Budapest XV. kerület - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Habos Kakaó Magánóvoda - Középpontban a gyerekek!

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1154
VÁROS: Budapest XV. kerület
CÍM: Nádastó u. 54.

Mobil: (30) 869 11 14
E-mail:
Webcím: www.haboskakao.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk Pestújhely jól megközelíthető helyén, egy családi házban található a Nádastó utca, Dalnoki Jenő utca sarkán. Hosszú ideig álmodoztunk egy óvodáról, ahol tudjuk, hogy gyermekeink biztonságos, szeretetteli környezetben játszhatnak naphosszat, finomat és egészségeset esznek, nyugodtan pihennek. Sokáig nem találtunk ilyet, így aztán úgy határoztunk: megalapítjuk a Habos Kakaó Magánóvodát. A kicsik kedvéért házon belül előadásokat szervezünk, a nagyokat állatkertbe, múzeumokba visszük. Nálunk hetente egyszer egy egész délelőttön keresztül van jelen a gyerekek mellett olyan gondozó (diplomás angol nyelvtanár), aki csak és kizárólag angolul beszél nálunk. A nagyobb gyerekeknek heti kétszer van angol foglalkozás sok mozgással, zenével. Óvodánk programjaiból: néptánc, úszás, iskolaelőkészítő-foglalkozás, kirándulás. Nálunk minden adott ahhoz, hogy vállaljuk emlékezetes születésnapi zsúrok szervezését: zene, tánc, ünnepi eszem-iszom, nagy meglepetések: bohóc, bűvész, arcfestés, Star Wars bemutató és még sok más! Szünidő alatt nyári, napközis táborokat szervezünk.


Hetedhét Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1154
VÁROS: Budapest XV. kerület
CÍM: Klapka György u. 27.

Telefon: (1) 307 63 74
Fax: (1) 307 63 74
E-mail:
Webcím: www.hetedhetovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk kertvárosi környezetben található. Ez egyszerre nyújt biztonságot, jó levegőt, nyugalmat, autómentességet, mégis jó megközelíthetőséget.
Óvodai gyermekférőhelyünk száma a 100 fő. Homogén és heterogén életkorú csoportokat egyaránt szervezünk. A csoportszerkezet kialakításakor a gyermekek személyiségét, a gyermekközösség összetételét és a szülők igényeit vesszük figyelembe.
A gyermekeket jó hangulatban, nyugodt, családias környezetben neveljük, hozzásegítjük őket ahhoz, hogy kibontakoztathassák a bennük rejlő lehetőségeket. A gyermekek számára sokféle tevékenységet szervezünk csoporton belül és csoportok között egyaránt. Életünk ritmusát az évszakok, bennük a hétköznapok és jeles napok váltakozásai adják. Időkerekünk folyamatos, rugalmas, az egyénhez, a gyermeki szükségletekhez igazított. végezzük.
Célunk, olyan nevelési gyakorlat megvalósítása, melyben a gyermek egészséges, boldog, aki eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.


Ákombákom Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1153
VÁROS: Budapest XV. kerület
CÍM: Patyolat u. 5-7.

Telefon: (1) 418 15 27
E-mail:
Webcím: www.akombakomovi
BEMUTATKOZÁS: A forgalomtól távol eső óvoda, nagy udvarral. A „Somadrin” csoport helyiségét asztmás és egyéb légúti betegségekben szenvedő gyerekeknek alakítottuk ki.
Óvodáink programja a gyermeki tevékenységet, a tevékenykedést állítja a mindennapok középpontjába. Ez az alappillére a mi munkánknak. Akkor dolgozik jól az óvodapedagógus, ha a gyermek otthon azt mondja: Anyu, de jót játszottunk az oviban!
Az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenysége, lételeme és az ismeretszerzés természetes közege a játék. Ennek során fejlődik: érzékelése, észlelése, emlékezete, figyelme, képzelete, gondolkodása. A szerzett tapasztalatokat a játékban újra alkotják.
Mi az óvodában az új ismereteket körüljárjuk, minél több oldalról közelítjük meg, komplex tevékenységeken keresztül. A következő tevékenységek kapcsolódnak egymáshoz a komplexitás jegyében a tanulási folyamatban: mozgás, mesélés, verselés, mondókázás, éneklés, a természet megismerése, vizuális nevelés, matematika.


Mosolykert Óvoda - Páskom Ovi

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1157
VÁROS: Budapest XV. kerület
CÍM: Páskom park 37.

Telefon: (1) 418 24 25
BEMUTATKOZÁS: Közel harminc éve fogadja óvodánk a gyermekeket 3-7 éves korig. Hat csoportban 150 kisgyermeket tudunk gondozni, nevelni. Kiemelt szerepet szánunk az egészséges életmódra való felkészítésnek, az óvoda adottságai és a pedagógusok elhivatottsága alapján. Óvodánkban kialakítottunk egy sószobát, ahol a kruppos és felső légúti megbetegedésben szenvedő gyermekek gyógyulni tudnak. Programjaink: játékos angol oktatás; úszás; korcsolya; alkalmanként kirándulás.


Mézes Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1155
VÁROS: Budapest XV. kerület
CÍM: Wesselényi utca 29.

Telefon: (1) 416 72 72
Fax: (1) 416 72 72
E-mail:
Webcím: www.vadviragovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: A környezettel való ismerkedés a gyermek fejlődését alapvetően befolyásoló, az életkor növekedésével egyre táguló, az ismeretszerzésben alapvetően mélyülő folyamat.
A környezet megismerésére nevelés elősegíti azt, hogy a gyermek az őket közvetlenül körülvevő és a tágabb természeti, társadalmi környezetről olyan tapasztalatokat szerezzenek, amelyek az életkornak megfelelő, biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz, a környezettel való aktív kapcsolat tevékeny kialakításához nélkülözhetetlenek. A környezeti nevelés tartalma három témakörben valósul meg az óvodában: a természet alapjainak megismerése; jelenségek, kapcsolatok a természetben; természet és környezetvédelem alapjai. Éppen ezért a mindennapjainkat átszövi a környezettudatos magatartás szemlélete, vers és dalanyagunkat az évszakok változása adja. Sokat kirándulunk, megfigyeljük a természet kincseit,változásait, ismerkedünk tágabb környezetünkkel.


Morzsa sportóvoda és Napközbeni gyermekfelügyelet

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1151
VÁROS: Budapest XV. kerület
CÍM: Sződliget utca 16.

Telefon: 06 20 4555740
Mobil: 06 20 3702909
Webcím: www.morzsaovi.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánkat és Családi Napközinket 2013 telén nyitottuk. Azóta is sok szeretettel várjuk egy éves kortól a gyerekeket egy kertvárosi, nyugodt, vidám környezetben. A gyermekközpontú nevelést szakképzett gyermekgondozók biztosítják. Legfontosabbnak tartjuk a gyermekek testi és lelki kiegyensúlyozottságát, egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével, a szülők igényeinek megfelelően.
Óvodánkban külön gondot fordít a gyermekek iskolára való felkészítésére.
A Sportóvodánk profiljából adódóan mindennapjainkban megjelenik a mozgás, torna, amely megalapozza az egészséges idegrendszer fejlődését. Az óvodai sporttal a célunk, hogy egy életre megszerettessük a gyermekekkel a testmozgást, ebből adódóan nem szabunk szigorú szabályokat a sportnak, törekedünk az érdeklődésük felkeltésére és fenntartására mesevilággal, zenés játékokkal. Edzőink, oktatóink nem csupán jó szakemberek, hanem jó pedagógusok is, akik tudják a megfelelő nevelési eszközöket, a gyermekek motiválásához.
Intézményünk sokoldalú mozgással foglalkoztatja a kicsiket: Úszás a Nővér utcai Tanuszodában, Korcsolya az újpesti Vasas Jégcsarnokban, UTE Sportcsarnokban torna szakedzővel,  Foci szakedzővel a REAC-pályán (REAC sportiskola), TSMT torna (a tervek szerint), Capoeira (tornatermünben)
Alapvető foglalkozások (vizuális-kézművesség, mese-vers mondókázás, ének-zene, külső világ tevékeny megismerése – matematikai tartalmú ismeretek) mellett megjelenik heti rendünkben, néptánc, drámajátékok, zenés-játékos angolnyelv-tanulás. Óvodánkban ezen felül lehetőség nyílt logopédiai vizsgálatokra és foglalkozásra is.


Árendás Közi Napköziotthonos Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1157
VÁROS: Budapest XV. kerület
CÍM: Árendás köz 4.

Telefon: (1) 418 24 21
BEMUTATKOZÁS: A gyerekek kíváncsiságára és érdeklődésére építve hatékonyan támogatjuk az egyéni képességek kibontakozását, a megerőltetés nélküli tanulást. Montessori szellemiségű óvodánkban életkoruknak megfelelő gondoskodást és törődést kapva szerezhetik meg ismereteiket, fejleszthetik készségeiket. Ez a módszer a gyermek testét, értelmét és lelkét egységbe rendezi, ez az egység pedig egy harmonikus, boldog élet alapját képezi.


Manóvár Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1158
VÁROS: Budapest XV. kerület
CÍM: József Attila u. 59-61

Telefon: (1) 417 39 89
Fax: (1) 417 39 89
Webcím: www.pestujhelyiovoda.uw.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk kertvárosi környezetben, családi házak között helyezkedik el.
Négy csoporttal működik, három csoportban integrált óvodai neveléssel. Az integrált nevelést három fejlesztésre alkalmas szoba segíti.
Az integrált nevelés a környezetben megnőtt igény kielégítésére került az óvoda nevelés feladatai közé. Az egészséges gyermekek nevelése szempontjából kedvező a gyermekek integrálása, a másság elfogadtatása, a közös játék és egyéb tevékenységek során. Azért is fontos volt a feladat felvállalása, mert kerületszerte megnőtt a spontán integrációk száma.
A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek társadalomba való zökkenőmentes beilleszkedését nagymértékben segítheti a kellő időben megkezdett speciális nevelés, fejlesztés.
Az integrált óvodai nevelésben csak annak az egészséges kisgyermeknek szabad részt vennie, akinek szülei teljes mértékben elfogadják a másságot, empátiával fordulnak a sérült emberek felé.


Bújócska Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1158
VÁROS: Budapest XV. kerület
CÍM: Őrjárat u. 9.

Telefon: (1) 417 36 63
BEMUTATKOZÁS: Pestújhelyi, kertvárosi, 4 csoportos óvoda vagyok, ahová szeretettel várok minden 3-6, esetleg 7 éves kisgyereket. A négy csoportnyi gyerek számára az anyanyelvi, művészeti és egészségnevelő programot helyezem előtérbe. Sószoba, hetenként élményszerző nappal várlak.