Pannonhalma ( + 15km-es vonzáskörzete) - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde

IRÁNYÍTÓSZÁM: 9090
VÁROS: Pannonhalma
CÍM: Szabadság tér 21.

Telefon: 06 96 554 056
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Változatos, óvónő által kínált játéktevékenységekkel segítjük a gyermeki személyiség sokoldalú fejlődését. A játéktevékenységekhez kapcsolunk meséket, verseket, énekeket, különböző ábrázolási technikákat, matematikai, környezeti ismereteket, jóízű beszélgetéseket. Alapot képezünk ahhoz, hogy óvodásaink felkészüljenek az iskolai életre. Vállalkozunk a magyar népi kultúra értékeinek átörökítésére, ezt kizárólag játékokba, mesékbe ötvözve valósítjuk meg. Vegyes életkorú csoportjainkban, családias légkörben neveljük a gyerekeket. Sokszínű kapcsolat alakul ki, elsajátítják a közösségi élet szabályait, biztosított az egyéni fejlődés üteme. Óvodai csoportjainkban vállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Fejlesztésüket az óvónőkön túl gyógypedagógus és logopédus is segíti. Bölcsődei programunk szervesen kapcsolódik óvodai programunkhoz. A nevelési célok, a tevékenységi formák hasonlóak, de figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat. A nevelők az óvodáéval egyező nevelési elképzeléseket és értékeket közvetítenek, ezzel is segítik, hogy az óvodába lépés zökkenőmentes legyen.


Bóbita Tagóvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM:
VÁROS: Győr
CÍM: Hédervári u. 6.

Telefon: 06 96 318 515
E-mail:
Webcím: www.bobitaovi.hu/az-ovoda-tortenelme
BEMUTATKOZÁS: Csendes családias zöldövezeti környezetben, az egyetem szomszédságában található a belváros és a Duna-part közelségében. Négy jól felszerelt csoportszobával, esztétikus környezetben fogadja a gyermekeket. A csoportszobákhoz mosdóhelyiségek tartoznak. Az intézmény árnyas udvarán az EU szabványoknak megfelelő, az óvodáskorú gyermekek mozgásigényének kielégítését kiválóan szolgáló játékpark található. Kellemes beszélgetések, nyugodt tevékenykedések színhelye a nagyméretű filagória.


Csigabiga Palota Magánóvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 9028
VÁROS: Győr
CÍM: Gábor Áron u. 33.

Telefon: 06 70 611 4563
Mobil: 06 70 360 5090
E-mail:
Webcím: users.atw.hu/csigabigaovoda/home.html
BEMUTATKOZÁS: Óvodai nevelés során figyelembe vesszük az eltérõ életkorból és személyiségbõl fakadó képességeket és készségeket. Munkánk során építünk a gyermekek kiváncsiságára , nyitottságára , próbálunk minden feltételt biztosítani az egészséges fejlõdésükhöz. A kis létszámú csoport lehetõséget ad a felzárkoztatásra,az egyéni bánásmódra,az esetleges tanulási zavarok korrigálására,hiányosságok pótlására. Óvodai nevelés keretein belül nagy hangsúlyt fektetünk a vizuális nevelésre,szinte minden nap barkácsolunk , festünk, valamint sokféle technikával dolgozunk


Bóbita Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM:
VÁROS: Győr
CÍM: Szövetség u. 16.

Telefon: 06 96 310 439
E-mail:
Webcím: www.bobitaovi.hu/
BEMUTATKOZÁS: A Bóbita Óvoda  négy nagyméretű, világos, korszerűen felszerelt csoportszobával, öltöző és mosdóhelyiséggel rendelkezik. Nyugodt, csendes, forgalomtól elzárt, hatalmas játszóudvar található az óvoda épülete mögött. A gyermekek mozgásigényének kielégítését biztonságos, az EU szabványoknak megfelelő udvari játék segíti. Az udvar fákkal, bokrokkal, változatos domborzati viszonyokkal, sokfajta játéklehetőséget biztosít a szabadban tartózkodó gyermekek számára. Ebben a környezetben könnyű megszerettetni a gyermeket a természettel. Az épület előtt található parkosított, gondozott előkertet ünnepélyek, rendezvények során hasznosítjuk.