Kaba ( + 15km-es vonzáskörzete) - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Kabai Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4183
VÁROS: Kaba
CÍM: Batthyány u. 8.

Telefon: Hétszínvirág óvoda:(54) 460 391. Napsugár óvoda: (54) 460-22
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Pedagógiai gyakorlatunkat gyermekközpontúság vezérli, az óvodában minden és mindenki a gyermekért van. A gyermekszeretet nálunk a gyermek feltétlen tiszteletét jelenti, alázatot a gyermekkel szemben – „belőled még minden lehet” – és jelenti a senki másra át nem hárítható felelősséget azért, hogy minden egyes óvodásunk lehetőségeihez és képességeihez mérten maximálisan fejlődhessen. Kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést, a környezettudatos magatartás megalapozását, a hagyományőrzést. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében befogadjuk a bármilyen hátránnyal küzdő és a sajátos nevelési igényű kisgyermekeket egyaránt. Segítjük őket hátrányaik leküzdésében, igyekszünk biztosítani a tárgyi és személyi feltételeket a speciális szükségletük kielégítéséhez, optimális fejlődésükhöz. A korszerű pedagógiai célokat, feladatokat is megfogalmazó Helyi Nevelési Programunk gyakorlati megvalósításában erre törekszünk, jó kapcsolatot ápolva külső-belső partnereinkkel, a szolgáltatásainkat igénybevevők és a fenntartónk által is elismerten. 


Napfény Óvoda és Bölcsőde

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4181
VÁROS: Nádudvar
CÍM: Fő u. 179.

Telefon: 06 54 480 410
Webcím: http://www.nadudvariovodak.hu
BEMUTATKOZÁS: Az Óvodai Nevelés Országos alapprogramjának megfelelve a gyermekek nevelése, fejlesztése az1999-es tanévben bevezetett Tevékenységközpontú Óvodai nevelési program lapján történik, melyet 2004-ben módosítottunk az addig kipróbált gyakorlati tapasztalatok alapján. Elnevezéséből is kitűnik a program középpontba állítja gyermeki tevékenységre épülő nevelést, melyben a gyermekek fejlesztése a tevékenyésgeken keresztül a nevelési  folyamat négyes feladatrendszerében valósul meg: felzárkóztató és speciális fejlesztő tevékenység irányai az óvodánkban; fejlesztőpedagógiai foglalkozás; logopédiai fejlesztés; Syndelár- Zsoldos fejlesztő terápia; drámajáték képességfejlesztés; prevenció gyógytestnevelés; játékos gyermektorna; aprók tánca; hittan ( a Reforátus Egyház kitoktatója  az óvodában); zeneóvoda ( melyet a Művészeti Szakközépiskola végzi az óvodában)


Egyesített Óvodai Intézmény

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4150
VÁROS: Püspökladány
CÍM: Bajcsy Zs. u. 8.

Telefon: 06 54 451 152
E-mail:
Webcím: www.http://ovodapuspokladany.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk elhivatott, jól képzett, folyamatosan fejlődő szakemberei a családdal együttműködve, a családi nevelést kiegészítve segítik a gyermekek fejlődését. Külső és belső továbbképzések eredményeképpen a dolgozóink szakmaszeretete szakmai tudással is párosul. Nevelőtestületünk fogékony a pedagógiai innovációkra. Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című  alternatív program értékeire építve működtetjük az etnikai kiegészítő programot, és az integrációs programot. Évek óta hatékonyan működtetjük a „Bátran megyek iskolába” óvoda – iskola átmeneti programunkat, karöltve városunk valamennyi általános iskolájával. Tapasztalataikat jó gyakorlatként ismerhetik az országban. Országos konferencián bizonyítottuk, hogy példa értékű ahogyan viszonyulunk a cigány gyermekek neveléséhez. Módszereink eredményeképpen minden cigány gyermek jár óvodába 3 éves korától, és sikeresen kezdik az iskolát. Az országban elsők között dolgoztuk ki az óvodáskorú tehetségígéretek gondozói rendszerét. Ennek eredményeképpen minden 5 évet betöltött óvodás gyermek részt vehet egy éven át egy 30 órás tehetséggondozó műhely tevékenységében. Alapítói vagyunk az Óvodapedagógusok Országos Tehetséggondozó Tanácsának. Munkaközösségek és művészeti csoportok működtetésével biztosítjuk dolgozóink tehetséggondozását is.