Adatvédelem és Jogi Nyilatkozat

Adatvédelmi Tájékoztató

A jelen adatvédelmi tájékoztató, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (GDPR) foglaltaknak megfelelően tartalmazza a MAGYAR ONLINE KIADÓ Kft. (Székhely: 1085 Budapest, József Körút 69. Fszt. 1.) Cégjegyzékszám: 01 09 354085  (a továbbiakban: Szolgáltató) által az ovodakereso.eu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetésén, valamint a mobil applikáción (továbbá: APPlikáció), és azon keresztül nyújtott szolgáltatások során történő személyes adatok kezelését.

Jelen tájékoztató közzétételének célja, a Weboldalon történő személyes adatkezelések érintettjeit, (a Weboldal szolgáltatásainak igénybe vevőit), az adatkezelés módjáról (céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelésre jogosult személyéről, a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről) tájékoztassa.

Amennyiben a Weboldalon megvalósuló személyes adatkezelési
folyamatokkal kapcsolatban, további kérdése, észrevétele merül fel, az alábbi linken elérhető kapcsolati űrlapon várjuk megkeresését:
https://www.ovodakereso.eu/kapcsolat.html

A Weboldal böngészésének és használatának, valamint szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. Weboldal látogatásával, valamint szolgáltatások igénybevételével, az apróhirdetésre történő jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása előtt, a Felhasználó köteles a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. Weboldal, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra, szolgáltatásokra mutató linkeket tartalmazhatnak, amelyekre a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak.

Felhasználók a jelen Tájékoztató elolvasása és értelmezése után döntenek arról, hogy önként megadják-e a Weboldal használatához esetlegesen szükséges személyes adataikat.

1. Az Adatkezelő neve és elérhetőségei
MAGYAR ONLINE KIADÓ KFT.
Székhely: 1085 Budapest, József Körút 69. Fszt. 1. 
Cégjegyzékszám: 01 09 354085
E-mail: https://www.ovodakereso.eu/kapcsolat.html

2. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok kezelése.
A Weboldalon megjelenő hirdetésekben, felhasználóink és ügyfeleink, minden adatot önkéntes alapon adnak meg. Kizárólag olyan adatok megadása szükséges, melyeket a hirdető közölni szeretne. Kivételt képez (fizetett szolgáltatás esetén) a számla kiállításához szükséges számlázási név, számlázási cím. Az adatok kezelésének jogalapja a hirdető önkéntes hozzájárulása, a szolgáltatási szerződés teljesítési kötelezettség, valamint az adójogszabályon alapuló kötelezettség.

2.1 Adattovábbítás
A Szolgáltatók, a Felhasználók személyes adatait harmadik személyek köre részére nem továbbítja. Kivételt képeznek az adatok kiadására irányuló hatósági és bírósági, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő megkeresések. Illetve a számviteli törvénynek megfelelő, a számlázással kapcsolatos, a számlán szereplő adatok, a könyvelőnek történő továbbítása.

Az analitika és reklám sütik vonatkozásában technikai okok miatt – mivel itt nem mi gyűjtjük az adatokat – a Google és a Facebook saját szerverein kezeli a látogatóktól származó statisztikai adatokat. A Google esetében ezek a statisztikai adatok IP-cím névtelenítés technológiával kerülnek tárolásra, az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térséget érintő szerződött államokon belül a Google a továbbítás előtt azonosításra alkalmatlanná teszi a gyűjtött IP-címeket.

2.2. Ügyfélszolgálat adatkezelés, panaszkezelési adatkezelés.
A Szolgáltatók ügyfélszolgálata, a szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a felhasználói megkereséseket az alábbi linken elérhető kapcsolati űrlapon fogadja: https://www.ovodakereso.eu/kapcsolat.html
A Szolgáltatók, a hozzá panasszal forduló Felhasználók panaszainak, megkereséseinek írásban rögzített részleteit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján, az alábbi adatkör szerint kezeli: a) panasz, megkeresés bejelentőjének neve, címe, továbbá a bejelentésekor megadott egyéb adatok; b) panasz, megkeresés előterjesztésének helye, ideje, módja; c) panasz, megkeresés részletes leírása; d) Felhasználó által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke; e) a Felhasználó számára megküldött válaszlevél; f) Felhasználó telefonszáma. A Szolgáltatók, annak érdekében rögzítik a felhasználói megkereséseket és az azokra adott válaszokat, hogy azokat megvizsgálják, illetve, jogos panasz esetén elintézzék, teljesítsék.

2.3 Süti (cookie)
Honlapunk, mint a legtöbb honlap a világhálón sütiket használ a látogatói élmény fokozására, valamint Google Analytics forgalomelemzésre.
Ezeket a süti névre keresztelt kis szöveges fájlokat az Ön gépe tárolja el a böngésző átmeneti fájl tárolójába. Ezek a fájlok nem tárolnak sem hirdetőinkről sem látogatóinkról semmilyen információt csupán a tartalom megjelenítését teszik hatékonyabbá.
A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a sütiket. A sütiket a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja.
Ön az oldal használatával elfogadja a sütik használatát. Amennyiben nem szeretne sütiket használni böngészőjében letilthatja azt.
Hogyan használja a Google a sütiket? Google adatvédelmi irányelvek

3. Adatok megismerésére jogosultak köre
A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz, a MAGYAR ONLINE KIADÓ KFT. közvetlen irányítása alatt álló munkatársai, a munkaköri feladataik ellátása érdekében férhetnek hozzá.

4. Szerverszolgáltatások
A Szolgáltatók adatbázisának tárhelyét a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.(székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14) adatfeldolgozó szerverszolgáltatásként nyújtja.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Felhasználó, a Szolgáltatók -tól írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Üzemeltető késedelem nélkül módosítsa valamely adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését, elfedését vagy törlését. Az érintettnek hozzáférési joga van a vele kapcsolatban a Társaság által kezelt adatokhoz. Társaságunk minden egyes adatkezelés során jelzi, hogy mely személyes adatainak kezelése válik szükségessé, és a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférés biztosít. Így az érintett jogosult megismerni, hogy adatait milyen célból kezeljük; az adatkezelés mely adatait érinti; a személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk-e másokkal is; meddig tervezzük tárolni az adatokat; amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt. Kérés esetén a Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

6. Adatbiztonsági intézkedések
A Szolgáltatók, a kockázat mértékének megfelelő intézkedésekkel biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát. Az informatikai eszközöket, tűzfalakat, titkosítást, fizikai védelmi eszközöket használ,fizikai védelemmel látja el mindazon helyszíneket, ahol az adatok hozzáférhetők. A Weboldal üzemeltetése során titkosított https protokollt használunk. Adatainkat védett adatközpontban tároljuk.

7. Záró rendelkezések:
A Szolgáltatók, az Adatvédelmi Tájékoztató előzetes értesítés nélküli, egyoldalú megváltoztatásának a jogát fenntartják. A módosítás életbe lépése előtt a változásokkal kapcsolatban a Weboldalon közzétesszük a módosított Adatkezelési Tájékoztatót legkésőbb annak hatálybalépése előtti ötödik 5. napon.

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2023. január 01. -től visszavonásig érvényes.

Jogi nyilatkozat

Jelen Jogi Nyilatkozat tartalmazza MAGYAR ONLINE KIADÓ KFT. (Székhely: 1085 Budapest, József Körút 69. Fszt. 1.) Cégjegyzékszám: 01 09 354085  (a továbbiakban: Üzemeltető) által a ovodakereso.eu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatára vonatkozó feltételeket. A weboldal megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja. Amennyiben a feltételekkel nem ért egyet, kérjük ne nyissa meg weboldalt.

1. A weboldalt Ön kizárólag saját felelősségére használhatja.

2. A weboldalon kívülálló felektől származó, tájékoztató jellegű információkat tartalmaz. Az Ön felelőssége, hogy a weboldalunkon található adatokat, információkat, linkeket, hivatkozásokat ellenőrizze, mielőtt felhasználná azokat. Az Üzemeltető nem felel azokért a veszteségekért, költségekért és károkért, amelyek a weboldal használatával összefüggésbe hozhatóan keletkeznek.

3. Az Üzemeltető nem felel a weboldalon található linkeken elérhető internetes oldalak tartalmáért. Ön a saját kockázatára látogatja meg a weboldalon található linkeken elérhető internetes oldalakat, használja bármelyik terméket vagy veszi igénybe bármelyik szolgáltatást.

4. A weboldalon elérhetővé tett tartalom tekintetében Társaságunk az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A jogszabályt sértő információról történő tudomásszerzése esetén a 13. § szerint intézkedik az adott információ és az információra mutató link eltávolításáról.

5. A weboldalunk használata során az Üzemeltető tudomására jutott személyes adatok kezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

6. A www.ovodakereso.eu URL címen elérhető portál tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül tilos a Weboldal tartalmának tükrözése, technikai művelet segítségével a nyilvánosságra hozatala, újra közvetítése, részének vagy egészének (szöveg, grafika, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) bármilyen technikával történő feldolgozása, másolása, értékesítése.

7. A weboldal vonatkozásában keletkező jogvita esetén, a magyar jog az irányadó.