Veszprém ( + 15km-es vonzáskörzete) - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Gyermekbolygó Magánóvoda és Családi Bölcsőde

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8200
VÁROS: Veszprém
CÍM: Fecske utca 12.

Telefon: 06 88 781 724
Mobil: 06 30 9200 492
Webcím: gyermekbolygo.com
BEMUTATKOZÁS: A Gyermekbolygó Magánóvodát és bölcsődét 2011- ben alapítottuk. Két, kis létszámú óvodai és egy bölcsődei csoportban fogadjuk a gyermekeket. Óvodánk közel 200 négyzetméteren 3 csoportszobával, egy speciális fejlesztő foglalkoztatóval és két tornateremmel várja a gyermekeket. A kertben fajátszótér, homokozó áll rendelkezésre. Minden csoportban szakképzett óvodapedagógusok, kisgyermekgondozók vannak a gyermekekkel, a fejlesztő foglalkozásokat fejlesztő pedagógus illetve logopédus tartja. Az intézmény minden dolgozója a korlátlan elfogadás és a személyközpontú pedagógia elkötelezett híve.Rendelkezünk a megfelelő szaktudással és lelkesedéssel ahhoz, hogy a gyermekeknek életük legszenzitívebb időszakában minden tudást megadva, képességeiket maximálisan kiaknázva felkészítsük Őket az iskola elvárásaira.Mindezt nagyon sok játékkal ötvözve, egyéniségük, személyiségük tiszteletben tartásával meghagyva nekik a rácsodálkozás, felfedezés élményét és a játék örömét egy elfogadó, szeretetteljes környezetben. Facebook : Gyermekbolygó Magánóvoda   


Vadvirág Körzeti Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8200
VÁROS: Veszprém
CÍM: Avar u. 7/A

Telefon: (88) 56 08 93
Fax: (88) 56 08 92
Mobil: (30) 486 20 73
E-mail:
Webcím: www.vadviragovi.hu
BEMUTATKOZÁS: A Vadvirág Körzeti Óvoda két tagintézményből áll. Az Avar utcai Vadvirág Óvoda egy hat csoportos, 150 férőhelyes, 2006-ban az Európai Uniós szabványoknak megfelelő módon újjáépített, nagy szakmai hagyományokkal, jó személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező intézmény. Tagóvodánk a három csoportos Csillagvár Waldorf Óvoda. A Vadvirág Óvodában a saját magunk által kidolgozott és kipróbált nevelési programmal és minőségirányítási programmal rendelkezünk. A minőségfejlesztési folyamatban kikristályosított erősségeink megőrzésére törekszünk, melyek összhangban állnak nevelési programunk fő értékeivel. Óvodánk nevelőközösségének fontos, hogy a hozzánk járó gyermekek érzelmi biztonságban töltsék óvodás napjaikat, melyben hangsúlyos helyet foglal el az alapképességek és kulcskompetenciák fejlesztése, amelyek révén képessé válhatnak az egész életen át tartó tanulásra. Szeretnénk, ha a hozzánk járó gyermekek szeretetteljes, biztonságos, érzelmekben gazdag, boldog környezetben nőnének fel, és életükben az óvodáskor olyan időszak lenne, amire jó visszaemlékezni.


Hársfa Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8200
VÁROS: Veszprém
CÍM: Jutasi u. 9.

Telefon: (88) 32 53 56
E-mail:
Webcím: bobitakorzetiovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Intézményünk Veszprém belvárosában található, ahol a két különálló épületet és udvart zöld növényzet veszi körül, köztük található a több mint  100 éves nagy hársfa, mely egyben óvodánk névadója is lett. Az első épületben 4 csoport található, a hátsóban 2. A hozzánk felvételt nyert gyermekeket azonos életkorú csoportokban helyezzük el. Nagy hangsúlyt fektetünk a nyugodt, derűs óvodai légkör kialakítására, a fokozatos beszoktatásra. Célunk,  hogy a  gyermekekeink szeressenek óvodába járni és fejlődésük biztosított legyen.