Nyíradony ( + 15km-es vonzáskörzete) - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Szivárvány Önkormányzati Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM:
VÁROS: Nyíradony
CÍM: Temesvári u. 26.

Telefon: 06 52 203 030
BEMUTATKOZÁS: Nevelésfelfogásunk egyik alaptézise, hogy az óvoda pedagógiai gyakorlata csakis a családi nevelésre építve, annak céljait és eredményeit figyelembe véve lehet eredményes. Programunk abból az alaptételből indul ki, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő szerepet játszik, s a család értéket közvetít a gyermek felé, még akkor is, ha funkció zavarai következtében nem működik, mindig jól. Az óvoda csak a családdal együtt a családi nevelés funkcióját erősítve tudja nevelő szerepét betölteni. Különös figyelmet fordítunk a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének, megteremtésére, az integrált nevelésre, az egyéni kompetenciák megfelelő alakítására, a környezeti nevelésre, a környezettudatos magatartás megalapozására. A veszélyeztetett és a halmozottan hátrányos helyzetű családok esetében a gyermekek érdekében felvállaljuk a családi nevelést kiegészítő tevékenységet is. Az etnikai kisebbséget tekintve, gyakrabban kerül erre sor a nehéz helyzetben lévő cigány családok körében.Felfogásunkban a nevelési program eredményes megvalósításának záloga az óvodapedagógus. Ezért fontos, az ő személyisége, szakmai tudása, elkötelezettsége, személyes kiállása nevelési elveinkért, céljainkért, hitvallásunkért.  A szervezet valamennyi tagjával közös képviseletre törekszünk meggyőződéseink, értékeink, normáink tekintetében.  Munkatársaink elfogadják és tisztelik egymást, munkánk során együttműködünk, közösen dolgozunk. A kollegák átadják egymásnak tapasztalataikat, megosztják egymással a feladataikat. Az óvónők és a dajkák a csoportokban együtt dolgoznak. Céljaink megvalósítása érdekében kapcsolatainkban nyíltak és őszinték vagyunk. Szakmai munkánkat belső hittel, elkötelezettséggel végezzük. Nevelőtestületünket 18 fő szakképzett óvodapedagógus alkotja, s innovációs készségüknek köszönhetően van közöttünk közoktatás vezető, óvodavezető gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, beszédfejlesztő, mentálhigiénés szakember, szociális munkás és tanító.  Munkánkat szakképzett dajka nénik segítik. Ilyen felkészültséggel bátran vállaljuk a programunk gyakorlatban való hatékony megvalósítását.


Aranykapu Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4242
VÁROS: Hajdúhadház
CÍM: Bercsényi u. 23.

Telefon: 06 52 583 068
Mobil: 30 591 5108
Webcím: www.aranykapuovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Felkészült, elhivatott és sokoldalúan képzett pedagógusok és segítőkész, gyermekszerető dajkák közös munkálkodásának eredménye, hogy biztosítani tudjuk gyermekeink egészséges, sokoldalú fejlődését. Önálló konyhával rendelkezünk, törekszünk minél változatosabb és egészségesebb étrendet biztosítani óvodásainknak. Öt óvodai csoport működik intézményünkben. Vegyes összetételű csoportban neveljük gyermekeinket mind életkor, mind etnikai hovatartozás alapján. Számunkra nincs különbség roma és nem roma származású gyermek között. A tanév során igyekszünk- amennyiben anyagi lehetőségeink engedik-, változatos programokat biztosítani gyermekink számára. A szülőkkel közösen szervezünk kirándulásokat, karácsonyi ünnepséget, farsangot, gyermeknapot, tematikus szülői napokat. Hatalmas udvarunk és igényes játékaink biztosítják gyermekink mozgásigényének kielégítését, harmonikus, összerendezett mozgásuk kialakulását.