Pilisszentiván ( + 15km-es vonzáskörzete) - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Ligeti Cseperedő Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2085
VÁROS: Pilisvörösvár
CÍM: Zrínyi u. 48.

Telefon: (26) 33 03 70
Fax: (26) 33 03 70
E-mail:
Webcím: www.ligeticseperedoovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: A Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda öt csoporttal működik. Az óvoda 1981-ben épült, kellemes környezetben, tágas, nagy zöldfelületű udvarral, mely mozgásfejlesztő játékokkal és szilárd burkolattal együtt jól szolgálja a gyermekek mozgásigényének kielégítését. Fő célunk, hogy a gyermeki ismeretszerzés, személyiségfejlesztés ne iskolás módon és módszerekkel valósuljon meg, hanem játékosan, tapasztalati úton, az óvodás gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva. Fontos számunkra, hogy figyelembe vegyük a gyermekek egyéni fejlődési ütemét, képességét, tehetségét, segítsük tehetségük kibontakoztatásában, valamint hátrányos helyzetükből fakadó felzárkóztatásukban. Minden gyermeket saját képességeinek megfelelően a lehető legmagasabb szintre igyekszünk eljuttatni az egyes területeken.
Óvodánk nevelési és oktatási programja felvállalja egyrészt a német nemzetiségi hagyományok ápolását, illetve a német nyelv tanítását, megszerettetését, másrészt az általános kultúra továbbadását a gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően. Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használata érvényesül.