Budapest XXI. kerület - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Ficánka Montessori Óvoda - magánóvoda - naponta angol nyelv oktatás - hetente úszás - gyermekjóga - ovifoci - színház - iskolaelőkészítő - XXIII. - XX. kerület

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1238
VÁROS: Budapest XXIII. kerület
CÍM: Wekerle Sándor utca 15.

Mobil: (30) 241 74 67
E-mail:
Webcím: www.ficankaovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Ficánka Magánóvoda : „Jó ide járni” 22 éve működő magánóvodánk természetközeli környezetben Montessori módszerrel és eszközökkel (Mit jelent a Montessori módszer?)  várja kis ovisait. Foglalkozásaink:  naponta angol nyelvű foglalkozás, heti rendszerességgel úszás és vízhez szoktatás, ovifoci, gyermekjóga, logopédiai foglalkozás, néptánc, népi játékok, gyermekszínház programok, kirándulások, természetjárás, ovis művészeti tevékenységek, játékos tanulás, iskolaelőkészítő foglalkozások. Az angol foglalkozások napi rendszerességgel  angol nyelven beszélő óvópedagógus vezetésével játékos formában, énekkel, mesével történik, amely során hatékonyan tanulják ovisaink az angol nyelvet. Ezáltal heti egy alkalommal úszni visszük a gyerekeket a Lobogó utcai tanuszodába, ahol Koppány Csaba és Torday András úszómesterek vezetésével sajátíthatják el az úszás technikáját. A kicsiknek lehetőségük van a vízhez szoktatásra: játékkal, csúszdával, külön oktatóval. Gyermekjóga hetente: Mesébe ágyazva, játékos formában ismerik meg a gyerekek a különböző testtartásokat (ászanákat). A mozdulatok elnevezése is a gyerekeket körülvevő növény-és állatvilágból kerül ki. Így átvarázsolhatjuk magunkat pl. hattyúvá, tündérrózsává, tigrissé, tücsökké, fűzfává stb. Mind a mese, mind a mozgás a gyerekek mindennapi életének fontos eleme. A gyermekjóga órán a mesét és a mozgást összekapcsoljuk, és jógaelemekkel gazdagítjuk. Az egészséges táplálkozás és mozgásos tevékenységek fontos részét képezi az ovis tevékenységünknek. Szülők rólunk írták  Facebook oldal: Ficánka Óvoda  Videó megjelenés: Youtube Ficánka Óvoda : Öleléskör


Gyermekláncfű Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1213
VÁROS: Budapest XXI. kerület
CÍM: Csalitos utca 22-26

Telefon: (1) 427 07 03
Fax: (1) 427 07 02
E-mail:
Webcím: www.gyermeklancfuovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodáink Csepel kertvárosi övezetében, speciális környezeti adottságokkal rendelkező intézmények. Az óvoda árnyas udvarral és nagy KRESZ-parkkal rendelkezik. Négy, részben osztott csoporttal működik. Intézményünk távol esik a közúti forgalomtól, s elérhető közelségben folyik a Ráckevei Duna-ág is. Fontosnak tartjuk, hogy megismertessük a gyermekkel az őt körülvevő növény és állatvilágot, megtanítsuk úgy élni, hogy egészséges, boldog ember váljon belőle. Az óvodai életbe szervesen illesztjük a természet megismerésére irányuló tevékenységeket, a rendszeres sétákat, a természetjárást, s ezzel irányt adunk a környezetvédelmi szemlélet alakulásának is. Pedagógiai munkánk során törekszünk a gyermekek egyéni képességeinek maximális kibontakozására, testi, szellemi, érzelmi és erkölcsi fejlődésük elősegítésére. Szolgáltatásaink: úszásoktatás, ovitorna, kézműves foglalkozások, néptánc, és igényes kulturális programjaink színesítik az óvodai élet hétköznapjait.


Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1214
VÁROS: Budapest XXI. kerület
CÍM: Akácfa utca 20.

Mobil: (30) 372 45 02
E-mail:
Webcím: www.amiovink.hu
BEMUTATKOZÁS: Az óvoda alapítványi fenntartású. A mi óvodánkban nemcsak angolul tanulnak a gyermekek, hanem egész nap angol nyelvű nevelésben vesznek részt. Eszközrendszerünk: érzékszervek fejlesztése; anyanyelvi, matematika és kozmikus nevelés; művészeti nevelés; testnevelés. Foglalkozások: úszás; jégkorcsolya; sakk; zongora; rajz; shorin ryn; aikido; ír stepp. Intézményünkbe a beiratkozás folyamatosan történik.


Gyermeksziget Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1211
VÁROS: Budapest XXI. kerület
CÍM: Kossuth L. u. 140

Telefon: (1) 278-21-25
Fax: (1) 278-21-24
E-mail:
Webcím: www.gyermekszigetovoda.eoldal.hu
BEMUTATKOZÁS: Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülne, melyben valódi partnerek lehetnénk.


Montessori Családi Napközi

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1213
VÁROS: Budapest XXI. kerület
CÍM: Sáska u. 24.

Telefon: (20) 921 23 44
E-mail:
Webcím: monteovi.hu
BEMUTATKOZÁS: A Montessori Családi Napközi sok szeretettel várja 3 éves korig a gyerekeket, Királyerdőben csendes környezetben. A családi napközi kis létszámmal, maximum 7 fővel, Montessori pedagógiáját használva működik.
A Montessori Családi Napközi minden dolgozójának célja, hogy a gyerekek egyéni ütemben haladva, önállóan és személyes érdeklődéstől vezetve fedezzék fel a világot. Minden gyermek természetes fejlődését, spontán  érdeklődését és egyéni munkatempóját követve jusson el a megismerés, a tudás szintjéig, így kiegyensúlyozott, derűs, önmagában bízó óvodásokká váljanak.
Igyekszünk rugalmasan, a családok igényeinek megfelelően kialakítani szolgáltatásunkat, miközben fontosnak tartjuk a családias, gyermekközpontú, szeretetteljes légkör megteremtését.


Csodakút Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1211
VÁROS: Budapest XXI. kerület
CÍM: II. Rákóczi F. u. 110

Telefon: (1) 427-0708
E-mail:
Webcím: www.csodakutovoda.atw.hu/
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk a Csodakút Óvoda, Csepel központjában, a II. Rákóczi F. úton, 10 emeletes házak között található, amely egyszerre nyújt biztonságot, jó levegőt, nyugalmat,  autómentességet, mégis jó megközelíthetőséget. Óvodai gyermekférőhelyünk száma 150 fő. Homogén és heterogén életkorú csoportokat egyaránt szervezünk. A csoportszerkezet kialakításakor a gyermekek személyiségét, a gyermekközösség összetételét és a szülők igényeit vesszük figyelembe. A vegyes összetételben az egymáshoz közelálló korosztályok (3-4 éves, 4-5 éves, 6-7-8 éves) nevelését tartjuk elfogadottnak, hatékonynak.


Kerek Világ Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1211
VÁROS: Budapest XXI. kerület
CÍM: Posztógyár utca 3.

Telefon: (1) 278 04 33
Fax: (1) 278 04 32
E-mail:
Webcím: www.kerekvilagovoda.5mp.eu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk, Csepel szívében a Posztógyár utca két oldalán, egymással szemben két épületben helyezkedik el. Épületeinket egykor Weiss Manfréd a híres csepeli nagy gyár alapítója építtette, mérnökeinek, dolgozóinak. Munkánkban a gyermekek és családjaik mindenek felett álló érdekeit tartjuk irányadónak. Jelenleg öt csoportban 100 gyermeket nevelünk. Logopédusaink emelt óraszámban segíti a beszédjükben akadályozott gyermekeink fejlesztését.  Gyógypedagógusunk az AYRES (mozgás) terápiával segíti, az arra rászoruló gyermekeket. Óvodapszichológusunk nemcsak a gyermekeknek és szüleiknek ad sok segítséget, hanem a nevelőtestület értekezletein, szakmai eseményein is aktívan részt vesz.


Tátika - Napsugár Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1211
VÁROS: Budapest XXI. kerület
CÍM: Kiss János altábornagy u. 52.

Telefon: (1) 278 21 26
E-mail:
Webcím: www.tatikanapsugarovi.hu
BEMUTATKOZÁS: 1980-ban épült 5 csoporttal működő városközponti Tátika Óvoda a piac és az autóbuszpark között helyezkedik el. A napi rendszerességgel szervezett nyelvi és drámajátékokon, beszélgető körökön keresztül fejlesztjük a gyermekek személyiségét, kommunikációs kultúráját, kapcsolatteremtési képességét. Beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelését 2012-től látjuk el. Helyi óvodai programjaink a hagyományos óvodapedagógiai értékek megőrzése mellett az anyanyelvi és kommunikációs képességek fejlesztését, valamint a mozgásfejlesztést tartja speciális feladatának. Az óvodás életkornak legalapvetőbb, természetes megnyilvánulása a játék és a mozgás. Feladatunk a gyermekek képességeinek, személyiségének tudatos fejlesztése, valamint a nevelés optimális feltételeinek megteremtése.
Fontosnak tartjuk a kedvező, nyugodt élettér biztosítását, időt, figyelmet szánva a közös tevékenységekre, mindennapi beszélgetésekre, a gyermekek fejlesztésének megvalósítására.


Gyermekház Montessori Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1213
VÁROS: Budapest XXI. kerület
CÍM: Szúnyog u. 6.

Telefon: (30) 568 68 88
Mobil: (20) 921 23 44
E-mail:
Webcím: monteovi.hu
BEMUTATKOZÁS: "Segíts, hogy magam csinálhassam!" A Gyermekház Montessori Óvoda 2001-2002. tanévben kezdte meg a működését a XXI. kerületben. Óvodánk jelenleg két kis létszámú csoporttal működik az óvoda, de tervezzük egy bölcsődei csoport beindítását is. Óvodánk egész napos ellátást biztosít 7 órától 17 óráig tartó nyitva tartással. A Montessori eszközök segítségével dolgozunk, melyek többféle képesség fejlesztésére alkalmasak. Segítségükkel a gyerekek egy logikus, a saját koruknak megfelelő, az érdeklődésüket figyelembe vevő módszer szerint ismerkedhetnek meg az őket körülvevő világgal. Az élmények, tapasztalatok megszerzését kirándulások, múzeumlátogatások színesítik. A rajzolás, festés, barkácsolás eszközei is mindig a gyerekek rendelkezésére állnak, azokat kedvük szerint használhatják. Mindezeket kiegészítik a hagyományos játékok (LEGO, kirakó, építők, autók, vonat stb.), babaszoba, babakonyha. Az anyanyelvi nevelés részeként nagy hangsúlyt helyezünk a "könyvtár"-ra, így külön "olvasó sarkot" alakítottunk ki a gyermekek számára. A gyerekek tapasztalataikat, ismereteiket a következő nevelési területeken gyarapíthatják: anyanyelvi nevelés; matematikai nevelés; kozmikus nevelés (természet és társadalom megismerése); művészeti nevelés (irodalom, zene, mozgás, képzőművészet); játékos logopédia. Fakultatív foglalkozásaink: úszás; judo; tartásjavító torna; kiscsoportos angol foglalkozás.
Királyerdőben, csendes környezetben lévő Családi Napközinkbe 3 éves korig várjuk sok szeretettel a gyerekeket. A napközi kis létszámmal, maximum 7 fővel, szintén Montessori pedagógiáját használva működik.
Eddigi tapasztalataink szerint, azok a gyerekek, akiket a szüleik ránk bíznak, kiegyensúlyozott, derűs, önmagukban bízó, tanulni szerető iskolásokká válnak.


Aprajafalva Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1214
VÁROS: Budapest XXI. kerület
CÍM: Béke tér 13.

Telefon: (1) 425 73 41
Mobil: (20) 424 56 57
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Intézményünk lakótelepen helyezkedik el. Az átdolgozott helyi nevelési programunkban a differenciálás átfogóbb értelmezésében a tehetséggondozás céljait, feladatait is megfogalmaztuk. Megkezdtük az ilyen irányú szemléletformálást, módszertani tájékozódást nevelőtestületünkben. Csoportjainkban a tiszta éneklés, a zenei képességek differenciált fejlesztése magas szintű. Nyitott ünnepeinken a szülők örömmel kapcsolódnak be a közös éneklésbe, népi játékokba. Óvodánkban évente szervezünk családi gyermekkoncert látogatást. A rajz, mintázás kézi munka területén is több kiemelkedően képzett kollegánk van, egy fő középfokú keramikus végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik. Rendszeresen küldjük a tehetségcsírák alkotásait rajzversenyekre.


Fenyves Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1213
VÁROS: Budapest XXI. kerület
CÍM: Fenyves u. 28.

Telefon: (1) 277 49 21
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk Csepel legmagasabb pontján, fenyő – és lombos erdővel körülvett természetvédelmi területen, a Tamariska dombon áll. Négy vegyes életkorú csoportban fogadjuk a gyerekeket. Fontosnak tartjuk, hogy megismertessük a gyermekkel az őt körülvevő növény és állatvilágot, megtanítsuk úgy élni, hogy egészséges, boldog ember váljon belőle. Az óvodai életbe szervesen illesztjük a természet megismerésére irányuló tevékenységeket, a rendszeres sétákat, a természetjárást, s ezzel irányt adunk a környezetvédelmi szemlélet alakulásának is. Pedagógiai munkánk során törekszünk a gyermekek egyéni képességeinek maximális kibontakozására, testi, szellemi, érzelmi és erkölcsi fejlődésük elősegítésére. Szolgáltatásaink: úszásoktatás, ovitorna, kézműves foglalkozások, néptánc, és igényes kulturális programjaink színesítik az óvodai élet hétköznapjait.