Polgár ( + 15km-es vonzáskörzete) - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4090
VÁROS: Polgár
CÍM: Bessenyei út 4-5.

Telefon: 06 52 573 153
Fax: 06 52 573 153
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Nevelésünk alapja a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása. Célunk a gyermekek széleskörű érdeklődésének felkeltése, és az érdeklődésnek megfelelő változatos tevékenység biztosítása. A nevelést folyamatként értelmezzük az óvodába lépés pillanatától, az iskolába lépésig. Valljuk, hogy minden gyermek világához megtalálhatjuk a kulcsot, és ez a kulcs a játék. A játékos tanulási folyamat során alakulnak ki a gyermekben azok a képességek, melynek birtokában képesek lesznek az iskolai tanulmányok sikeres megkezdésére. Játék közben, életkorának és egyéni fejlődési ütemének megfelelően gyarapodnak a gyermekek tapasztalatai, ismeretei, megtanulja az emberi együttélés alapvető szabályait, normáit. Vegyes életkorú csoportjainkban a gyerekeknek változatos játéklehetőségeket, szabadon választott tevékenységeket kínálunk. A nevelés valamennyi területét fontosnak tartjuk. Az egészséges életmódra nevelés, a környezet megismerése, a környezettudatos magatartás megalapozása mindennapos nevelésünk része. Következetesen élünk a környezeti nevelés lehetőségével. A gyermekek harmonikus fejlődése érdekében kiemelt szerepet tulajdonítunk az érzelmi nevelésnek és a mozgásfejlesztésnek. A Napsugár Óvoda és Bölcsődében ingergazdag környezetben, ésszerű szabályok biztosítják a gyermekek számára a kreatív önkifejezést a szabad játékot és a tapasztalatokon alapuló megismerő tevékenység feltételeit.