Budapest X. kerület - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Kincskeresők Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1105
VÁROS: Budapest X. kerület
CÍM: Mádi u 4-6.

Telefon: 06 1 261 5120
E-mail:
Webcím: w3.enternet.hu/kincsker/
BEMUTATKOZÁS: A "Kincskeresők" elnevezés egyszerre utal a világra rácsodálkozó gyerekekre és a kicsikben rejlő értékeket felszínre hozó pedagógusokra. Célunk, hogy minden gyermek számára megtaláljuk a legmegfelelőbb utat, saját belső erőiket aktivizálva, egyéniségüket tiszteletben tartva mindegyiküket eljuttassunk képességeik maximumára. Óvodánk nyitott szemléletű, szándékunk a gyermeki értékek minél teljesebb kibontakoztatása. Az értelmi képességek fejlesztése mellett nagy hangsúlyt kap a sokszínű, a személyiséget gazdagító érzelmi és erkölcsi nevelés. További célunk, hogy óvodásaink az őket körülvevő világhoz figyelő szemmel, megérző és improvizatív készséggel, cselekvő módon viszonyuljanak.


Csodacsibe Családi Bölcsőde - Magánbölcsőde

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1106
VÁROS: Budapest X. kerület
CÍM: Bojtocska utca 16.

Telefon: +36 (20) 424 1503
E-mail:
Webcím: csodacsibe.hu
BEMUTATKOZÁS: Csodacsibe Családi bölcsődénk Budapest X.kerületében, Kőbánya-kertvárosban található, egy csendes, nyugodt utcában. 1-től 3 éves korig fogadjuk a gyermekeket. A családi bölcsődék előnye, hogy kis létszámú csoportokban telnek mindennapjaink, így minden Kicsire jut kellő odafigyelés, szeretet és gondoskodás, valamint az egyéni bánásmód is maximálisan tud érvényesülni. Nagy hangsúlyt fektetünk az önállóságra nevelésre, az óvodai életre való felkészítésre. A beszédfejlődés segítése érdekében rengeteget énekelünk és mondókázunk, sok mesét olvasunk. A mozgás fejlődése végett sokat vagyunk kint az udvaron, és a különböző mozgásfejlesztő eszközöket is szabadon használhatják a Kiscsibék kint és bent egyaránt. Foglalkozásaink:  Montessori-eszközök használata, Éneklés, mondókázás,  Meseolvasás,  Mozizás (diavetítés),  Bábszínház, Rajzolás, Ragasztá,  Gyurmázás. Heti 2 alkalommal bölcsis tornát tartunk. Nagyon szeretik a Kiscsibek. Ez természetesen nem kötelező. Kiscsibéink azonban nagyon szeretik, egyenesen követelik a tornafoglalkozást. Előnye a mozgáskoordináció, szem-kéz koordináció, egyensúly-érzék fejlesztése mellett, hogy a foglalkozások délelőtt vannak, beépítve a napi programunkba, így a szülők idejéből nem vesz el plusz időt a munka után. Egész napos ellátás esetén napi 4-szeri étkezést, míg fél napos ellátás esetén napi 3-szori étkezést biztosítunk a gyerekeknek. A főzést helyben, családi étkeztetés keretében végezzük. Törekszünk a változatos étrendre, megfelelve a bölcsődei étkeztetésre vonatkozó előírásoknak. Minden nap bőségesen jut friss gyümölcs és zöldség a tányérokra. Facebook: Csodacsibe Családi Bölcsőde 


Gézengúz Óvoda Kőbánya

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1107
VÁROS: Budapest X. kerület
CÍM: Zágrábi u. 13/a

Telefon: 06 1 261 6436
E-mail:
Webcím: enguzkobanya.hu
BEMUTATKOZÁS: Szeretjük és büszkék vagyunk az óvodára, melyben dolgozunk. Sokat tettünk, és teszünk azért, hogy a hozzánk járó gyermekeknek, és leendő óvodásainknak felhőtlen boldog gyermekkora legyen és hogy Önök szülők, napközben gyermeküket biztonságban tudják és nyugodtan végezhessék munkájukat. Törekszünk rá, hogy megismerjük a családok szokásait, értékeit mely azért fontos számunkra, hogy partnerként tudjuk segíteni gyermekeik nevelését. Előfordul, hogy egyes szülői elvárásnak nem tudunk megfelelni, például azért, mert ellenkezik nevelési elveinkkel. Ezért fontos, hogy elolvassák bemutatkozónkat, és bízunk benne, hogy kellő ismeretet ad rólunk, mely elősegíti döntésüket. Nevelési programunk tartalmazza nevelési elveinket, értékrendünket. Kérjük éljenek a játszó napok ajánlott látogatás lehetőségével, melyeken a napi nevelési gyakorlatunkba is betekintést nyerhetnek. A kis GÉZENGÚZOK a mi óvodásaink szeretnek itt az óvodában lenni. Szokás és szabály rendszerünkben a gyermekek biztonsággal eligazodnak, és könnyen teremtenek baráti együttlétet.


Kőbányai Zsivaj Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1105
VÁROS: Budapest X. kerület
CÍM: Zsivaj u. 1-3.

Telefon: 06 1 262 0837
E-mail:
Webcím: www.zsivajovi.webnode.hu
BEMUTATKOZÁS:  Ha Önnek fontos, hogy gyermeke élményekben gazdagon élje meg óvodás éveit; sokoldalúan fejlődjön, játszva szerezzen ismereteket; szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkörben éljen; sokat játsszon igényes, egészséges környezetben, nagy parkos kertben; harmonikus mozgása értelmi képességeivel párhuzamosan fejlődjön; érzelmileg kiegyensúlyozott, magabiztos legyen; bő szókinccsel, kulturáltan beszéljen; akkor válassza a mi óvodánkat.


Csodapók Napközi Otthonos Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1104
VÁROS: Budapest X. kerület
CÍM: Mádi u. 127.

Telefon: 06/1)260 3362
Webcím: csodapokovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: A „zöld óvodában” felnőttek és gyerekek közösen gondozzák a halakat, a teknősöket, a növényeket és télen a vendég madarakat.


Kékvirág Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1107
VÁROS: Budapest X. kerület
CÍM: Kékvirág u. 5.

Telefon: (1) 264 94 89
Fax: (1) 264 94 89
E-mail:
Webcím: www.kekviragovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Épületünk világos, tágas csoportszobákkal és kiszolgáló helységekkel rendelkezik. Udvarunkat fás, bokros területek teszik gyermekeink számára egészséges környezetté, eszközeinket folyamatosan cseréljük, korszerűsítjük, melyek az önfeledt játékot és a koordinált mozgásfejlesztést is szolgálják. A hagyományos óvodai értékek megőrzése mellett változatos kapcsolatteremtési formákat tartunk fontosnak bevezetni (nevelési találkozók, szülők fóruma, barkácsdélutánok, család- óvoda közös kulturális programjai… stb). Munkánkat fő- és mellékállású logopédusok segíti, ők elsősorban a logopédiai fejlesztő csoportokban lévő gyermekek fejlesztésében vesznek részt. Rendelkezésünkre áll még pszichológus és fejlesztő pedagógus is. Helyi nevelési értékrendszerünk nevelésfilozófiai megközelítésben: a humanizmus, a demokratizmus, az emberközpontúság örök emberi értékek, melyek a tiszteletet, szeretetet, elfogadást, toleranciát jelentik mindennapi munkánkban.


Kőbányai Bóbita Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1102
VÁROS: Budapest X. kerület
CÍM: Halom utca 7/b.

Telefon: 06 1 262 8163
Fax: 06 1 262 8163
E-mail:
Webcím: www.bobitaovi10.hu
BEMUTATKOZÁS: A gyermekek mozgásfejlesztése az egész óvodai életet átszövi, a gyerekek mindennapjainak szerves része. A testnevelés foglalkozásokon túl jelen van a szabadjátékban, a gondozási és munkajellegű feladatokban, tanulási tevékenységekben. Így természetes módon fejlődnek a gyermekek testi képességei - erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, - kialakul a térbeli tájékozódó képességük, személyiségük akarati tényezői erősödnek. Egészséges fejlődésük érdekében a mozgásfejlesztés mellett gondot fordítunk az egészséges táplálkozásra is. Ennek érdekében gyümölcs és  zöldségnapokat szervezünk, ahol a szülők segítségével biztosítjuk, hogy kellő mennyiségű vitamin kerüljön a gyerekek szervezetébe. Az egészséges életvitelt, a betegségek megelőzését, a korszerű táplálkozást, kiadványok terjesztésével, közös programokkal, előadások megtartásával népszerűsítjük