Székesfehérvár ( + 15km-es vonzáskörzete) - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Csiperke Óvoda és Családi Bölcsőde - magánóvoda - magánbölcsőde - angol foglalkozás - áthidaló iskolaelőkészítő - gyermekjóga - Kerekítő Manó zeneovi - zenebölcsi - kutyaasszisztált foglalkozás - kis csoportok

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8000
VÁROS: Székesfehérvár
CÍM: Csoóri Sándor utca 32

Telefon: +36 (70) 408 06 82
E-mail:
Webcím: www.csiperkeovibolcsi.hu
BEMUTATKOZÁS: Székesfehérvár csendes, kertesházas, tömegközlekedéssel és gépkocsival egyaránt jól megközelíthető részén található a Csiperke Óvoda és Családi Bölcsőde. 12 hónapostól 3 éves korig családi bölcsődénkbe, 2,5 éves kortól iskolakezdésig óvodánkba várjuk a gyermekeket. Foglalkozások: angol foglalkozás programmal, áthidaló iskolaelőkészítő, gyermekjóga, Kerekítő Manó, zeneovi, zenebölcsi, kutyaasszisztált foglalkozás, differenciált mikrocsoportos tevékenységek, komlex mozgásterápia, fejlesztő torna, logopédia. Intézményünket 2020 szeptemberétől egy olyan alapítvány vette szárnyai alá, amely megalapozott és jól működő pedagógiai programra építve, megújult nevelő és pedagógus csapatunk lendülettel teli, friss nevelési programmal és egy a gyermekek világához igazodó napi renddel várja új kis tagjainkat. Tevékenységeink differenciáltan, kis létszámú csoportokban zajlanak tapasztalt óvodapedagógusok és képzett kisgyermeknevelők irányításával, ahol a játék eszközeivel, egyéni bánásmóddal fejlesztik a gyermekeket. Nagy hangsúlyt fektetünk a személyre szabott foglalkozásra és képességfejlesztésre, valamint a családias, gyermekközpontú légkör megteremtésére. Nevelőmunkánk alapelvei a szeretetteljes, türelmes odafigyelés, elfogadás, a mással nem helyettesíthető játék elsődlegessége, a pozitívumok kiemelése, valamint a megértő, együtt érző, de nem mindent elfogadó nevelői magatartás érvényesítése. Módszerünk a „kevesebb új ismeret, több ismétlés” elvén alapul. Facebook: Csiperke Óvoda és Családi Bölcsőde Székesfehérvár  


Kicsi Kincsem Óvoda és Családi Bölcsőde

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8000
VÁROS: Székesfehérvár
CÍM: Rába u. 32/b

Telefon: (70) 523 90 82
E-mail:
Webcím: www.kicsikincsem.com/
BEMUTATKOZÁS: Magánóvodánkban és magánbölcsődénkben a Fekete-hegyen várjuk a  gyermekeket. Az egyéni tempójú fejlődést gyógypedagógiai, logopédiai foglalkozásokkal, BOSU tornával, TSMT tornafoglalkozásokkal segítjük. Foglalkozások: úszás, néptánc,  jóga, kirándulások, TSMT torna, fejlesztő foglalkozások.  Különböző programjaink vannak amikor külső helyszínekre megyünk (Madárbefogás,Veszprémi állatkert, pékség látogatás,lovarda látogatás stb.) A jeles napjainkra (Mihály nap,karácsony, anyák napja,tanévzáró) ünnepi műsorokkal készülünk. Sajátos nevelési igényű gyermekek jelentkezését is várjuk.
 Ízelítő az óvodai programjaink közül: úszás, tavasszal és ősszel; mindennapi testnevelés; piac látogatás; pékség látogatás; fejlesztő foglalkozások; ünnepi műsorok; Mihály napi vásár; Márton nap; szüretelés, közösen az óvodában; fűszer és zöldségkert ültetése és gondozása közösen. Családias, gyermekbarát környezet, kellemes udvar.Sok játék és zöld terület, amivel várjuk gyermekeiteket. 


Harmatgyöngye Óvoda - magánóvoda - fejlesztés - TSMT - ovifoci - angol - matek - sakk - külön fejlesztőszobák

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8000
VÁROS: Székesfehérvár
CÍM: Gyulafehérvári u. 36.

Telefon: 06 (20) 369 79 74
E-mail:
Webcím: /www.facebook.com/harmatgyongyeovoda/
BEMUTATKOZÁS: Szeretettel várjuk gyermekeiket már 2,5 éves kortól az újonnan nyílt Harmatgyöngye Óvodába, a Kicsi Kincsem Óvoda tagóvodája. Tágas csoportszobák, közösségi terek, külön fejlesztőszobák, jól felszerelt tornaterem, biztonságos, nagy játszóudvar áll rendelkezésre. 2 kis létszámú csoportunkban angol/ sakk-matek tehetséggondozást, differenciált komplex fejlesztést tudunk biztosítani gyermekeik részére. Emelt számú óvodapedagógussal, gyógypedagógia asszisztenssel, állandó logopédussal, gyógypedagógussal, konduktorral családdal összehangolt egyéni nevelést nyújtunk külön fejlesztőszobákkal. Teljesen új óvodánkról: Napirendbe épített foglalkozások: Idegen nyelv, sakk-matek tehetséggondozó program, úszás, néptánc, mozgásfejlesztés, egészséges életre nevelés, jóga, kirándulások, iskolai előkészítés logopédussal. Választható egyéni és csoportos szolgáltatásaink: BOSU torna,TSMT torna, OVI- Foci, gyermekjóga, angol foglalkozás, gyógypedagógiai fejlesztés. Facebook: Harmatgyöngye Óvoda 


Fehér Vár Waldorf Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8000
VÁROS: Székesfehérvár
CÍM: Bártfai u. 6-8.

Telefon: (70) 622 2484
E-mail:
Webcím: fehervarwaldorf.hu
BEMUTATKOZÁS:  “Ha a gyereket a megfelelő időben képességeihez és alkatához való dolgokkal látjuk el, akkor azok a gondolatok, amelyeket így vezettünk elé, egész életén keresztül ható, folyamatos megújulást adó táplálékká válnak benne.”
Rudolf Steiner

 “Mindenfajta nevelés önnevelés, és mi, mint tanítók, nevelők, csak a saját magát nevelő gyermek környezetét alkotjuk. A legkedvezőbb környezetet kell megteremtenünk, hogy a gyermek úgy nevelje általunk önmagát, ahogy belső sorsát követve nevelődnie kell.”

 A Waldorf-pedagógia fejlődéspedagógia, melyben döntően az életkori sajátosságok határozzák meg a tevékenységformákat, a módszert és a tananyagot.

 Fontos, hogy a gyerekeink biztonságban legyenek, hogy a Waldorf-pedagógia egy államilag elismert alternatív oktatási rendszer, hogy a tévhitekkel ellentétben komoly ritmust, határokat és szabályokat állít, de ami talán a legfontosabb, hogy a gyerekeink tudatos, szabadon gondolkodó, választani és változtatni képes fiatalokká, később felnőttekké érnek ebben a szellemiségben.


Fülemüle Fészek és Zöld Léghajó Családi Bölcsőde

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8000
VÁROS: Székesfehérvár
CÍM: Zámoly u. 78.

Telefon: (30) 642 1593
E-mail:
Webcím: www.pirkadatalkonyat.hu/csaladi-napkozi
BEMUTATKOZÁS: Alapítványunk már több, mint egy évtizede felismerte a szülők mind sürgetőbb igényét arra, hogy gyermekeiket szeretetteljes, barátságos, családias, kiscsoportos, jó levegőjű és biztonságos helyen tudhassák amíg: dolgoznak; ügyeket intéznek; regenerálódnak; bármilyen egyéb elfoglaltságuk van...
A CSANA összehasonlítva más bölcsődével/óvodával -jellegénél fogva- sokkal jobban tud alkalmazkodni a szülők és a gyermekek egyedi igényeihez, hozzájárulva ezzel a gyermekek harmonikus és boldog gyerekkorához. Válaszd családi napközinket ha: teljes munkaidődre szeretnél gondoskodni gyermeked legmegfelelőbb elhelyezéséről; a hét bizonyos napjain vagy egyes napok, bizonyos óráiban lenne szükséged segítségre; az esti vagy az éjszakai órákra, hétvégére igényelnél gyermekfelügyeletet; szervezett táborainkon vagy egyéb rendezvényeinken szeretne gyermeked részt venni; felejthetetlen születésnapi partit szeretnél gyermekednek.


Ligetsori Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8000
VÁROS: Székesfehérvár
CÍM: Liget sor 49. B

Telefon: (22) 316 044
E-mail:
Webcím: www.ligetsoriovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk mindkét épülete Székesfehérvár Megyei Jogú Város legszebb zöldövezeti részében helyezkedik el a Csónakázó-tó és a Palotavárosi Felső-tó mellett. A forgalmas úttól távol, könnyen megközelíthető, elhelyezkedésükből adódóan tiszta, zajmentes környezetet biztosítanak az óvodás gyermekek számára. Óvodai nevelésünk a családi nevelésre épül. A szülőkkel szorosan együttműködve segítjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását. A Ligetsori Óvoda Pedagógiai Programja az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épül, hangsúlyozva a gyermekközpontúságot, az óvoda funkcióinak, szerepének, nevelési rendszerének hatékonyságát. Az alapprogramra jellemző inkluzív szemlélet, a gyermeki kompetenciák fejlesztése és a környezettudatos magatartás megalapozása meghatározó része óvodai életünknek. Alapító okiratunk tartalmazza, s ennek megfelelően fogadjuk az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekeket.


Gyöngyvirág Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8000
VÁROS: Székesfehérvár
CÍM: Pozsonyi u. 2.

Telefon: (22) 313 538
E-mail:
Webcím: www.gyongyviragovi.hu
BEMUTATKOZÁS: A székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat kérésére 2000 óta folyik német nemzetiségi nevelés az óvodában, mely két gyermekcsoport mindennapi életében valósul meg, ahol német nemzetiségi végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok vannak.  Ezekben a csoportjainkban a gyermekek már az óvodai élet első perceitől folyamatosan találkoznak a német nyelvvel, melynek hatására kialakul náluk a hallás utáni megértés. A német nemzetiségi nevelésnél célunk, hogy a kisgyermekeknél felkeltsük a nyelvtanulás örömét, a gátlások nélküli beszédképesség fejlesztését és a beszédkészségüket elősegítsük. Az identitás erősítését is fontosnak tartjuk a gyermekek nevelésében (hagyományápolás, német nemzetiségi rendezvényeken részvétel, fellépések). Fontosnak tartjuk a  német nyelvi kínálat sokszínűségét, melyeket dalosjátékokkal , versekkel, mondókákkal, mesékkel, és ezek variációival lehet elérni. Természetesem a német témák feldolgozását a magyar nyelvű anyagok előzik meg.


Hétpettyes Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8000
VÁROS: Székesfehérvár
CÍM: Taksony u. 27/a

Telefon: (22) 505 134
E-mail:
Webcím: hetpettyes.net
BEMUTATKOZÁS: Az Zöld lomboktól átölelt hatalmas udvarunkon, barátságos környezetben, friss, tiszta levegőn tölthetik gyermekéveiket a hozzánk járók. Az önfeledt vidámság, a felszabadult mozgás, a közös éneklés, népdalok, népi játékok, kismesterségek gyönyörűségének átörökítése segít megőrizni a szűkebb környezetünk népi hagyományait.Rugalmas napirendünk biztosítja a játékidő sérthetetlenségét, hozzájárul a gazdag játék- és a sokoldalú tapasztalatszerzéshez. Lelkiismeretes, innovatív nevelőtestületünk mindent megtesz annak érdekében, hogy az óvodánkba járó valamennyi kisgyermek felkészülten, és arra éretten kezdjen iskolát. Az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezése az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzését szolgálja. Gondos odafigyeléssel biztosítjuk az egyéni követést valamennyi gyerek számára, sajátos eszközeink révén segítjük a kiemelkedő képességű gyerekek differenciált fejlesztését.