Fertőszentmiklós ( + 15km-es vonzáskörzete) - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

IRÁNYÍTÓSZÁM: 9330
VÁROS: Kapuvár
CÍM: Arany János u. 10/a.

Telefon: 96/242-611
Fax: 96/241-088
E-mail:
Webcím: www.kiralytoovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk nyitott, a környezet igényeihez igazodva elsősorban a gyermekek nevelését, a partneri kapcsolatra épülő családi nevelés kiegészítését vállaljuk. Arra törekszünk, hogy a helyi nevelési program hatékony működtetése szeretetteljes légkörben, a kisgyermekek különböző fejlődési ütemének figyelembevételével történjen. Sokféle mozgási lehetőség biztosításával lehetőséget nyújtunk a gyermekek számára a mozgásöröm megélésére, mely biztosítja számukra a testi-, lelki-, szociális harmóniát. Igyekszünk óvodásainknak olyan élményeket nyújtani a mese, a vers, a bábozás és a természet csodái által, mely számukra maradandók és meghatározók. Gondot fordítunk a hátrányos helyzetű gyermekek egészségének megőrzésére, a prevencióra, a differenciált foglalkoztatásra, a különbözőség elfogadására az esélyegyenlőség érvényesülése érdekében. A kisgyermekek alapvető tevékenységéhez, a játékhoz, a gyermeki képességeik kibontakoztatásához biztosítjuk az optimális feltételeket. Bízunk abban, hogy az óvodáskor végére őszinte, nyitott, kíváncsi, önálló, kellő önfegyelemmel és akarattal rendelkező vidám, segítőkész gyermekek kerülnek ki az óvodából. Ezt a szülők és az óvoda összehangolt munkájával valósíthatjuk meg. Magatartásunkat az őszinteség, a megértés és az optimizmus kell, hogy jellemezze, hiszen tudjuk, hogy viselkedésünkkel mindig példaként járunk a gyermekek előtt. Nevelőtestületünk jól felkészült és nagy gyakorlattal rendelkező pedagógusokból áll, akiknek szakértelme és lelkesedése, értékközvetítő szerepe és tevékenysége a garancia céljaink megvalósítására. Feladatunk a jövőben is az önképzés, az új kihívásoknak való megfelelni akarás és a minőségfejlesztéssel kapcsolatos elkötelezettség.