Nagykőrös ( + 15km-es vonzáskörzete) - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Hétszínvirág Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2750
VÁROS: Nagykőrös
CÍM: Ifjúság u 22

Telefon: 06 53 351 685
E-mail:
Webcím: w.hetszinviragovodank.hu
BEMUTATKOZÁS: A gyermek fejlődő személyiség, ezért sajátos, életkoronként, életkori szakaszonként és egyénenként változó testi – lelki szükségletei vannak. A gyermeki személyiség középpontba helyezésével - biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, elősegítve a nemek társadalmi egyenlő égének elismerését - olyan gyermekek nevelését tartjuk elsődleges feladatunknak, akik a tevékenységek által és tevékenységeken keresztül szerzett tapasztalatok útján élményekben gazdagok, eligazodnak az őket körülvevő világban, óvják, védik a környezetüket, érdeklődőek minden új iránt, segíteni, tolerálni tudják egymás különbözőségét, személyiségükben a nyitottság, őszinteség és a szeretet érzése dominál. Olyan gyermekek nevelését vállaljuk fel, akik óvodáskor végére alkalmassá válnak az iskolakezdésre, ugyanakkor lehetőségeinkhez képest olyan élmény gazdag gyermekkor
biztosítására törekszünk, melynek emlékei, szépségei megalapozzák egy kiegyensúlyozott, harmonikus felnőttkori személyiség kialakulását.