Budapest VI. kerület - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Patrona Hungariae Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1064
VÁROS: Budapest VI. kerület
CÍM: Szondi u. 65.

Telefon: (1) 312 35 13
Fax: (1) 331 17 18
Mobil: (30) 559 55 57
E-mail:
Webcím: www.patronaovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont óvodájában játékkal fejlesztjük az óvodáskorú gyermekeket, valamint természetközelbe vitt megtapasztalással neveljük őket. Hitvallásunk, hogy valljuk, a személyes példaadással, a szeretet mindennapos átélésével a hitre nevelés megvalósítható. Munkánkat a hétköznapok során a türelem, az elfogadás és a megértés jellemzi. Büszkék vagyunk az óvodára, melyben dolgozunk, sokat tettünk, teszünk azért, hogy minden szeglete és a nap minden perce olyan legyen, amelyben „jó gyereknek lenni”. Helyi nevelési programunk az anyanyelvi nevelésre, a zenei anyanyelv megteremtésére és a mozgásfejlesztésre épül. Kiemelt szerepet kap a keresztény értékrend bemutatása, megélése, a katolikus hitre nevelés. Óvodánk hosszú évek óta integrálja a különböző sérüléssel élő gyermekeket.
Óvodánk dolgozói magas színvonalú nevelő és fejlesztő munkával dolgoznak a gyermekekért. Tizenhárom óvodapedagógusunk közül nyolc fő szakvizsgázott, ketten közoktatási szakértők. Négy gyógypedagógus (szomato pedagógus, 2 logopédus, fejlesztőpedagógus) látja el az integráló és tehetséggondozó feladatokat. Pedagógiai asszisztenseink között ketten szociálpedagógus végzettségűek. A hét dajka közül három érettségizett,  egy  fő csecsemőgondozói képzettségű  négy fő dajkatanfolyammal rendelkezik.


Kincseskert Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1062
VÁROS: Budapest VI. kerület
CÍM: Bajza u. 46.

Telefon: (1) 312 98 15
E-mail:
Webcím: www.bajzaovi.hu
BEMUTATKOZÁS: Bérlakásokból átalakított, játszóudvarral rendelkező, hét csoportból álló önkormányzati óvoda a Városliget közelében. A gyerekek rendszeresen használják a jól felszerelt tornatermet.
Valljuk, hogy minden gyermek csak egyszer óvodás korú és ezért mindent meg kell annak érdekében tennünk, hogy a gyermekek maximálisan fejlődjenek testileg és lelkileg egyaránt. Szeretnénk, ha a hozzánk járó gyermekek szeretetteljes, biztonságos, érzelmekben gazdag, boldog környezetben nőnének fel, és életükben az óvodáskor olyan időszak lenne, amire jó visszaemlékezni. A velük foglalkozó felnőtteknek alapelve kell, hogy legyen a gyermek személyiségének tisztelete, elfogadása, szeretete és megbecsülése.
Feladatunknak azt tekintjük, hogy a hozzánk járó gyermekek fejlődését a gyermekek életkori és személyes adottságainak figyelembe vételével segítsük. Egy olyan életmód szemléletet igyekszünk átadni, amely az egészséges, sok mozgáson alapuló életmódot ugyanolyan fontosnak tartja, mint szellemi fejlődésüket.


Fasori Kicsinyek Óvodája

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1068
VÁROS: Budapest VI. kerület
CÍM: Városligeti fasor 28.

Telefon: (1) 342 60 89
Fax: (1) 413 05 48
E-mail:
Webcím: www.fasorikicsinyek.fw.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk Terézváros határán, annak a legszebb és legegészségesebb részén, az úgynevezett diplomata negyedben helyezkedik el. Közel a Városligethez egy kétszintes, századfordulós villaépületben várjuk a "fasori kicsinyeket". Az óvoda játszóudvarán történő napi levegőztetéseket kiegészítve, kedvező helyzetünket kihasználva, rendszeres látogatói vagyunk az Állatkertnek, valamint a közeli közintézményeknek (múzeum, színház, könyvtár, csarnok stb.).
Az Önkormányzat által támogatott buszkirándulások alkalmával, valamint a dunabogdányi gyermeküdülőben eltöltött hetek alatt, a tágabban vett környezetünkben adódik lehetőségünk a természet összhangjának, harmóniájának, változásainak megfigyelésére, megtapasztalására. Az óvoda belső képének kialakításakor a színek, a formák használatával törekedtünk olyan miliő kialakítására, amely mind a szemnek, mind a léleknek nyugalmat, meghittséget és melegséget áraszt.
Az óvoda légköre családias, szeretetet, biztonságot, türelmet közvetítő. Célunk a gyermekek fejlődésének biztosítása. Óvodánk nevelési programjának specialitása a német nyelvi nevelés valamint a magyar néphagyomány őrzése.
Az óvodai nevelésünk alapvető feladata az egészséges életmód alakításával, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosításával, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósításával a gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.


Játékvár Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1062
VÁROS: Budapest VI. kerület
CÍM: Lendvay u. 24.

Telefon: (1) 353 16 05
E-mail:
Webcím: www.jatekvarovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Tevékenységközpontú és természetközeli program. Az önkormányzat támogatásával évente erdei óvodát is szervezünk a gyerekeknek.
Óvodánk a VI. kerületben, a Lendvay u. 24. szám alatt található. Közel a Városligethez, kertes, udvarral rendelkező villaépületben. 3 éves kortól, reggel 6 órától este 18 óráig fogadjuk a gyermekeket, jól felszerelt, tiszta környezetben. Jelenleg nyolc óvodai csoporttal működik intézményünk. A személyi és tárgyi feltételek adottak a színvonalas munkavégzéshez. Több pedagógus két diplomás, szakképzett dadus nénik segítik munkájukat. Logopédus javítja gyermekeink beszédhibáit. Fejlesztőpedagógus és pszichológus foglalkozik differenciáltan a gyermekekkel. Úszni, korcsolyázni, lovagolni járunk.
Óvodánk lehetőséget biztosít az alábbi délutáni tevékenységekre: foci; kosárlabda; néptánc; zenés torna; angol; hitoktatás; sakk.
Ünnepkörökhöz kapcsolódó „Játszóház” várja a gyermekeket és a kedves Szülőket.


Szó/Játéktár Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM:
VÁROS: Budapest VI. kerület
CÍM: Bajcsy-Zsilinszky út 49

Telefon: 06 (1) 302 0433
BEMUTATKOZÁS: Középpontban az egészséges életmódra nevelés.


Városligeti Magánóvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1063
VÁROS: Budapest VI. kerület
CÍM: Munkácsy Mihály u.

Mobil: (30) 850 35 03
E-mail:
Webcím: www.maganovoda.net
BEMUTATKOZÁS: Főváros szívében, a Városligettől 2 percre, mégis zöld környezetben várjuk vegyes korcsoportú csoportjainkba a gyermekeket. Fontosnak tartom, hogy a gyermekek ne azt érezzék, hogy óvodába "kell" menniük reggelente, hanem várják azt a pillanatot, amikor játszani indulhatnak a barátaikhoz. Ezt az óvoda családias légkörével és kis létszámú csoportlétszámával és jókedvű foglalkozásokkal kívánjuk elérni.


Szív Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1063
VÁROS: Budapest VI. kerület
CÍM: Szív utca 6

Telefon: 06 (1) 322 8628
E-mail:
Webcím: www.szivovoda.hu/contact.php
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk Budapest VI. kerületében Terézvárosban található, tömegközlekedési eszközökkel is jól megközelíthető helyen. Intézményünk belvárosi, bérházas környezetben található, s a szokványos kapun kívülről belépve - talán az elmúlt több, mint száz év láthatatlan, de jól érezhető üzeneteként - oázis várja a gyerekeket sok-sok zölddel, virággal, hatalmas fákkal, kerti tavacskával. Első udvarunkon kézműves kis mestereink alkotásaiból állandó kiállítás fogadja az érkezőket. A cserjék között lévő kerti bútorok pedig a szülők számára is lehetőséget nyújtanak egy-két perc pihenőre. Nagy udvarunkon természetes, az uniós szabványoknak megfelelő fajátékok között biztosítjuk a mindennapos levegőzést, szabad mozgást, játékot. A gyerekek komfortérzetét növeli, s a balesetveszélyt is csökkenti az udvart teljesen beborító rugalmas gumi járólapok.


Bajcsy-Zsilinszky úti Tagóvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM:
VÁROS: Budapest VI. kerület
CÍM: Bajcsy-Zsilinszky út 17

Telefon: 06 (1) 331 3740
BEMUTATKOZÁS: Logopédiai tagóvoda. Sajátos nevelési igényű és megkésett beszédfejlődésű gyerekek szegregált fejlesztése.


Csellengő csemete-lak családi napközi

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1064
VÁROS: Budapest VI. kerület
CÍM: Vörösmarty u. 31 IV/22

Mobil: 06 (70) 636 0731
E-mail:
Webcím: www.csellengocsemete.hu
BEMUTATKOZÁS: Családias, minden igényt kielégítő körülmények közt, megfelelő szakképesítéssel rendelkező, célirányos segítség mellett minden 1-14 év közötti fiatal, kisember részére szeretnénk hasznos elfoglaltságot, játékos tanulást biztosítani, valamint a társadalomba való beilleszkedésüket elősegíteni. A szolgáltatásainkat olyan családok részére szeretnénk nyújtani, akik szeretnék biztonságos felügyelet alatt tudni ilyen korú gyermekeiket addig, amíg munkájuk vagy egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudják saját maguk ellátni. A jövőbeli társadalom oszlopos tagjainak a személyiség kialakulásában, a hova tartozás, beilleszkedés, valamint az egymás elfogadásában - kis létszám mellett - szeretnénk segítséget nyújtani, valamint felkészíteni őket az Életre a rég elfelejtett hagyományok és értékek megbecsülése mellett. Teendőinket barátságos, szeretetteljes légkörben a biztonságérzet kialakítása mellett szeretnénk folytatni, ahol a testi és lelki egészségre egyaránt figyelünk.


Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1062
VÁROS: Budapest VI. kerület
CÍM: Bajza u. 44

Mobil: 06 (20) 250 7339
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Óvodánkban, amely 2008. február 1. óta működik, az óvodai nevelés magyar és bolgár nyelvén folyik. Arra törekszünk, hogy a gyermekek gondozásában részt vevő felnőttek is lehetőség szerint ismerjék és használják mindkét nyelvet.
Óvodánk egy vegyes életkorú óvodai csoporttal működik, és az Óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban valósítja meg sajátos célkitűzéseit és feladatait. A bolgár-magyar kétnyelvű nemzetiségi óvodai nevelés az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően a magyar és a bolgár nyelvnek és kultúrának megismerését és elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja. Óvodánkban arra törekszünk, hogy a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése mellett – figyelembe véve a gyermek nyelvismeretét – minél teljesebbé váljon a két nyelven folyó kommunikáció


Munkácsy Mihály Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1063
VÁROS: Budapest VI. kerület
CÍM: Munkácsy Mihály u. 10

Telefon: 06 (1) 3116207
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk biztosítja a gyermekek számára a nyugodt, boldog óvodás éveket, melynek alapja a harmonikus személyiség fejlesztés, a készségek képességek kibontakoztatása a sikeres későbbi életszakaszok megalapozása. Minden törekvésünk arra irányul, hogy a gyermekeket, értő és segítő közösség vegye körül, és teljes elfogadás mellett fejlődhessenek, egyéni élet és érési tempójukban. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy az óvodánkba járó gyermekek kifejezetten esztétikus környezetben, otthonosan mozogva élhessék meg az óvodai élet mindennapjait. Fontos számunkra minden gyermek egyéni értékének a kibontakoztatása, a hátrányok kompenzálása az esélyegyenlőség megvalósulása a tehetségkutatás és tehetséggondozás, valamint a prevenció. Valljuk, hogy egyetlen gyermek sem kerülhet későbbi élete során hátrányos helyzetbe adottságainak eltérése, képességeinek, lassúbb fejlődési üteme miatt.Tudatosan vállaljuk fel, hogy a mai rohanó világban a szülőknek valódi segítői leszünk, óvodai nevelésünk, a gyermeken keresztül, minden család felé tudatos értékközvetítés, és biztos támasz kíván lenni. Emblémánk garancia azon jellemzők összességére, amit a családoknak, a gyermekeknek adni tudunk.