Nagymaros ( + 15km-es vonzáskörzete) - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2626
VÁROS: Nagymaros
CÍM: Magyar u. 15.

Telefon: 06 27 594 055
BEMUTATKOZÁS: Az óvoda 3 éves kortól a beiskolázáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb 7 éves korig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek fejlődéséhez szükséges teljes óvodai életet magába foglaló óvodai foglalkozások, fejlesztések keretében folyik. A gyermekek 5. életévüktől óvodai nevelés keretében folyó kötelező iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon vesznek részt. Az óvoda gondoskodik a gyermekek felügyeletéről, gondozásáról, egészségneveléséről, érzelmi, értelmi és szociális fejlesztéséről, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásáról, a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásáról. Megalapozza a gyermekek személyiségének és képességeinek fejlesztését, és az iskolai életmódra való felkészítését.


Napsugár Óvoda és Bölcsőde

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2628
VÁROS: Szob
CÍM: Szent Imre utca 10.

Telefon: 06 27 370 176
Fax: 06 27 370 176
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Önkormányzati Óvoda