Tiszacsege ( + 15km-es vonzáskörzete) - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Városi Óvoda és Bölcsőde

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4066
VÁROS: Tiszacsege
CÍM: Óvoda utca 3/a.

Telefon: 06 52 373 069
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Fenntartó: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Alaptevékenysége: óvodai nevelés; sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása; nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás; hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelése.