Veszprém megye - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Gyermekbolygó Magánóvoda és Családi Bölcsőde

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8200
VÁROS: Veszprém
CÍM: Fecske utca 12.

Telefon: 06 88 781 724
Mobil: 06 30 9200 492
Webcím: gyermekbolygo.com
BEMUTATKOZÁS: A Gyermekbolygó Magánóvodát és bölcsődét 2011- ben alapítottuk. Két, kis létszámú óvodai és egy bölcsődei csoportban fogadjuk a gyermekeket. Óvodánk közel 200 négyzetméteren 3 csoportszobával, egy speciális fejlesztő foglalkoztatóval és két tornateremmel várja a gyermekeket. A kertben fajátszótér, homokozó áll rendelkezésre. Minden csoportban szakképzett óvodapedagógusok, kisgyermekgondozók vannak a gyermekekkel, a fejlesztő foglalkozásokat fejlesztő pedagógus illetve logopédus tartja. Az intézmény minden dolgozója a korlátlan elfogadás és a személyközpontú pedagógia elkötelezett híve.Rendelkezünk a megfelelő szaktudással és lelkesedéssel ahhoz, hogy a gyermekeknek életük legszenzitívebb időszakában minden tudást megadva, képességeiket maximálisan kiaknázva felkészítsük Őket az iskola elvárásaira.Mindezt nagyon sok játékkal ötvözve, egyéniségük, személyiségük tiszteletben tartásával meghagyva nekik a rácsodálkozás, felfedezés élményét és a játék örömét egy elfogadó, szeretetteljes környezetben. Facebook : Gyermekbolygó Magánóvoda   


Várpalotai Evangélikus Keresztyén Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8100
VÁROS: Várpalota
CÍM: Jókai u. 10.

Telefon: (88) 47 12 04
Fax: (88) 47 12 04
E-mail:
Webcím: evkerovo.palotanet.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk, a város központjában helyezkedik el. Az ország első egyházi óvodájaként 1990. szeptember elsején kezdte meg működését, akkor önkormányzati és egyházi fenntartásban, jelenleg önálló gazdálkodású. Épületünket lelkészlakásból alakíttattuk át kétcsoportos óvodává 1993. nyarán. Folyamatos pályázatokon való részvétel útján elnyert összegekből sikerült fejlesztenünk belső felszereltségünket. Udvarunkat, az egészséges életmód egyik fontos színterét udvari játszószerekkel gazdagítottuk, és a zöld terület növelésével biztosítjuk óvodásaink sokféle tevékenységét. Óvodánkba a jelentkezés a város egész területéről történik, sőt a környező településekről is van jelentkező.


Ajka Városi Óvoda Patakparti Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8400
VÁROS: Ajka
CÍM: Béke u. 33.

Telefon: (88) 50 80 40
E-mail:
Webcím: www.ajka-ovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: A 2003/2004-es nevelési év jelentős változást hozott az ajkai óvodák életében. Hét óvodában folyik a kisgyermekek nevelése. Óvodánk két medencés tanuszodával rendelkezik. Az Ajka Városi Óvoda mind a hét óvodája elnyerte a Zöld óvoda címet, a gyermekek mindennapos feladatai közé tartozik a környezet védelme, az egészséges táplálkozás, a hulladék anyagok szelektív kezelése és felhasználása, az energiával való takarékoskodás. Az óvodai környezet szépítése, dekorálása is a természetes anyagokkal történik. A tehetséges gyermekekre is külön figyelmet fordítunk. Óvodánk speciális csoportjai: 2 Montessori és 1 Waldorf csoport.


Vadvirág Körzeti Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8200
VÁROS: Veszprém
CÍM: Avar u. 7/A

Telefon: (88) 56 08 93
Fax: (88) 56 08 92
Mobil: (30) 486 20 73
E-mail:
Webcím: www.vadviragovi.hu
BEMUTATKOZÁS: A Vadvirág Körzeti Óvoda két tagintézményből áll. Az Avar utcai Vadvirág Óvoda egy hat csoportos, 150 férőhelyes, 2006-ban az Európai Uniós szabványoknak megfelelő módon újjáépített, nagy szakmai hagyományokkal, jó személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező intézmény. Tagóvodánk a három csoportos Csillagvár Waldorf Óvoda. A Vadvirág Óvodában a saját magunk által kidolgozott és kipróbált nevelési programmal és minőségirányítási programmal rendelkezünk. A minőségfejlesztési folyamatban kikristályosított erősségeink megőrzésére törekszünk, melyek összhangban állnak nevelési programunk fő értékeivel. Óvodánk nevelőközösségének fontos, hogy a hozzánk járó gyermekek érzelmi biztonságban töltsék óvodás napjaikat, melyben hangsúlyos helyet foglal el az alapképességek és kulcskompetenciák fejlesztése, amelyek révén képessé válhatnak az egész életen át tartó tanulásra. Szeretnénk, ha a hozzánk járó gyermekek szeretetteljes, biztonságos, érzelmekben gazdag, boldog környezetben nőnének fel, és életükben az óvodáskor olyan időszak lenne, amire jó visszaemlékezni.


Hársfa Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 8200
VÁROS: Veszprém
CÍM: Jutasi u. 9.

Telefon: (88) 32 53 56
E-mail:
Webcím: bobitakorzetiovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Intézményünk Veszprém belvárosában található, ahol a két különálló épületet és udvart zöld növényzet veszi körül, köztük található a több mint  100 éves nagy hársfa, mely egyben óvodánk névadója is lett. Az első épületben 4 csoport található, a hátsóban 2. A hozzánk felvételt nyert gyermekeket azonos életkorú csoportokban helyezzük el. Nagy hangsúlyt fektetünk a nyugodt, derűs óvodai légkör kialakítására, a fokozatos beszoktatásra. Célunk,  hogy a  gyermekekeink szeressenek óvodába járni és fejlődésük biztosított legyen.