) 36 34 62
E-mail:
Webcím: www.nyelvovi.hu
BEMUTATKOZÁS: A brit hagyományokat követő nyelvovink 2-7 éves gyerekek számára nyújt óvoda jellegű képzést – angol nyelven – felkészült és képzett pedagógusok segítségével. Intézményünkben garantált a kis létszámú csoport (12 fő). Foglalkoztató helyiségeink korszerű fejlesztő eszközökkel felszereltek. Az étkezési, öltözési és tisztálkodó helységek funkció-specifikusan történtek kialakításra. Az óvoda kertje ápolt és korszerű játszótérrel felszerelt. Nálunk az egész napos ellátás korán kezdődő és estig tartó ügyeletet jelent (reggel 7-től este 19,00 óráig). Napi négyszeri étkezést biztosítunk a gyermekek részére. Szolgáltatásaink: megismertetjük a gyerekekkel az angol kultúrát, hagyományokat; kézműves foglalkozások a gyerekek kreativitásáért; fejlesztő játékok a tanulási és szociális készségek fejlesztéséért; tanulási, viselkedési vagy egyéb nehézségekkel küzdő gyerekek számára külön foglalkozások szakemberrel (logopédus, gyermekpszichológus, mozgásfejlesztő); személyre szabott fejlesztő pedagógia program előzetes felmérés alapján; iskola előtt álló gyermekek egyénre szabott iskolafelkészítése; hetente háromszor szaktanár vezetésével; sport, zene és tánctanulási lehetőség (lovaglás, úszás). Szeptembertől újraindulnak angol tanfolyamaink a 3-8 éves gyerekek számára.