Pilisvörösvár ( + 15km-es vonzáskörzete) - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Szabadság utcai Tagóvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2085
VÁROS: Pilisvörösvár
CÍM: Szabadság u. 71.

Telefon: (26) 33 21 56
Fax: (26) 33 21 56
E-mail:
Webcím: www.ligeticseperedoovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: A Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda tagóvodája ahol öt csoportban fogadjuk a gyermekeket.
Az óvoda átalakítása 2004-ben valósult meg. A berendezés és az épület egyaránt esztétikus, korszerű, tágas, a mai igényeknek minden szempontból megfelelő. Óvodánkban a Komplex Prevenciós Óvodai Nevelési Program alapján készült helyi program szerint folyik a nevelőmunka. Fő célunk, hogy a gyermeki ismeretszerzés, személyiségfejlesztés ne iskolás módon és módszerekkel valósuljon meg, hanem játékosan, tapasztalati úton, az óvodás gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva. Fontos számunkra, hogy figyelembe vegyük a gyermekek egyéni fejlődési ütemét, képességét, tehetségét, segítsük tehetségük kibontakoztatásában, valamint hátrányos helyzetükből fakadó felzárkóztatásukban. Minden gyermeket saját képességeinek megfelelően a lehető legmagasabb szintre igyekszünk eljuttatni az egyes területeken.
Óvodánk nevelési és oktatási programja felvállalja egyrészt a német nemzetiségi hagyományok ápolását, illetve a német nyelv tanítását, megszerettetését, másrészt az általános kultúra továbbadását a gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően. Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használata érvényesül.


Ligeti Cseperedő Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2085
VÁROS: Pilisvörösvár
CÍM: Zrínyi u. 48.

Telefon: (26) 33 03 70
Fax: (26) 33 03 70
E-mail:
Webcím: www.ligeticseperedoovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: A Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda öt csoporttal működik. Az óvoda 1981-ben épült, kellemes környezetben, tágas, nagy zöldfelületű udvarral, mely mozgásfejlesztő játékokkal és szilárd burkolattal együtt jól szolgálja a gyermekek mozgásigényének kielégítését. Fő célunk, hogy a gyermeki ismeretszerzés, személyiségfejlesztés ne iskolás módon és módszerekkel valósuljon meg, hanem játékosan, tapasztalati úton, az óvodás gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva. Fontos számunkra, hogy figyelembe vegyük a gyermekek egyéni fejlődési ütemét, képességét, tehetségét, segítsük tehetségük kibontakoztatásában, valamint hátrányos helyzetükből fakadó felzárkóztatásukban. Minden gyermeket saját képességeinek megfelelően a lehető legmagasabb szintre igyekszünk eljuttatni az egyes területeken.
Óvodánk nevelési és oktatási programja felvállalja egyrészt a német nemzetiségi hagyományok ápolását, illetve a német nyelv tanítását, megszerettetését, másrészt az általános kultúra továbbadását a gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően. Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használata érvényesül.


Tipegő Családi Napközi - Fehér Kereszt Családi Napközi Hálózat

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2096
VÁROS: Üröm
CÍM: Doktor u. 34. Fsz. 1.

Telefon: 06 26 350 290
Mobil: 70 3175 354
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Az egyesület hét családi napköziből álló hálózatának tagja. A felvétel a napközibe folyamatos.


MESE Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2083
VÁROS: Solymár
CÍM: Kápolna u. 9.

Telefon: 06 26 362 687
Mobil: 06 30 350 8303
E-mail:
Webcím: www.meseovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Olimpiai és Világbajnok  sportolók alapították a Mozgás Egészség Sport Együtt /M.E.S.E Alapítványt. Azzal a céllal, hogy az óvodás korú gyermekek egészséges életmódra nevelését segítsék, biztosítsák a mozgásban gazdag életformát és  a  korosztállyal megszerettessék a mozgást, a sportolást. A kiemelten közhasznú alapítvány fenntartásában Óvodánk 1999-ben kezdte meg működését . Valljuk, hogy a gyermeki személyiség legoptimálisabb fejlődéséhez a mozgásra, az egészségre, a sportra, együtt van szükség. -Mozgás Egészség Sport Együtt/ MESE Óvoda.


Borostyán Természetvédő Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2014
VÁROS: Csobánka
CÍM: Fő út 11.

Telefon: 06 26 320 077
Mobil: 06 30 406 9015
Webcím: www.borostyanovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: A Borostyán Természetvédő Óvoda Csobánka Község egyetlen óvodája. A II. világháború utáni években egy sváb parasztházból alakították át, azóta is óvodaként funkcionál. Először egy gyermekcsoporttal működött, ma már öt vegyes életkorú csoportunk van. Óvodai nevelésünk során kiemelt figyelmet fordítunk a differenciált képességfejlesztésre, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra.Nevelési programunk, melynek gerincét a természet védelme alkotja, alkalmazkodik a helyi sajátosságokhoz, az itt élő családok igényeihez, elvárásaihoz. A nevelőmunkát tizenegy óvodapedagógus végzi öt dajka és egy konyhai dolgozó segítségével.