Budapest XIX. kerület - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Árnyas Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1192
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Vonás u. 10.

Telefon: (1) 282 95 57
Fax: (1) 282 95 57
E-mail:
Webcím: www.arnyas.kispest.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk három épületben Kispest nyugodt, csöndes, műemlékvédelmi részén, az építészetével és zöldövezeti jellegével egyedi stílust képviselő Wekerle telepen működik. Ebből fakadóan az óvodai élet szervezése nagy energiát kíván minden dolgozótól, mert kiszolgáló helyiségeink nagyon hiányosak, illetve nagyon kicsik. Tiszta levegőjű, szépséget és harmóniát árasztó környezetünk nagyban hozzájárul a kisgyermekek egészséges testi, lelki fejlődéséhez. Játékokkal felszerelt udvaraink, csoportszobáink a változatos mozgásfejlesztést szolgálják. Óvodánkban évek óta kiemelt feladatnak tekintjük az egészséges életmódra nevelést. Ezen belül gondot fordítunk a környezet megszerettetésére, ápolására, védelmére, s mindezek előtt a gyermekek életét kitöltő változatos, spontán és szervezett mozgáslehetőségek biztosítására. Egyéb szolgáltatásaink: gyermekeink számára lehetőség van az úszásoktatásra, az esztétikus mozgáskultúra megismertetését, megalapozását, a néphagyományok őrzését célozza a néptánc foglalkozás; a testtartást javító torna, a Vuk torna, a karate, az RSG, a tartáshibák prevencióját, az állóképesség fejlesztését, az edzettség javítását szolgálja; óvodásaink fantasztikus matematikai képességfejlesztésben vehetnek részt a sakk oktatás keretében. A tanfolyamvezetők az óvodavezetőségével egyeztetve rászorultság esetén ingyenességet, vagy jelentős kedvezményt biztosítanak.


Hét Törpe Családi Bölcsőde és Játszócsoport - magánbölcsőde

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1192
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Reviczky köz 4/2

Mobil: 0630 296 4414
Webcím: hettorpecsana.hu
BEMUTATKOZÁS: Családi bölcsőde hitvallása“A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nem csak szeretik, hanem olyannak szeretik amilyen.”(Hermann Alice) Családi bölcsődénk hitvallása“A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nem csak szeretik, hanem olyannak szeretik amilyen.”(Hermann Alice)
Szeretettel várjuk 1-3 éves gyermeket Wekerle kertváros, csendes, nyugodt utcájában családias légkörben, szeretetteljes környezetben. Foglalkozások: kézműves játékok, foglalkozások, zenés-mondókás délelőtt, mese-vers-bábozás, szabadban töltött játékok. 
 


Szivárvány Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1195
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Petőfi u. 34.

Telefon: (1) 282 95 60
Fax: (1) 282 95 60
E-mail:
Webcím: szivarvany.kispest.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk 1991. szeptember 1-je óta működik a Petőfi utcai épületben, négy csoporttal. Azóta is, a szülők segítségével, folyamatosan szépítjük, otthonossá, derűssé, bensőségessé szeretnénk varázsolni a gyermekek számára. Célunk: A környezet tevékeny megszerettetésén keresztül a népi hagyományok átörökítésével a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése.
Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést és a gyermekek anyanyelvi kultúrájának erősítését. Ismereteiket játékba ágyazott tapasztalatszerzés formájában bővítjük a komplexitás eszközeivel. Napi nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap az egyéni differenciált bánásmód és a gyermeki játékszabadság előtérbe helyezése. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését vállalja az intézmény, külső szakember bevonásával. A családi és óvodai nevelés összehangolásában kiemelkedő szerep jut a közös programoknak, melyeket a szülők aktív részvételével szervezünk. Évről évre új ötletekkel gazdagítjuk a hagyományokhoz, mozgáshoz kötött tevékenységeket.


Bóbita Óvoda - Kispest

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1193
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Csokonai u. 5.

Telefon: (1) 357 93 14
E-mail:
Webcím: www.zoldliget.kispest.hu
BEMUTATKOZÁS: „Egy gyerek, egy palánta” Óvodánk több mint 25 éve működik hat gyermekcsoporttal Kispest jól megközelíthető lakótelepi centrumában. A földszintes épületben a csoportszobák, a közös helységek kialakításánál az esztétikusság, a gyermekek igényeinek, speciális szükségleteinek figyelembevétele a legfontosabb szempont. Tornaszobánk korszerű, folyamatosan fejlesztett terápiás eszközökkel is a gyerekek rendelkezésére áll. Udvarunkat az évek folyamán korszerű mászókákkal, játékeszközökkel bővítettük, hogy gyerekeink mozgásigényének megfeleljen. A különféle funkciójú kiskertek kiépítésével, madáretetők, komposztálók kihelyezésével lehetőséget kapnak óvodásaink új ismeretek megszerzésére, új képességek, készségek elsajátítására, a közvetlen környezet sajátkezű formálására. Nevelési programunk alapcélkitűzése, és egyben feladata a harmónia biztosítása. Ennek értelmében minden óvodásunkat szeretettel, tisztelettel és feltétel nélküli elfogadással veszünk körül.


Kispesti Egyesített Óvodák

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1191
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Arany János u. 15-17

Telefon: 06 1 357-18-63
Fax: (1) 357-18-63
Webcím: /aranyovoda.kispest.hu/
BEMUTATKOZÁS: A Kispesti Egyesített Óvodák Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata által fenntartott intézmény, mely 2023. augusztus 1-vel kezdte meg működését. Az intézményhálózat átalakítása eredményeképpen a Kispesti Arany Óvoda fogadta be a kispesti óvodákat beolvadásos jogutódlással, mely a Kispesti Egyesített Óvodák nevet viseli, székhelye: 1191 Budapest, Arany János utca 15 -17. A beolvadással létrehozott köznevelési intézménynek 14 tagóvodája van


Micimackó Magánóvoda - Magánbölcsőde - angol-magyar kétnyelvű óvoda - úszás - sószoba - jégkorcsolya - sakk - balett - judo - lovaglás informatika - jóga - minidance – Kispest

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1196
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Kisfaludi utca 69.

Telefon: 06 30 9643 597
E-mail:
Webcím: maganovoda-kispest.hu
BEMUTATKOZÁS: Magánóvodánk  nyugodt, csöndes, zöldövezeti környezetben helyezkedik el. Tiszta levegőjű, szépséget és harmóniát árasztó környezetünk nagyban hozzájárul a kisgyermekek egészséges testi, lelki fejlődéséhez.  Udvaraink (EU-s szabványnak megfelelő), tornatermünk és csoportszobáink jól felszereltek, gyermekközpontúak, a változatos mozgásfejlesztést szolgálják. Óvodánkban  sószoba, kresz pálya, nyári időszakban pedig vizes játszótér várja a gyermeket. Foglalkozásaink: egész napos angol foglalkozás angolul beszélő Óvónénikkel, úszás, zeneovi, sószoba, néptánc. Fakultatív választható programjaink: jégkorcsolya, sakk,  balett, ju-do, lovaglás, informatika, zenetanoda, minidance, varázsceruza, jóga, úszás foglalkozás.  2008 szeptemberétől minden csoportunkban egész napos angol nyelvű foglalkozást, tanítást biztositunk a gyerekek számára, a két óvonéni közül az egyik csak angolul beszél a gyerekekkel napközben, illetve angolul tartja a foglalkozásokat. Az alábbi mindennapos foglalkozások biztosítják a gyermekek fejlődését, érdeklődésüknek és irányultságuknak megfelelő feladatokkal, játékokkal segítve a testi-lelki érés folyamatát angolul és magyarul: verselés, mesélés, környezeti nevelés,  vizuális nevelés (a rajzolás, gyurmázás, és egyéb kézműves kreativítást és művészi érzéket fejlesztő tevékenységek, matematika foglalkozás (fejleszti a gyermekek logikus gondolkodását, a memóriájukat). Magánbölcsődénk: nagy kerttel szegélyezett, esztétikusan kialakított bölcsödénkben gyermekközpontú nevelés folyik, családias, nyugodt, derűs hangulatú kellemes légkörben, ahol a gyermekek kiegyensúlyozottsága, egészséges testi és lelki fejlődésük biztosítása a vezető és munkatársai fő célkitűzése. Bölcsődénk 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyerekeket. A kisgyermekek bölcsődei élete lépésről-lépésre kezdődik el szülői beszokatással. Bölcsödénkbe két helyszínen várjuk a gyerekeket – Wekerlén a Szemere köz 3. és Kispesten a Kisfaludy utca 56. szám alatt. A XIX. kerületben a MICIMACKÓ MAGÁNÓVODA szintén 2 óvodai helyszínen található: 1196 Budapest, Kisfaludy u. 69. és a  Báthory u. 90/a. A MICIMACKÓ-KUCKÓJA MAGÁNÓVODA a XVIII. kerületben 2 helyszínen : Budapest, Paula u. 9/b. és a  Dés u. 16.  várja a gyermekeket.   Facebook oldalunk: Micimackó Magánóvoda 
 


Gyöngykagyló Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1195
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Zrínyi utca 6.

Telefon: (1) 282 99 61
Fax: (1) 282 87 42
Webcím: www.gyongykagylo.kispest.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk Kispest szívében, lakótelepi környezetben található, kétszintes épület. A Gyöngykagyló Óvoda tágas, világos, barátságos épülete már 25 éve ad otthont az óvodás gyermekeknek. Biztosítjuk a szeretetteljes, szabad és nyugodt légkört, mely gyermekeink harmonikus fejlődéséhez elengedhetetlen. Büszkeségünk az épületet körülölelő tágas, esztétikus és gondozott udvar, amelyet óvodánk dolgozói a gyerekekkel közösen, a szülőkkel összefogva szépítenek. Testületünk nyitottságát bizonyítja az óvodai integráció elfogadása. Évek óta működik óvodánkban kis létszámú fejlesztő csoportunk, amelyben vegyesen vannak sérült és egészséges gyermekek. Ebben a bipoláris érzelmi folyamatban megalapozzuk az egészséges gyermekekben (és szülőkben) a másság elfogadását, a sérült gyermekekkel való aktív együttműködést és segítőkészség kialakulását.


Kis Cimborák Családi Bölcsőde - magánbölcsőde 12 hónapos kortól - egyéni bánásmód - sport - játékos angol - játékközpontú - meseközpontű - mozgásfejlesztés - mindennapi udvari játék - Pestszentlőrinc

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1181
VÁROS: Budapest XVIII. kerület
CÍM: Batthyány Lajos u. 34.

Telefon: +36 30 983 7783
E-mail:
Webcím: www.kiscimborak.hu
BEMUTATKOZÁS: Új helyszínen, Pestszentlőrincen várjuk szeretettel  12 éve működő családi bölcsődénkben a kis cimborákat 12 hónapos kortól 3 éves korig. Családias hangulatban, kis létszámú 5-7 fős csoportokkal, mese- és játékközpontú szemlélettel, egyéni bánásmóddal, sok játékkal gondoskodunk arról, hogy nálunk mindenki jól érezze magát. Természetesen a fejlesztést, fejlődést kiemelten szem előtt tartjuk. Foglalkozások: játékos angol foglalkozások: mondókázás magyarul és angolul, sport foglalkozások, zenés torna, mozgásfejlesztés, egyensúly fejlesztés,  kézműves foglalkozás, zenei foglalkozások, egész évben mindennap udvari játék a friss levegőn.  Aki szeretne, csatlakozik, akinek pedig inkább szemlélődős napja van, ő pedig szemlélődik vagy egyéni játékot folytat. Partnerek vagyunk a napirend, tisztálkodás és a szobatisztaság kialakításában, hogy gyermekeink időben felkészüljenek az óvódai kihívásokra! A gyermekek számára 2 foglalkoztató terem és 100 m2 udvar áll rendelkezésre.  
Facebook: Kis Cimborák Családi Napközi


Százszorszép Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1193
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Táncsics Mihály u. 9.

Telefon: (1) 282 93 64
Fax: (1) 282 93 64
E-mail:
Webcím: www.szazszorszep.kispest.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk Kispest központi részén a nagy lakótelepi panelházak és a családi házak találkozásánál helyezkedik el. Az óvoda épülete panel, mely folyamatos javításokra szorul, de nagy előnyünk a tágas udvar, ami a lakótelepi gyermekek számára a mozgáslehetőséget, a mindennapos tartalmas udvari játék lehetőségét biztosítja. Nagy örömünkre sokan az elköltözés után is visszajárnak az óvodánkba, vállalva a többletutazás terhét is, mert itt a gyermek jól érzi magát. Egyre nagyobb számban vannak jelen a kisebbséghez, illetve más népcsoportokhoz (kínai, török, vietnámi stb.) tartozó szülők gyermekei is az óvodában. Óvodánk SNI (autizmussal élő) gyermekeket befogadó intézmény, mely lehetőség, kihívás és nemes feladat is egyben. Hisszük, hogy az óvónő személyisége, módszertani kultúrája meghatározó a gyermekek pozitív érzelmeinek alakításában! Ami nekünk program megszabta kötelesség, az a gyermeknek élmény és játék! Komplex élmények lehetőségének nyújtásával, játékba ágyazott tapasztalatszerzésen keresztül segítjük elő ismereteik bővülését, személyiségük harmonikus fejlődését. Valljuk, hogy a gyermekek a  "kompetencia alapú" program segítségével megtanulják értékelni, szeretni nemzeti és kulturális értékeinket, mélyebben megismerik társadalmi és természeti környezetünket.


Árnyas Óvoda Tagóvodája

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1192
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Corvin krt. 35.

Telefon: (1) 282 94 97
Fax: (1) 282 94 97
E-mail:
Webcím: www.arnyas.kispest.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk három épületben Kispest nyugodt, csöndes, műemlékvédelmi részén, az építészetével és zöldövezeti jellegével egyedi stílust képviselő Wekerle telepen működik. Ebből fakadóan az óvodai élet szervezése nagy energiát kíván minden dolgozótól, mert kiszolgáló helyiségeink nagyon hiányosak, illetve nagyon kicsik. Tiszta levegőjű, szépséget és harmóniát árasztó környezetünk nagyban hozzájárul a kisgyermekek egészséges testi, lelki fejlődéséhez. Játékokkal felszerelt udvaraink, csoportszobáink a változatos mozgásfejlesztést szolgálják. Óvodánkban évek óta kiemelt feladatnak tekintjük az egészséges életmódra nevelést. Ezen belül gondot fordítunk a környezet megszerettetésére, ápolására, védelmére, s mindezek előtt a gyermekek életét kitöltő változatos, spontán és szervezett mozgáslehetőségek biztosítására. Egyéb szolgáltatásaink: gyermekeink számára lehetőség van az úszásoktatásra, az esztétikus mozgáskultúra megismertetését, megalapozását, a néphagyományok őrzését célozza a néptánc foglalkozás; a testtartást javító torna, a Vuk torna, a karate, az RSG, a tartáshibák prevencióját, az állóképesség fejlesztését, az edzettség javítását szolgálja; óvodásaink fantasztikus matematikai képességfejlesztésben vehetnek részt a sakk oktatás keretében. A tanfolyamvezetők az óvodavezetőségével egyeztetve rászorultság esetén ingyenességet, vagy jelentős kedvezményt biztosítanak.


Árnyas Óvoda Tagóvodája

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1192
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Esze Tamás u. 25.

Telefon: (1) 282 96 93
E-mail:
Webcím: www.arnyas.kispest.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk három épületben Kispest nyugodt, csöndes, műemlékvédelmi részén, az építészetével és zöldövezeti jellegével egyedi stílust képviselő Wekerle telepen működik. Ebből fakadóan az óvodai élet szervezése nagy energiát kíván minden dolgozótól, mert kiszolgáló helyiségeink nagyon hiányosak, illetve nagyon kicsik. Tiszta levegőjű, szépséget és harmóniát árasztó környezetünk nagyban hozzájárul a kisgyermekek egészséges testi, lelki fejlődéséhez. Játékokkal felszerelt udvaraink, csoportszobáink a változatos mozgásfejlesztést szolgálják. Óvodánkban évek óta kiemelt feladatnak tekintjük az egészséges életmódra nevelést. Ezen belül gondot fordítunk a környezet megszerettetésére, ápolására, védelmére, s mindezek előtt a gyermekek életét kitöltő változatos, spontán és szervezett mozgáslehetőségek biztosítására. Egyéb szolgáltatásaink: gyermekeink számára lehetőség van az úszásoktatásra, az esztétikus mozgáskultúra megismertetését, megalapozását, a néphagyományok őrzését célozza a néptánc foglalkozás; a testtartást javító torna, a Vuk torna, a karate, az RSG, a tartáshibák prevencióját, az állóképesség fejlesztését, az edzettség javítását szolgálja; óvodásaink fantasztikus matematikai képességfejlesztésben vehetnek részt a sakk oktatás keretében. A tanfolyamvezetők az óvodavezetőségével egyeztetve rászorultság esetén ingyenességet, vagy jelentős kedvezményt biztosítanak.


Mézeskalács Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1194
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Kelet utca 8-12

Telefon: (1) 280-5992
E-mail:
Webcím: www.mezeskalacs.kispest.hu
BEMUTATKOZÁS: Mottó:
"Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, Csakis Rád figyelek,
és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre" . Céljaink: A gyermekek, nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése. A sokoldalú képességfejlesztés. A gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása, komplex élmények biztosításának elősegítés. A népi kultúra átörökítésének, a népi kismesterségek megismertetésének segítése. Az óvoda tárgyi feltételeinek javítása. Az óvoda érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes jó légkörének megtartása. A programok megvalósításához kérünk mindenkit, akinek szívügye óvodánk minőségi jobbá tétele, lehetőségeihez mérten támogassa közös alapítványunkat.