Debrecen ( + 15km-es vonzáskörzete) - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Empátia Alapítványi Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4032
VÁROS: Debrecen
CÍM: Bessenyei u. 7.

Telefon: 06 52 323 436
E-mail:
Webcím: www.empatiaovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Intézményünk a Nagyerdõn, védett természeti környezetben helyezkedik el. Gyermek- és természetbarát kialakítása révén ideális miliõ az óvodás gyerekek fejlesztésére.    Épületünk négy csoportszobával rendelkezik, melyek berendezését a harmóniát árasztó színek, formák dominanciája jellemzi.   Óvodánkban a színvonalas pedagógiai munkát hivatása iránt elkötelezett, sikerorientált pedagógusok látják el, akik kellõ pedagógiai-pszichológiai ismeretekkel és empátiával rendelkeznek.    Intézményünk melegítõ konyhával rendelkezik. Heti étrendünket az óvodás korú gyermekek életkori sajásosságait ismerve és figyelembe véve állítjuk össze. A változatos, házias ízek, az ételek minõsége és mennyisége nagymértékben hozzájárul a ránk bízott gyerekek egészséges fejlődéséhez.


Fecsegő és Tipegő Családi Bölcsi

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4028
VÁROS: Debrecen
CÍM: Damjanich utca 2.

Mobil: 06 70 703 7912
E-mail:
Webcím: www.tipegobolcsi.hu
BEMUTATKOZÁS: Az óvodák és a bölcsődék maximális létszámmal működnek, ezért a szülőknek nagy segítség lehet egy családias hely, ahol kis létszámban foglalkoznak szakképzett pedagógusok gyermekükkel. A családi napközik arculatát alapvetően meghatározza a családias, otthonos légkör,a gyermekközpontúság, a sokoldalú képesség– és készségfejlesztés. Minden téren színvonalas szolgáltatást szeretnénk nyújtani, úgy hogy a szülők elégedettek legyenek munkánkkal, így különféle programokkal színesítjük napi tevékenységeinket. Alapelvünk, hogy megismerjük és elfogadjuk a gyerekeket,akiket a Felnőttekkel egyenrangú személyiségnek tekintünk. Egészséges,  harmonikus fejlődésükhöz igyekszünk kielégíteni testi, érzelmi, szellemi szükségleteiket. Felelősségteljes  feladatnak tekintjük, hogy nevelési folyamatokba szüleik felhatalmazásával bekapcsolódhatunk. A szülőkkel együttműködve, sok szeretettel odafigyeléssel szeretnénk érzelmileg felvértezni a kisgyermekeket, hogy kialakulhasson önálló személyiségük, helyes értékrendjük.  A családi napközi kis létszáma lehetőséget ad arra, hogy napirendünk az-életkori sajátosságokhoz alkalmazkodva- rugalmas legyen. Mivel a gyerekeknek lételeme a mozgás és a játék, e tevékenységek közben szerzett tapasztalataik alapján tesznek szert rengeteg alapismeretre, a mi dolgunk,minél  több lehetőséget biztosítsunk a tapasztalatszerzésre. Mindennapos tevékenységünkben tartozik a mozgás-torna,az ének-zene és a néptánc.


Csillagos Ötös Bölcsőde, Magánóvoda és Képességfejlesztő Stúdió

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4031
VÁROS: Debrecen
CÍM: Földi János utca 14.

Telefon: +36 (30) 412-1780
E-mail:
Webcím: csillagosotos.hu/
BEMUTATKOZÁS: Hiszünk abban, hogy minden gyermek egy csoda. Szerintünk a gyermeked megismételhetetlen, ezért szívre-lélekre szabottan kell gondoskodni róla. Tiszteleteben tartva személyiségét, egyediségét. Nem is lehet másképp. Csillgos Ötös módszertanunkkal felderítjük az esteleges hiányoságokat és pótoljuk, a jó képeségeit meg sikerre visszük. Külön módszertannal kiderítjük, hogy miben zseni!


Boldogfalva Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4025
VÁROS: Debrecen
CÍM: Antall József u. 19.

E-mail:
Webcím: boldogfalvaovi.hu/
BEMUTATKOZÁS: Pedagógiai programunk alapelve: hogy minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítsunk a gyermekeknek az elmélyült játékra. A játéktevékenységhez szükséges feltételeket, ötleteket és eszközöket azonban az óvodapedagógusnak kell biztosítani. Külön szót érdemel az élmények szerepe a gyermek játékában: Az élmény, legyen az a gyermek egyéni élménye, melyet a családból, a környezetből hoz az óvodás, vagy legyen az óvodai társakkal átélt élmény, rendkívüli jelentőséggel bír az életre való felkészítés folyamatában. A különböző szituációk megteremtése, az élménynyújtás, az óvónő tudatos, átgondolt munkáját feltételezi. Indirekt módon így lehet a gyermeki világot befolyásolni. Természetesen a gyermek spontán élményszerzése éppen olyan fontos, mint a pedagógus által irányított, megtervezett.


Benedek Elek Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4211
VÁROS: Ebes
CÍM: Ady Endre u. 9-11.

Telefon: 06 52 565 053
E-mail:
Webcím: www.ebesiovi.hu
BEMUTATKOZÁS: Nevelésünk fő törekvése, hogy a tanulási képességek célzott fejlesztésével minden gyermeket lehetőségeihez mérten felkészítsünk a zökkenőmentes iskolakezdésre, az iskolai beilleszkedésre. A nevelési területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai feladatainkat a mozgásra és játékra alapozva szervezzük. A mozgásigény kielégítésére a csoportszobában és az udvaron van lehetőségünk. Nagy, füves udvarunk kellemes színtere a szabadtéri mozgásnak és játéknak. Fontos számunkra, hogy a gyermekek ismereteiket természetes környezetben szerezzék, ezért rendszeresek az élményszerző séták, kirándulások. Saját főzőkonyhával rendelkezünk, így változatos ételeket tudunk biztosítani a gyermekeknek. Szeretetteljes, biztonságos, az egyéni különbözőségeket toleráló légkörben, ésszerű korlátokkal, minden gyermeknek esélyt adunk saját erősségeik felismerésére, és a sikerélményre. Különös gondot fordítunk óvodánkban a testi és lelki egészség védelmére, a pszichés klíma pozitív alakítására mert meggyőződésünk, hogy ez a tárgyi feltételeknél is nagyobb mértékben határozza meg gyermekeink közérzetét, s ez által egészségét. Számos alkalmat és lehetőséget teremtünk arra, hogy a szülők a nap folyamán részesei lehessenek gyermekeik óvodai nevelésének és fejlesztésének. Bízunk abban, hogy a hozzánk járó gyermekeknek életre szóló élményeket és ismereteket nyújtunk felvértezve őket azokkal a képességekkel, melyekre szükségük lesz e gyorsan változó világunkban.


Gyermekkert Alapítványi Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4028
VÁROS: Debrecen
CÍM: Kemény Zsigmond u. 8/D

Telefon: +36 30 221 9857
Mobil: +36 30 287 7045
E-mail:
Webcím: www.gyermekkertovoda.hu/
BEMUTATKOZÁS: A Gyermekkert Óvoda erős közösségépítő tevékenysége mellett, a pedagógusok-szülők-gyerekek kapcsolatára a családias légkör jellemző, összeköt bennünket a"mindenki a gyerekekért" alapelv. Óvodánkban boldogan töltik el a gyerekek óvodás éveiket és érzelmi biztonságban, érési ütemük követése mellett sokirányú személyiség fejlesztés történik. Az Óvoda derűs légköre és az itt dolgozók szaktudása, segítőkész, empatikus magatartása, érzelmi biztonságot nyújt a gyerekeknek. Azt szoktuk mondani az a titkunk, hogy mi dolgozunk itt a Gyermekkert Óvodában. „Nem csak az számít, hogy mit, hanem nagyon fontos a hogyan.” Óvodánkban főiskolát, egyetemet végzett óvodapedagógusok dolgoznak, óvodapedagógusi diplomával rendelkeznek, emellett szakirányú végzettséget szereztek vagy szakvizsgával rendelkeznek. Rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, szaktanfolyamokon, illetve az intézményünk által szervezett belső továbbképzéseken, előadásokon, tréningeken.Pedagógusaink munkáját szükség esetén, a pedagógiai szakszolgálat,( gyermekpszichológus, gyógypedagógus,) valamint az óvodában heti 3-4 alkalommal logopédus, valamint az óvoda orvosa segíti. A gyerekeket rendszeresen ellenőrzi a védőnő, valamint fogorvos.
A nevelő munkát szakképzett dajkák és pedagógiai asszisztens segítik. Munkatársainkra jellemző az elfogadó attitűd, empátia, a derű, a barátságosság, segítőkészség a gyermekközpontúság.


Aranykapu Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4242
VÁROS: Hajdúhadház
CÍM: Bercsényi u. 23.

Telefon: 06 52 583 068
Mobil: 30 591 5108
Webcím: www.aranykapuovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Felkészült, elhivatott és sokoldalúan képzett pedagógusok és segítőkész, gyermekszerető dajkák közös munkálkodásának eredménye, hogy biztosítani tudjuk gyermekeink egészséges, sokoldalú fejlődését. Önálló konyhával rendelkezünk, törekszünk minél változatosabb és egészségesebb étrendet biztosítani óvodásainknak. Öt óvodai csoport működik intézményünkben. Vegyes összetételű csoportban neveljük gyermekeinket mind életkor, mind etnikai hovatartozás alapján. Számunkra nincs különbség roma és nem roma származású gyermek között. A tanév során igyekszünk- amennyiben anyagi lehetőségeink engedik-, változatos programokat biztosítani gyermekink számára. A szülőkkel közösen szervezünk kirándulásokat, karácsonyi ünnepséget, farsangot, gyermeknapot, tematikus szülői napokat. Hatalmas udvarunk és igényes játékaink biztosítják gyermekink mozgásigényének kielégítését, harmonikus, összerendezett mozgásuk kialakulását.


"Martonfalvi Lurkók" Alapítványi Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4032
VÁROS: Debrecen
CÍM: Martonfalvi u. 21.-23.

Telefon: 06 52 433 490
Fax: 06 52 433 490
E-mail:
Webcím: www.martonfalvilurkok.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánkban rendelkezésre áll minden olyan játék és taneszköz, mely a gyerekek fejlesztéséhez szükséges. Törekedtünk arra, hogy a gyerekek számára esztétikus környezetet biztosítsunk. Udvarunk kimondottan tágas, jól felszerelt. Még pancsoló medencénk is van, amely jól szolgálja a gyerekek harmonikus mozgásfejlődését. Az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglaltakon túl valamennyi csoportban kiemelten foglalkozunk az anyanyelvi- kommunikációs neveléssel. Mivel a gondolkodás és a nyelv ebben az életkorban egyszerre fejlődik, ezért ez a program erőteljesen fejleszti a kognitív (gondolkodási) képességeket is. Az iskolába távozó gyermekeink könnyedén túljutnak az iskolakezdés nehézségein, és kiválóan teljesítenek a későbbiekben is. Az óvodában hetente kétszer logopédus foglalkozik a rászorulókkal. Középső csoporttól lehetőség van – szülői választás alapján – zeneóvoda, angol, gyermektorna, nagycsoporttól tenisz, néptánc, fantázia aerobic, floorball, varázsceruza foglalkozásokra, melyek a naprendbe vannak építve. Ezeket a foglalkozásokat az óvodában dolgozó, külön szakképesítéssel rendelkező óvodapedagógusaink tartják. Nagycsoportban „varázsceruza” foglalkozásokon folyik a tehetséggondozás.


Alsójózsai Kerekerdő Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4225
VÁROS: Debrecen
CÍM: Alsójózsai u. 13

Telefon: 06 (52) 386 129
E-mail:
Webcím: www.ovijozsa.hu
BEMUTATKOZÁS: Az Alsójózsai Utcai Óvodát 1948-ban alapították. A 5 gyermekcsoport az alábbi csoportszervezési formákban működik, úgymint tiszta csoport és vegyes életkorú csoportok. A szülők igényeiknek megfelelően választhatnak gyermekeiknek a csoportformák közül. Csoportszobáink esztétikusak, jól felszereltek, mindegyikben galéria található, legtöbbje csúszdával, mely a rossz időben, hidegben is jól szolgálja a gyermekek mozgásigényének kielégítését.