Szilasliget ( + 15km-es vonzáskörzete) - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Meseliget Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2145
VÁROS: Szilasliget
CÍM: József A. út 71-75.

Telefon: 06 28 508 295
Mobil: 06 20 421 6994
Webcím: www.kerepesiovi.hu/meseliget
BEMUTATKOZÁS: Tagóvodánkban feladatunknak választottuk a természethez, a környezethez való érzékenység, a nyitottság kialakítását, megalapozását. A mindennapi tevékenység és játék során az egészséges életmódot és a természetes anyagok használatát részesítjük előnyben. Nevelőmunkánkat az iskolában megalakult Nevelési Tanácsadó munkatársai támogatják (logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus). Nevelőtestületünk csupa ügyes kezű, és jó hangú óvó nénikből áll, kiknek a kedves dadus nénik segítik munkájukat. Nyitottak vagyunk az önképzésre, és fogékonyak az új dolgok iránt. Van közöttünk fejlesztőpedagógus, nyelv és beszédfejlesztő, korai fejlesztő, gyógypedagógiai asszisztens, népi játszóház vezető, néptánc-oktató, kézműves, úszóoktató, és hitoktató pedagógus is. Mind a három intézményünkben biztosított az egészséges testmozgás. Jól felszerelt tornateremben mozoghatunk, játszhatunk. Úszástanulásra is van lehetőség. Tágas udvarunkon kitárulhat a világ számunkra. A mozgás egy speciális fajtáját is elsajátíthatjuk ez, pedig a néptánc. Délutáni nevelőtevékenységünket jól működő zene - ovi gazdagítja, illetve angol nyelvtanulásra is van lehetőség.


Szentmihályi Játszókert Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1161
VÁROS: Budapest XVI. kerület
CÍM: Baross u. 141.

Telefon: (1) 405 40 18
Fax: (1) 405 40 18
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Az egész óvodára jellemző az őszinte, nyílt, szeretetteljes légkör. Igyekszünk nyugodt feltételeket biztosítani a gyermekek testi, értelmi és érzelmi fejlődéséhez.
A feladatok közül prioritást élvez az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása. Fontos, hogy a gyermekeket az óvodában érzelmi biztonság, szeretetteljes légkör vegye körül. Nevelőtevékenységünk fontos feladata az anyanyelvi nevelés, az anyanyelv fejlesztése, de gondot fordítunk az értelmi képességek és a kreativitás fejlesztésére is. Az egészséges életvitel megalapozása érdekében nevelő-fejlesztő munkánkban dominánsan jelentkezik a szabadban végzett mozgásos tevékenységek időtartamának lehetőség szerinti legjobb kihasználása. Ehhez rendezett udvarok, esztétikus, európai szabványnak megfelelő udvari játék-, és sporteszközök állnak rendelkezésünkre. A rendszeres és irányított mozgás, a testnevelés a gyermekek minden igényét kielégítő új, modern tornateremben valósul meg.
Speciális lehetőségek önköltséges formában: úszás, óvodás torna. Ezekhez a szolgáltatásokhoz igyekszünk minél több pályázati támogatást is szerezni. Szülői igény alapján az ingyenes hittan foglalkozásoknak is helyet biztosítunk. Intézményünk egy csoportjában szülői kezdeményezésre, a fenntartó döntése alapján német nemzetiségi óvodai nevelés zajlik.


Gesztenyés Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2143
VÁROS: Kistarcsa
CÍM: Eperjesi út 1

Webcím: www.kistarcsaovi.hu/
BEMUTATKOZÁS: Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, biztosítja minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségleteinek megfelelően. Helyi Nevelési Programunk a családokkal együtt működve nevelési tevékenységüket kiegészítve törekszik a gyermeki személyiség kibontakoztatására. Óvodásaink: aktívak, érdeklődőek, szívesen tevékenykednek. Választékosan beszélik anyanyelvüket, gondolataikat világosan kifejezik. Testileg, lelkileg egészségesen fejlődnek. Rendelkeznek az életkoruknak megfelelő testi, lelki képességekkel és készségekkel. Elérik az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.