Vámospércs ( + 15km-es vonzáskörzete) - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Óvoda Vámospércs

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4287
VÁROS: Vámospércs
CÍM: Iskola u. 4.

Telefon: 06 52 210 026
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Alapelveink: Az óvodai nevelés a családi nevelést segíti és kiegészíti, a gyermeket, mint fejlődő személyiséget különleges védelem illeti meg. Szeretetteljes, nyugodt légkört biztosítunk a napirend folyamán. Elfogadjuk és tiszteletben tartjuk a másságot, ápoljuk a multikulturális, interkulturális értékeket. Minden gyermeknek joga van arra, hogy egyediségéhez optimálisan illeszkedő pedagógiai rendszerben, a számára legkevésbé korlátozó és legkevésbé szegregált környezetben nevelkedjen, ez a gyermekek oldaláról szükséglet, a felnőttek számára kötelesség. Fontosnak tartjuk az óvónők és közvetlen segítőik részéről a példamutatást. Elősegítjük a gyermek személyiségfejlődését, és egyéni képességeinek kibontakozását, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek egyéni fejlesztését. Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a gyermeket megillető jogokat, alapvető szabadságukat tiszteletben tartjuk, az egyenlő hozzáférés biztosításával. Az alapelvek megvalósulása érdekében valamennyi tevékenység során a mással nem helyettesíthető játékra építünk.


LÉTAVÉRTESI GYERMEKSZIGET ÓVODA

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4281
VÁROS: Létavértes
CÍM: Debreceni u. 1.

Telefon: 06 52 376 135
Fax: 06 52 376 135
E-mail:
BEMUTATKOZÁS:  A Helyi Nevelési Program fő tartalmi vonulata, azaz a pedagógiai folyamat központi moduljai: egészséges életmódra nevelés; érzelmi nevelés; szocializáció. Mozgással és játékkal, differenciáló egyéni metódussal, integrált szervezési keretek és multikultúrális tartalmak alkalmazásával.