Zala megye - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Lila Akác Német Nemzetiségi Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8360
VÁROS: Keszthely
CÍM: Deák Ferenc u. 55.

Mobil: (30) 931 95 17
E-mail:
Webcím: www.heidi.hu
BEMUTATKOZÁS: „Az Év Óvodája! – 2014-ben” Óvodánk az Oktatási Minisztérium által bejegyzett intézmény, ami azt jelenti, hogy bármely iskolában továbbtanulhatnak a gyermekek. Fontosnak tartjuk a játszást, tanulást, finom mozdulatok gyakorlását és elsajátítását. A mondókákat, verseket, sportolást, kulturális szemléleteket, közösségben való elhelyezkedést, csoportos és egyéni foglakozásokat. Egyszóval egy olyan családias jellegű óvoda és bölcsőde működtetését képviseljük, melyben a gyermekek játszva tanulnak és tanulva játszanak. Továbbá nagy hangsúlyt fektetünk a német és angol nyelvoktatásra, elsajátítására. A néphagyomány, a környezetismeret és a testnevelés adja az oktatási programom gerincét. Hedi óvoda (3 éves kortól iskolás korig) fogadja a gyermekeket. Jelenleg több mint 25 kisgyermek elhelyezésére van lehetőségünk, három csoportban. Óvodánk 2011. szeptemberétől dajkaképző központ lett! Webcímünk: www.heidi.hu. Keresse óvodánkat a facebook-on is.


Vackor Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8800
VÁROS: Nagykanizsa
CÍM: Platán sor 8/b

Telefon: (93) 31 33 94
Fax: (93) 31 33 94
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk 175 férőhelyes. A család bensőséges légkörét az óvodánk egészíti ki, elfogadó, együttműködő, derűs légkörével, amelyben a gyermekek személysége harmonikusan fejlődhet. Dolgozóink gyermekszeretete, gyermekek iránti tisztelete, elfogadó, segítő és együttműködő készsége biztosítja a gyermekek számára, hogy a mindennapok során élvezzék a kisgyermekkor örömteli életét. Központi óvoda a Keleti városrészben az emeletes házak gyűrűjében, védetten a járművek forgalmától, fákkal, bokrokkal, virággal parkosított esztétikus környezetben helyezkedik el. A földszintes, egyedi fűtéses, három csoporttal működő épületben a mosdó, öltöző, csoportszobák átjárhatósága a családi ház jellegét tükrözi. Belül is éreztetjük ezt a hangulatot, nyitott ajtóval várjuk nemcsak a gyermekeket, a szülőket is.


Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8315
VÁROS: Gyenesdiás
CÍM: Bartók Béla utca 1.

Telefon: (83) 31 14 90
Fax: (83) 51 00 23
E-mail:
Webcím: www.gyenesdiasovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Csoportszobánk   szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkört biztosít a gyermekeknek. Úgy gondoljuk a gyermekkornak két tündérvilága, van cselekvés szinten a játék, szellemi síkon a mese. Ahogy nevünk is jelzi, csoportunkban sokszínű tevékenységek vannak. Előnyben részesítjük a szabad levegőn való mozgást. Amikor éppen nem az udvaron játszunk, akkor a csoportszobában ügyesítjük kezeinket: rajzolunk, festünk, gyurmázunk, gyöngyöt fűzünk, Csoporthagyományaink, közé tartozik a születésnapok megünneplése, kirándulások szervezése, ahol megismerkedhetnek a gyermekek a természet csodáival.


Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bóbita és Mazsola Családi Napközi

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8800
VÁROS: Nagykanizsa
CÍM: Munkácsy u. 7.

Telefon: (93) 78 95 34
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Intézményünk 2008. második felében nyitotta meg kapuit. A Családi Napközi intézménye új színfolt a hazai gyermekfelügyelet palettáján. Színvonalas és szakszerű gyermeknevelés, valamint a gyermek lelki- és testi fejlődésének elősegítése áll a foglalkozások középpontjában. Napközink segít a kisgyermekeknek jobban megismerni az Őket körülvevő világot, kapcsolatok kialakítását korukbeli társaikkal. Mindez kis csoportos, a családi mintának leginkább megfelelő keretek között történik, s éppen ezért hatékonyabb a hagyományos óvodai, illetve bölcsődei szolgáltatásoknál. Kötetlenebb időbeosztással és nagyobb figyelemmel vagyunk a gyermekek iránt, a több törődés és szeretet hamarabb feloldja a gátlásokat a gyerekekben, így közérzetük és sikerélményeik jobbak lesznek. A családias légkör, a biztonság érzete, a jókedv mind fontosak az egészséges személyiség kialakulásának folyamatában. A kicsik nevelésének legfontosabb eszköze a játék és annak minden formája. A játszva tanulás a leghatékonyabb módszer, hogy fejlődve okosodjanak és közben jól is érezzék magukat. Ezért nálunk a fő nevelési eszköz a játék.


Napravár Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8900
VÁROS: Zalaegerszeg
CÍM: Arany János u. 15.

Mobil: (30) 718 32 24
BEMUTATKOZÁS: Zalaegerszegen és környékén már több mint tíz éve megfogalmazódott az igény arra, hogy legyen lehetőség gyermekeinket Rudolf Steiner pedagógiája szerint oktatni és nevelni. A Vizslapark sarkán álló családi házat önkéntes szülői és óvónői munkával alakítottuk óvodához illővé. Ügyes kezű apukák készítették a fa öltözőszekrényeket és padokat, csempézték a mosdó falát, javították a lépcsőt, az anyukák és óvónők pedig falat díszítettek, játékokat varrtak, kertészkedtek. Ennek a háznak és udvarnak minden pontjához a saját munkánk emléke köt bennünket, ezért különösen büszkék vagyunk rá. Minden sarkával, minden tárgyával valóban a MI óvodánk. A város közepén ebben az épületben rendszerint úgy gyűlünk össze, mint egy nagy család. Mi, felnőttek, folyamatosan tanulunk, formálódunk együtt. Egy ilyen erős, összetartó szülői közösség pedig bizonyosan a legideálisabb háttér gyermekeink óvodai nevelése szempontjából.


Rózsa Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8800
VÁROS: Nagykanizsa
CÍM: Rózsa utca 7.

Telefon: (93) 31 74 48
Mobil: (30) 400 45 56
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk 1976-ban épült hat csoportos, 180 férőhelyes intézmény, mely 2008-ban és 2011-ben elnyerte a Zöld Óvoda címet. Jól felszerelt tornatérrel, differenciált foglalkozásokra alkalmas helyiségekkel ellátott. A gyermekfoglalkoztatók és öltözők, mosdók elhelyezése funkcionális, világításuk, fűtésük korszerű. A gyermekek részére tágas udvar biztosítja a játék, levegőzés feltételeit, ahol fás, ligetes, füves, szilárd burkolat biztosított. Telepítése, elrendezése ideális céljaink megvalósításához. Egyéni arculatunk az egészségnevelés, a gyermekek testi, lelki egészségének óvása. Tekintettel arra, hogy óvodánk lakótelepi környezetben van ezért fontosnak tarjuk a gyermekek fokozott mozgásigényének kielégítését. E nagy jelentőségű fejlesztési területet tágan értelmezzük az aktív mozgástól a finommotoros manipulációig. A mozgásfejlődésre az egész óvodai nevelés területén bőséges lehetőség kínálkozik. Nagy hangsúlyt helyezünk az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, támogatására.